Navigacija

Slobodan Peulić
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi) asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GMZP Građevinske mjere zaštite od požara
Akademske studije prvog ciklusa
OA07AK1 Arhitektonske konstrukcije 1
OA07AK2 Arhitektonske konstrukcije 2
OA07AK3 Arhitektonske konstrukcije 3
OA07AK4 Arhitektonske konstrukcije 4
OA07I1 Instalacije 1
OA07I2 Instalacije 2
OAP07APRK Arhitektonsko projektovanje u realnom kontekstu
OAP07EEOG Energetski efikasna i održiva gradnja
OG07GK1 Građevinske konstrukcije 1
OG07GK2 Građevinske konstrukcije 2
OG09GK1 Građevinske konstrukcije 1
OG09GK2 Građevinske konstrukcije 2
OGK07IZG Instalacije u zgradama

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Mogućnosti energetskog unapređenja vertikalnog neprovidnog omotača u zavisnosti od stepena zaštite zgrade

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost
  DOI ISBN: 978-99955-46-39-7
  Publikacija Zbornik radova naučno-stručnog simpozijuma Energetska efikasnost-ENEF 2019
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Slobodan Peulić i Milica Malešević
  Strana od 2
  Strana do 7
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2019/p10.html

  Energy performance of the educational building envelope according to a passive and low-energy standard

  Naučni skup International Scientific Conference on Contemporary Theory and Practice in Construction XIII
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2018
  Autori Slobodan Peulić, Aleksandar Janković, Darija Gajić, Saša Čvoro i Biljana Antunović
  Strana od 179
  Strana do 188

  Oblikovanje arhitektonskih ovora na sakralnim objektima: tri primjera u gradu Banjaluci

  Naučni skup SFERA 2015 - Oblikovanje i tehnologije arhitektonskih otvora
  Godina 2015
  Autori Milana Nedimović i Slobodan Peulić
  Strana od 144
  Strana do 150

  Paramterički dizajn i primjena u procesu projektovanja

  Naučni skup 8. naučno-stručna konferencija ,,Studenti u susret nauci'' 2015
  DOI 10.7251/STES1508027P
  Godina 2015
  Autori Slobodan Peulić
  Strana od 274
  Strana do 281
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2016/03/Zbornik-radova-StES2015.pdf

Umjetnički radovi

  Elaborat o podizanju arboretuma u okviru park-šume Trapisti u Banjaluci

  Izdavač Udruženje urbanista Srbije - 27. Međunarodni salon urbanizma
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Tehnika Plakat
  Godina 2018
  Autori Ognjen Šukalo, Jugoslav Brujić, Aleksandra Anja Dragomirović, Srđana Borković, Slobodan Peulić, Nemanja Babić i Slavko Vasiljević
  Veb adresa https://www.facebook.com/salonurbanizma/photos/a.2107340915944219/2107382159273428/?type=3&theater

  Nova mesta - Idejna arhitektonsko urbanistička rešenja javnih prostora za Konkurs Nova mesta, Novi Sad

  Izdavač 26 Salon urbanizma, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8-15 novembar 2017
  Tehnika Plakat
  Godina 2017
  Autori Saša Čvoro, Malina Čvoro, Slobodan Peulić, Maja Medić, Neda Medić i Nebojša Jeremić

  Nova mesta: arhitektonsko-urbanističko rješenje na lokaciji Sremska Kamenica

  Izdavač Fondacija Novi Sad 2021
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 29.09.-03.10.2017.
  Tehnika Plakat
  Godina 2017
  Autori Malina Čvoro, Saša Čvoro, Slobodan Peulić, Nebojša Jeremić, Neda Medić i Maja Medić

  Dani arhitekture Banja Luka 2016 - Arhitektura ispred investicije

  Izdavač Organizator: Istraživački centar za prostor; Partner: Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 6-12.06.2016
  Tehnika Simpozijum i izložba
  Godina 2016
  Autori Slobodan Peulić, Milana Stijak, Goran Dimitrić, Saša Zečević, Igor Vujić i Sonja Rapajić
  Veb adresa arch-days.com

  Međunarodni konkurs za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za Memorijalni centar u spomen-području Donja Gradina

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Maja Milić-Aleksić, Marina Radulj, Slobodan Peulić, Milana Nedimović i Danijela Pavičić

  Dani arhitekture 2014 - Arhitektura može pomoći

  Izdavač Istraživački centar za prostor i Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar, Una Umićević i Slobodan Peulić
  Veb adresa daniarhitekture.com

Projekti

Strategije za poboljšanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Obnova stambenih zgrada ima značajan udio na tržištu obnove svih zgrada i iznosi 65%. Procjenjuje se da obnova postojećeg fonda zgrada zajedno sa novim zgradama skoro nulte potrošnje energije može uštedjeti 80% finalne potrošnje energije za grijanje zgrada do 2050. Iz tih razloga, jedan od izazova za blisku budućnost i značajnu priliku za naučni razvoj i inovacije je obnova postojećeg građevinskog fonda na efikasan i održiv način...

Broj projekta 1253001
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Darija Gajić
Projektni tim doc. dr Gordana Broćeta
Milica Malešević, ma
mr Una Okilj
Marina Latinović, ma
prof. dr Biljana Antunović
Slobodan Peulić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM