Navigacija

doc. dr Gordana Broćeta
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, kancelarija 13

051/462-616
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije, Građevinski materijali i tehnologija betona
Datum izbora u zvanje 23. mart 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07PSMS Primjena savremenih materijala kod saobraćajnica
OG07GM1 Građevinski materijali 1
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OG07GM2 Građevinski materijali 2
OG07TPMK Tehnologija proizvodnje i montaže konstrukcija
OG09GM1 Građevinski materijali 1
OG09GM2 Građevinski materijali 2
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OA07MATA Materijali u arhitekturi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The influence of hyperplasticizer on concrete

  DOI 10.5937/ZasMat1404419B
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Gordana Broćeta, Danijela Đurić-Mijović i Milka Škrbić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 419
  Strana do 426
  Veb adresa www.idk.org.rs

  Properties of recycled aggregate concrete

  DOI 10.7251/COMEN1402239M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Volumen V
  Broj 2
  Strana od 239
  Strana do 249
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=172

  Regulativa iz oblasti primjene recikliranog agregata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301278R
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Gordana Broćeta i Milka Škrbić
  Broj 1
  Strana od 278
  Strana do 291
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Tehnologije proizvodnje agregata recikliranjem betona

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301238B
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Broj 1
  Strana od 238
  Strana do 247
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Numerical modelling in seismic analysis of tunnels regarding soil–structure interaction

  DOI 10.2298/FUACE1303251Z
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2013
  Autori Elefterija Zlatanović, Gordana Broćeta i Nataša Popović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 251
  Strana do 267
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  THE INFLUENCE OF AGGREGATE TYPES ON THE CONCRETE FIRE RESISTANCE

  Naučni skup 1st Internatioal Symposium K-FORCE 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Mladen Slijepčević i Dragan Zrnić
  Strana od 304
  Strana do 310
  Veb adresa http://kforce.uns.ac.rs/images/Fajlovi/K-Force_Novi_Sad_9_2017/K-FORCE_proceedings.pdf

  Application of fly ash and expanded clay in lightweight SCC concrete

  Naučni skup VIII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-80-9, COBISS.RS-ID 5718808
  Godina 2016
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 201
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2015/PROGRAM_RADA_CM%202015Final.pdf

  Ekološki, energetski i ekonomski aspekti primjene recikliranog agregata u betonu

  Naučni skup Deveto naučno-stručno međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja"
  Publikacija Zbornik radova, ISVN 978-86-88897-06-8, COBISS.RS-ID 21510892
  Godina 2015
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Strana od 517
  Strana do 522

  Modifikacija viskoziteta u betonskim kompozitima

  Naučni skup VII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112
  Godina 2015
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 469
  Strana do 486

  Osvrt na direktive EU ka realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu Republike Srpske

  Naučni skup Prvi naučno-stručni seminar ''Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu''
  Publikacija Bilten, ISVN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Godina 2015
  Autori Darija Gajić, Gordana Broćeta i Radovan Vukomanović
  Strana od 36
  Strana do 42
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/0B9kkXXQndjKwbF8zejdrV1B1TTA/view

  LWCA Based on Waste Materials and Application in Thermally Improved Mesonry

  Naučni skup 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Vesna Bulatović, Ivan Lukić i Gordana Broćeta
  Strana od 214
  Strana do 217

  Uticaj prelazne zone u betonu na trajnost betonskih konstrukcija

  Naučni skup Deseti međunarodni naučno-stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-9-7, COBISS.BH-ID 4262424
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 439
  Strana do 446

  Struktura betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.071
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev i Gordana Broćeta
  Strana od 523
  Strana do 528
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.070; 10.14415/konferencijaGFS2014
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Strana od 517
  Strana do 522
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje mješavina samozbijajućih betona

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 497
  Strana do 514

  Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete – Possibility of Modeling of Properties

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 473
  Strana do 482

  Dejstvo lokalnih vibracija i buke na zdravlje radnika prilikom ugrađivanja betona

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković i Gordana Broćeta
  Strana od 503
  Strana do 508

  Procjena energetske efikasnosti omotača objekata univerziteta u Banjaluci

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Biljana Antunović i Gordana Broćeta
  Strana od 459
  Strana do 466

  Samozbijajući beton – uticaj vrste agregata na svojstva u svježem stanju

  Naučni skup Deveti međunarodni naučno stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-8-0, COBISS.BH-ID 3623704
  Godina 2013
  Autori Mirko Aćić, Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 97
  Strana do 110

  Mehanizam djelovanja hemijskih dodataka visokog stepena umanjenja količine vode

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta i Danijela Đurić-Mijović
  Strana od 1006
  Strana do 1010

  Klase konzistencije samozbijajućeg betona

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1061
  Strana do 1069

  Ekološki aspekt primjene azbesta u građevinarstvu

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-54-50-0, COBISS.RS-ID 4199704
  Godina 2013
  Autori Radovan Beleslin, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 611
  Strana do 620

  Seismic Design of the Glazed Building Envelope

  Naučni skup International Conference Innovation as a Function of Engineering Development - IDE2011
  Publikacija Conference proceedings, ISBN 978-86-80295-98-5
  Godina 2011
  Autori Danijela Đurić-Mijović, Aleksandra Cilić i Gordana Broćeta
  Strana od 109
  Strana do 114

  Uticaj mineralnih dodataka na svojstva betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1208
  Strana do 1217

  Eliminacija efekta vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta i Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  Višekriterijumsko odlučivanje primjenom metode PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup Prvi nacionalni simpozijum - "TEIK 2010 - Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova – Knjiga 3, ISBN 978-86-80295-86-2
  Godina 2010
  Autori Nataša Popović-Miletić, Gordana Broćeta i Natalija Popović
  Strana od F17
  Strana do F26

  Ispitivanja samozbijajućeg betona sa agregatima različitog porjekla

  Naučni skup Jedanaesti nacionalni i peti međunarodni naučni skup - "iNDIS 2009 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
  Godina 2009
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta, Nataša Popović-Miletić, Ivana Butorac i Ratko Kljajić
  Strana od 237
  Strana do 244

  Samozbijajući beton - prednosti i karakteristike

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 9787-99955-625-2-6
  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 203
  Strana do 206

Ostali radovi

  Uticaj vrste agregata na trajnost konstrukcija od samozbijajućeg betona

  Godina 2016
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 761

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Glavni i odgovorni urednik Biltena Prvog naučno-stručnog seminara

  Nacionalni naučno-istraživački projekat, 2012-2013

  Istraživanje komponentnih materijala samozbijajućeg betona sa metodama ispitivanja svježe betonske mase

  Godina 2010
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 233

  Kriterijumi ocjene ekoloških materijala u savremenom građevinarstvu i posljedice primjene materijala na bazi azbesta

  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Vesna Savić
Radovan Vukomanović
Mladen Slijepčević
doc. dr Saša Čvoro
Dragan Zrnić
doc. dr Vinko Babić
prof. dr Brankica Milojević
doc. dr Malina Čvoro
doc. dr Aleksandar Borković
Aleksandra Regojević
Branka Kovačević
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Biljana Antunović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM