Navigacija

mr Mladen Slijepčević
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OA07MDK Metalne i drvene konstrukcije
OG07KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2
OG08KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2
OGK07DK Drvene konstrukcije
OGK07MK1 Metalne konstrukcije 1
OGK07MK2 Metalne konstrukcije 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Ispitivanje toplotne izolovanosti novoizgrađenog objekta Uprave policije Distrikta Brčko

  Naučni skup Energetska efikasnost 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Janković, Darija Gajić, Biljana Antunović, Saša Čvoro i Mladen Slijepčević
  Strana od 15
  Strana do 20

  The influence of aggregate types on the concrete fire resistance

  Naučni skup 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Publikacija Book of proceedings, 1st International Symposium ''Knowledge for resilient society''
  Godina 2017
  Autori Gordana Broćeta, Mirjana Malešev, Vlastimir Radonjanin, Mladen Slijepčević i Dragan Zrnić
  Strana od 304
  Strana do 310
  Veb adresa http://kforce.uns.ac.rs/images/Fajlovi/K-Force_Novi_Sad_9_2017/K-FORCE_proceedings.pdf

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Branka Kovačević
doc. dr Malina Čvoro
prof. dr Brankica Milojević
doc. dr Saša Čvoro
mr Mladen Slijepčević
Dragan Zrnić
prof. dr Mato Uljarević
prof. dr Biljana Antunović
doc. dr Vinko Babić
Radovan Vukomanović
doc. dr Aleksandar Borković
Aleksandra Regojević
Vesna Savić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM