Navigacija

Nikola Ožegović
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

IJ147 Istorija Jugoslavije (1918-1941)
KN147 Kulturno nasljeđe južnoslovenskih naroda
IJ148 Istorija Jugoslavije (1941-1991)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ulazak u Hanan-istorijska i teološka perspektiva

  Časopis Bogoslovlje. Časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta
  Godina 2018
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 28
  Strana do 45

  Miloš Ković, Uporišta: Članci, intervjui i besede, Beograd 2016. (prikaz)

  DOI DOI: 10.5937/politeia0-16117
  Časopis POLITEIA
  Godina 2017
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 152
  Strana do 155

  Drago Pilsel, Argentinski roman, Zagreb 2014. (prikaz)

  DOI 10.7251/RADFIZ1623167O
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Nikola Ožegović
  Volumen 4
  Strana od 167
  Strana do 170

  Vilijam Denton i Srbija 1862-1880

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 49
  Strana do 70
  Veb adresa nikola.ozegovic@unibl.com

  Isihazam:istorijski i teološki aspekti

  DOI 10.7251/GMS1301401O
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Nikola Ožegović
  Volumen 17
  Strana od 401
  Strana do 417
  Veb adresa drustvoclanovamatice.rs@gmail.com

Radovi sa skupova

  Prvi demokratski izbori u Kraljevini SHS na primjeru Bosanske Krajine

  Naučni skup Ličnost i društvo. Poželjne osobine i društvene vrijednosti
  Publikacija Ličnost i društvo. Poželjne osobine i društvene vrijednosti, ur. Đorđe Čekrlija, Banja Luka 2016.
  Godina 2016
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 15
  Strana do 21

  Britansko javno mnjenje i Velika istočna kriza

  Naučni skup Okrugli sto Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Publikacija Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine, Banja Luka 2016.
  Godina 2015
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 151
  Strana do 160

  Pravoslavlje u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

  Naučni skup Šesta međunarodna konferencija, Jasenovac, genocid i zločini Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu
  Publikacija Jasenovac, genocid i zločini Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu. Zbornik saopštenja i svjedočenja, Banja Luka 2014.
  Godina 2014
  Autori Nikola Ožegović
  Strana od 449
  Strana do 456

Ostali radovi

  Platon Jović, Episkop banjalučki i sremski dr Andrej (Frušić), Banja Luka 2017. (recenzent Nikola Ožegović)

  Godina 2017
  Autori Nikola Ožegović