Navigacija

Mladen Slijepčević
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Građevinske konstrukcije
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGK07MK1 Metalne konstrukcije 1
OGK07MK2 Metalne konstrukcije 2
OGK07DK Drvene konstrukcije
OG07KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2
OA07MDK Metalne i drvene konstrukcije
OG08KI2 Konstruktersko inženjerstvo 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Ispitivanje toplotne izolovanosti novoizgrađenog objekta Uprave policije Distrikta Brčko

  Naučni skup Energetska efikasnost 2017
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Janković, Darija Gajić, Biljana Antunović, Saša Čvoro i Mladen Slijepčević
  Strana od 15
  Strana do 20