Navigacija

doc. dr Gordana Broćeta
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, kancelarija 13

051/462-616
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije, Građevinski materijali i tehnologija betona
Datum izbora u zvanje 23. mart 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07PSMS Primjena savremenih materijala kod saobraćajnica
OG09GM2 Građevinski materijali 2
OA07MATA Materijali u arhitekturi
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OG07GM1 Građevinski materijali 1
OG07TPMK Tehnologija proizvodnje i montaže konstrukcija
OG09GM1 Građevinski materijali 1
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OG07GM2 Građevinski materijali 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The influence of hyperplasticizer on concrete

  DOI 10.5937/ZasMat1404419B
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Gordana Broćeta, Danijela Đurić-Mijović i Milka Škrbić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 419
  Strana do 426
  Veb adresa www.idk.org.rs

  Properties of recycled aggregate concrete

  DOI 10.7251/COMEN1402239M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Volumen V
  Broj 2
  Strana od 239
  Strana do 249
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=172

  Regulativa iz oblasti primjene recikliranog agregata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301278R
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Gordana Broćeta i Milka Škrbić
  Broj 1
  Strana od 278
  Strana do 291
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Tehnologije proizvodnje agregata recikliranjem betona

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301238B
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Broj 1
  Strana od 238
  Strana do 247
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Numerical modelling in seismic analysis of tunnels regarding soil–structure interaction

  DOI 10.2298/FUACE1303251Z
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2013
  Autori Elefterija Zlatanović, Gordana Broćeta i Nataša Popović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 251
  Strana do 267
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  Napredne metode recikliranja otpadnog betona

  Naučni skup ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i ''Zaštita od požara i eksplozije''
  Publikacija 6. međunarodna naučna konferencija ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i 16. međunarodna konferencija ''Zaštite od požara i eksplozije'', Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Marina Latinović i Žarko Lazić
  Strana od 300
  Strana do 308

  Recikliranje otpadnog betona u mobilnim i stacionarnim postrojenjima

  Naučni skup ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i ''Zaštita od požara i eksplozije''
  Publikacija 6. međunarodna naučna konferencija ''Bezbednosni inženjering – požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici'' i 16. međunarodna konferencija ''Zaštita od požara i eksplozije'', Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Žarko Lazić i Marina Latinović
  Strana od 291
  Strana do 299

  Utezanje AB stuba prema EC8

  Naučni skup Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija
  Publikacija Zbornik radova šestog međunarodnog naučno-stručnog savetovanja ''Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija''
  Godina 2018
  Autori Žarko Lazić, Marina Latinović, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 481
  Strana do 496

  Seismic evaluation of existing buildings according to document FEMA 310

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI 10.7251/STP1813664L
  Publikacija Book of proceedings, International scientific conference ''Contemporary theory and practice in construction XIII''
  Godina 2018
  Autori Marina Latinović, Žarko Lazić i Gordana Broćeta
  Strana od 664
  Strana do 678
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/vest/6242/Zbornik_Stepgrad_2018.pdf

  The influence of component materials types and aplication on the chloride ion content in self-compacting concrete

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI 10.7251/STP1813139B
  Publikacija Book of proceedings, International scientific conference ''Contemporary theory and practice in construction XIII''
  Godina 2018
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Žarko Lazić i Marina Latinović
  Strana od 139
  Strana do 154
  Veb adresa http://aggf.unibl.org/uploads/attachment/vest/6242/Zbornik_Stepgrad_2018.pdf

  The influence of aggregate types on the concrete fire resistance

  Naučni skup 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Publikacija Book of proceedings, 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Godina 2017
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Mladen Slijepčević i Dragan Zrnić
  Strana od 304
  Strana do 310
  Veb adresa http://kforce.uns.ac.rs/images/Fajlovi/K-Force_Novi_Sad_9_2017/K-FORCE_proceedings.pdf

  Uticaj vrste agregata na otpornost samougrađujućeg betona prema habanju

  Naučni skup Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja
  Publikacija Zbornik radova, X međunarodno naučno-stručno savetovanje ''Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja''
  Godina 2017
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Radomir Zejak
  Strana od 369
  Strana do 378

  Application of fly ash and expanded clay in lightweight SCC concrete

  Naučni skup VIII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-80-9, COBISS.RS-ID 5718808
  Godina 2016
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 201
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2015/PROGRAM_RADA_CM%202015Final.pdf

  Ekološki, energetski i ekonomski aspekti primjene recikliranog agregata u betonu

  Naučni skup Deveto naučno-stručno međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja"
  Publikacija Zbornik radova, ISVN 978-86-88897-06-8, COBISS.RS-ID 21510892
  Godina 2015
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Strana od 517
  Strana do 522

  Modifikacija viskoziteta u betonskim kompozitima

  Naučni skup VII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112
  Godina 2015
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 469
  Strana do 486

  Osvrt na direktive EU ka realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu Republike Srpske

  Naučni skup Prvi naučno-stručni seminar ''Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu''
  Publikacija Bilten, ISVN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Godina 2015
  Autori Darija Gajić, Gordana Broćeta i Radovan Vukomanović
  Strana od 36
  Strana do 42
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/0B9kkXXQndjKwbF8zejdrV1B1TTA/view

  LWCA Based on Waste Materials and Application in Thermally Improved Mesonry

  Naučni skup 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Vesna Bulatović, Ivan Lukić i Gordana Broćeta
  Strana od 214
  Strana do 217

  Uticaj prelazne zone u betonu na trajnost betonskih konstrukcija

  Naučni skup Deseti međunarodni naučno-stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-9-7, COBISS.BH-ID 4262424
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 439
  Strana do 446

  Struktura betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.071
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev i Gordana Broćeta
  Strana od 523
  Strana do 528
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.070; 10.14415/konferencijaGFS2014
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Strana od 517
  Strana do 522
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje mješavina samozbijajućih betona

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 497
  Strana do 514

  Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete – Possibility of Modeling of Properties

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 473
  Strana do 482

  Dejstvo lokalnih vibracija i buke na zdravlje radnika prilikom ugrađivanja betona

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković i Gordana Broćeta
  Strana od 503
  Strana do 508

  Procjena energetske efikasnosti omotača objekata univerziteta u Banjaluci

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Biljana Antunović i Gordana Broćeta
  Strana od 459
  Strana do 466

  Samozbijajući beton – uticaj vrste agregata na svojstva u svježem stanju

  Naučni skup Deveti međunarodni naučno stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-8-0, COBISS.BH-ID 3623704
  Godina 2013
  Autori Mirko Aćić, Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 97
  Strana do 110

  Mehanizam djelovanja hemijskih dodataka visokog stepena umanjenja količine vode

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta i Danijela Đurić-Mijović
  Strana od 1006
  Strana do 1010

  Klase konzistencije samozbijajućeg betona

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1061
  Strana do 1069

  Ekološki aspekt primjene azbesta u građevinarstvu

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-54-50-0, COBISS.RS-ID 4199704
  Godina 2013
  Autori Radovan Beleslin, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 611
  Strana do 620

  Seismic Design of the Glazed Building Envelope

  Naučni skup International Conference Innovation as a Function of Engineering Development - IDE2011
  Publikacija Conference proceedings, ISBN 978-86-80295-98-5
  Godina 2011
  Autori Danijela Đurić-Mijović, Aleksandra Cilić i Gordana Broćeta
  Strana od 109
  Strana do 114

  Uticaj mineralnih dodataka na svojstva betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1208
  Strana do 1217

  Eliminacija efekta vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta i Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  Višekriterijumsko odlučivanje primjenom metode PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup Prvi nacionalni simpozijum - "TEIK 2010 - Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova – Knjiga 3, ISBN 978-86-80295-86-2
  Godina 2010
  Autori Nataša Popović-Miletić, Gordana Broćeta i Natalija Popović
  Strana od F17
  Strana do F26

  Ispitivanja samozbijajućeg betona sa agregatima različitog porjekla

  Naučni skup Jedanaesti nacionalni i peti međunarodni naučni skup - "iNDIS 2009 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
  Godina 2009
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta, Nataša Popović-Miletić, Ivana Butorac i Ratko Kljajić
  Strana od 237
  Strana do 244

  Samozbijajući beton - prednosti i karakteristike

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 9787-99955-625-2-6
  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 203
  Strana do 206

Ostali radovi

  Uticaj vrste agregata na trajnost konstrukcija od samozbijajućeg betona

  Godina 2016
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 761

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Glavni i odgovorni urednik Biltena Prvog naučno-stručnog seminara

  Nacionalni naučno-istraživački projekat, 2012-2013

  Istraživanje komponentnih materijala samozbijajućeg betona sa metodama ispitivanja svježe betonske mase

  Godina 2010
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 233

  Kriterijumi ocjene ekoloških materijala u savremenom građevinarstvu i posljedice primjene materijala na bazi azbesta

  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Dragan Zrnić
doc. dr Malina Čvoro
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Biljana Antunović
mr Mladen Slijepčević
Vesna Savić
prof. dr Mato Uljarević
Aleksandra Regojević
doc. dr Aleksandar Borković
doc. dr Saša Čvoro
doc. dr Vinko Babić
Radovan Vukomanović
Branka Kovačević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM