Navigacija

Gordana Broćeta
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, kancelarija 13

051/462-616
lokal 108
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije, Građevinski materijali i tehnologija betona
Datum izbora u zvanje 23. mart 2017.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07GM1 Građevinski materijali 1
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3
OA07MATA Materijali u arhitekturi
OG09GM1 Građevinski materijali 1
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OG09GM2 Građevinski materijali 2
OG07GM2 Građevinski materijali 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The influence of hyperplasticizer on concrete

  DOI 10.5937/ZasMat1404419B
  Časopis Zaštita materijala
  Godina 2014
  Autori Gordana Broćeta, Danijela Đurić-Mijović i Milka Škrbić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 419
  Strana do 426
  Veb adresa www.idk.org.rs

  Properties of recycled aggregate concrete

  DOI 10.7251/COMEN1402239M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Volumen V
  Broj 2
  Strana od 239
  Strana do 249
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/index.php?idsek=172

  Regulativa iz oblasti primjene recikliranog agregata

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301278R
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Gordana Broćeta i Milka Škrbić
  Broj 1
  Strana od 278
  Strana do 291
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Tehnologije proizvodnje agregata recikliranjem betona

  DOI 10.7251/AGGPLUS1301238B
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Broj 1
  Strana od 238
  Strana do 247
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/issue/view/151

  Numerical modelling in seismic analysis of tunnels regarding soil–structure interaction

  DOI 10.2298/FUACE1303251Z
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2013
  Autori Elefterija Zlatanović, Gordana Broćeta i Nataša Popović
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 251
  Strana do 267
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  Application of fly ash and expanded clay in lightweight SCC concrete

  Naučni skup VIII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-80-9, COBISS.RS-ID 5718808
  Godina 2016
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 201
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/SM2015/PROGRAM_RADA_CM%202015Final.pdf

  Ekološki, energetski i ekonomski aspekti primjene recikliranog agregata u betonu

  Naučni skup Deveto naučno-stručno međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja"
  Publikacija Zbornik radova, ISVN 978-86-88897-06-8, COBISS.RS-ID 21510892
  Godina 2015
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin
  Strana od 517
  Strana do 522

  Modifikacija viskoziteta u betonskim kompozitima

  Naučni skup VII Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-65-6, COBISS.RS-ID 4921112
  Godina 2015
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 469
  Strana do 486

  Osvrt na direktive EU ka realizaciji energetske efikasnosti u zgradarstvu Republike Srpske

  Naučni skup Prvi naučno-stručni seminar ''Energetska efikasnost u savremenom graditeljstvu''
  Publikacija Bilten, ISVN 978-99955-752-9-8, COBISS.BH-ID 4918552
  Godina 2015
  Autori Darija Gajić, Gordana Broćeta i Radovan Vukomanović
  Strana od 36
  Strana do 42
  Veb adresa https://drive.google.com/file/d/0B9kkXXQndjKwbF8zejdrV1B1TTA/view

  LWCA Based on Waste Materials and Application in Thermally Improved Mesonry

  Naučni skup 7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015
  Publikacija Proceedings
  Godina 2015
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Vesna Bulatović, Ivan Lukić i Gordana Broćeta
  Strana od 214
  Strana do 217

  Uticaj prelazne zone u betonu na trajnost betonskih konstrukcija

  Naučni skup Deseti međunarodni naučno-stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-9-7, COBISS.BH-ID 4262424
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 439
  Strana do 446

  Struktura betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.071
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev i Gordana Broćeta
  Strana od 523
  Strana do 528
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje betona na bazi recikliranog agregata

  Naučni skup Savremena dostignuća u građevinarstvu
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2014.070; 10.14415/konferencijaGFS2014
  Publikacija Zbornik radova, ISЅN 0352-6852, eISЅN 2334-9573, COBISS.SR.ID 14404098a
  Godina 2014
  Autori Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin i Gordana Broćeta
  Strana od 517
  Strana do 522
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs

  Projektovanje mješavina samozbijajućih betona

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta i Aleksandar Savić
  Strana od 497
  Strana do 514

  Fiber Reinforced Self-Compacting Concrete – Possibility of Modeling of Properties

  Naučni skup VI Međunarodni naučni skup ''Contemporary Materials''
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-21-57-1, COBISS.RS-ID 4328216
  Godina 2014
  Autori Dragica Jevtić, Aleksandar Savić i Gordana Broćeta
  Strana od 473
  Strana do 482

  Dejstvo lokalnih vibracija i buke na zdravlje radnika prilikom ugrađivanja betona

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja" Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković i Gordana Broćeta
  Strana od 503
  Strana do 508

  Procjena energetske efikasnosti omotača objekata univerziteta u Banjaluci

  Naučni skup Osmo međunarodno savetovanje SGIS - "Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja", Savez građevinskih inženjera Srbije
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-88897-03-7
  Godina 2013
  Autori Biljana Antunović i Gordana Broćeta
  Strana od 459
  Strana do 466

  Samozbijajući beton – uticaj vrste agregata na svojstva u svježem stanju

  Naučni skup Deveti međunarodni naučno stručni skup - "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-630-8-0, COBISS.BH-ID 3623704
  Godina 2013
  Autori Mirko Aćić, Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 97
  Strana do 110

  Mehanizam djelovanja hemijskih dodataka visokog stepena umanjenja količine vode

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Gordana Broćeta i Danijela Đurić-Mijović
  Strana od 1006
  Strana do 1010

  Klase konzistencije samozbijajućeg betona

  Naučni skup Treći međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-11-4
  Godina 2013
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1061
  Strana do 1069

  Ekološki aspekt primjene azbesta u građevinarstvu

  Naučni skup X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99938-54-50-0, COBISS.RS-ID 4199704
  Godina 2013
  Autori Radovan Beleslin, Gordana Broćeta i Dragan Zrnić
  Strana od 611
  Strana do 620

  Seismic Design of the Glazed Building Envelope

  Naučni skup International Conference Innovation as a Function of Engineering Development - IDE2011
  Publikacija Conference proceedings, ISBN 978-86-80295-98-5
  Godina 2011
  Autori Danijela Đurić-Mijović, Aleksandra Cilić i Gordana Broćeta
  Strana od 109
  Strana do 114

  Uticaj mineralnih dodataka na svojstva betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Dragica Jevtić i Gordana Broćeta
  Strana od 1208
  Strana do 1217

  Eliminacija efekta vibriranja primjenom samozbijajućeg betona

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-99955-81-01-5, COBISS.BH-ID 1891608
  Godina 2011
  Autori Milenko Stanković, Gordana Broćeta i Nataša Popović-Miletić
  Strana od 1218
  Strana do 1223

  Višekriterijumsko odlučivanje primjenom metode PROMETHEE-GAIA

  Naučni skup Prvi nacionalni simpozijum - "TEIK 2010 - Teorijska i eksperimentalna istraživanja konstrukcija i njihova primena u građevinarstvu"
  Publikacija Zbornik radova – Knjiga 3, ISBN 978-86-80295-86-2
  Godina 2010
  Autori Nataša Popović-Miletić, Gordana Broćeta i Natalija Popović
  Strana od F17
  Strana do F26

  Ispitivanja samozbijajućeg betona sa agregatima različitog porjekla

  Naučni skup Jedanaesti nacionalni i peti međunarodni naučni skup - "iNDIS 2009 - Planiranje, projektovanje, građenje i obnova graditeljstva"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 978-86-7892-220-6, COBISS.SR-ID 244293383
  Godina 2009
  Autori Dragica Jevtić, Gordana Broćeta, Nataša Popović-Miletić, Ivana Butorac i Ratko Kljajić
  Strana od 237
  Strana do 244

  Samozbijajući beton - prednosti i karakteristike

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres - "Inženjerstvo, materijali i menadžment u procesnoj industriji"
  Publikacija Zbornik radova, ISBN 9787-99955-625-2-6
  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 203
  Strana do 206

Ostali radovi

  Uticaj vrste agregata na trajnost konstrukcija od samozbijajućeg betona

  Godina 2016
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 761

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Glavni i odgovorni urednik Biltena Prvog naučno-stručnog seminara

  Nacionalni naučno-istraživački projekat, 2012-2013

  Istraživanje komponentnih materijala samozbijajućeg betona sa metodama ispitivanja svježe betonske mase

  Godina 2010
  Autori Gordana Broćeta
  Strana od 1
  Strana do 233

  Kriterijumi ocjene ekoloških materijala u savremenom građevinarstvu i posljedice primjene materijala na bazi azbesta

  Godina 2009
  Autori Gordana Broćeta