Navigacija

prof. dr Mato Uljarević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Geotehnika
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGK07BK1 Betonske konstrukcije 1
OGS07SŽS Saobraćajnice i životna sredina
OA07BKA Betonske konstrukcije
OG07MT Mehanika tla
OGK07BK2 Betonske konstrukcije 2
OG07FUND Fundiranje
OG08KI3 Konstruktersko inženjerstvo 3

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA MIKROARMIRANOG PRSKANOG BETONA U TUNELOGRADNJI

  Časopis ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Žarko Grujić
  Strana od 107
  Strana do 113

  MIKROARMIRANI BETON U TUNELOGRADNJI

  Časopis SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA SRBIJE,građevinski kalendar 2015
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 40
  Strana do 90

  PRORAČUN ŠLJUNČANIH ŠIPOVA ZA POBOLJŠANJE SVOJSTAVA TLA, A NA OSNOVU REZULTATA SPT-OPITA

  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Danica Kojić
  Strana od 172
  Strana do 184

  „Tragfahigkeit einer Faser-Spritzbeton-Auskleidung fur einen Kraftwerkstollen“

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1992
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić i Andrej Zajc
  Strana od 27
  Strana do 30

  „Stahlfaser-Spicbeton fur die Aushleidung eines Kraftwarkstollnes:Grundlagen des Programms zur Ausfuhrung der Versuchsfelder und Intersunchungen“.

  Časopis Zement und Beton
  Godina 1991
  Autori Mato Uljarević, Jakob Šušteršić, Velimir Ukrainčik i Andrej Zajc
  Strana od 20
  Strana do 21

Radovi sa skupova

  ISTRAŽIVAČKO-SANACIONI RADOVI HIDROTEHNIČKOG TUNELA U EKSPLOATACIJI

  Naučni skup IX NAUČNO-STRUČNO MEĐUNARODNO SAVETOVANJE, OCENA STANJA,ODRŽAVANJE I SANACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I NASELJA
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević

  Uticaj određivanja parametara tla na rezultate proračunskih modela

  Naučni skup XI MEĐUNARODNI NAUČNO STRUČNI SKUP,SAVREMENA TEORIJA IPRAKSA U GRADITELJSTVU
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Bojana Grujić i Dajana Uljarević
  Strana od 171
  Strana do 178

  Statički i dinamički problemi uzrokovani crpljenjem podzemnih voda kod MAR sistema

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Saopštenje u zborniku
  Godina 2015
  Autori Milan Jakšić, Dejan Ljubisavljević i Mato Uljarević

  SMJERNICE ZA ODABIR OPTIMALNE METODE POBOLJŠANJA OSOBINA TLA

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2014
  Autori Mato Uljarević, Danica Kojić i Milan Pupčević
  Strana od 99
  Strana do 108

  Istražni radovi u funkciji planske dokumentacije

  Naučni skup VII Regionalni Susreti Studenata Geotehnoloških Fakulteta GEOREKS
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški, Božana Baćić i Nenad Lukić
  Strana od 193
  Strana do 201

  Optimalna tehnička rješenja iskopa tunela u karstu

  Naučni skup IX Međunarodni naučno-stručni skup“Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević i Bojana Grujić
  Strana od 279
  Strana do 285

  Realizacija projekata u zonama mogućih klizišta

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci"
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Analiza stabilnosti kosina

  Naučni skup 5. Naučno-stručni skup“ Studenti u susret nauci
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević, Svjetlana Vlaški i Božana Baćić

  Kritički pristup izboru kriterija loma stijenske mase u funkciji racionalne izrade objekta

  Naučni skup XIV Simpozijum iz Inženjerske Geologije i Geotehnike
  Godina 2012
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 277
  Strana do 284

  Problem procjednih voda iz akumulacije Gorica- HE Trebinje II

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević, Željko Bošković i Željko Zubac

  Mjerenje pomaka temeljne stope centralne konzole na brani Grančarevo“,

  Naučni skup Međunarodni naučno-stručni skup
  Godina 2011
  Autori Mato Uljarević i Snežana Čučković

  Urađena revitalizacija i osvrt na revitalizovani DV 110 Kv Bileća-Berkovići poslije 5 godina eksploatacije

  Naučni skup 26. Savetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2003
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Čvrstoća pri savijanju i žilavost betona armiranog metalnim vlaknima

  Naučni skup JDIMK, XXII Kongres
  Godina 2002
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Strana od 55
  Strana do 60

  „Metode sanacije armirano-betonskih stubova na DV 110 Kv Bileća – Berkovići“,

  Naučni skup 25. Savjetovanje JUKO CIGRE
  Godina 2001
  Autori Mato Uljarević i Branko Glogovac

  Svojstva mikroarmiranog betona sa primjenom u tunelskim oblogama

  Naučni skup INDIS 97 i CIB V-63
  Godina 1997
  Autori Mato Uljarević
  Strana od 99
  Strana do 108

Knjige

  Priručnik za jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u cilju unapređenja bezbijednosti saobraćaja u oblasti planiranja i uređenja prostora u Republici Srpskoj

  Izdavač Agencija za bezbijednost saobraćaja Republike Srpske
  ISBN 978-9976-618-3-8
  Godina 2015
  Autori Mato Uljarević, Brankica Milojević, Milija Radović, Milenko Džever i Milan Tešić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 146

  BETON OJAČAN METALNIM VLAKNIMA

  Izdavač ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U bANJA LUCI
  ISBN 978-99955-747-4-1
  Godina 2013
  Autori Mato Uljarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 239

  SPECIJALNI BETONI I MALTERI,SVOJSTVA,TEHNOLOGIJA,PRIMENA - poglavlje 7:"MIKROARMIRANI BETON"

  Izdavač GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU
  ISBN 86-80049-95-6
  Godina 1999
  Autori Mato Uljarević i Mihailo Muravljov
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Mladen Slijepčević
Radovan Vukomanović
prof. dr Brankica Milojević
doc. dr Aleksandar Borković
prof. dr Mato Uljarević
Aleksandra Regojević
Branka Kovačević
doc. dr Vinko Babić
Dragan Zrnić
prof. dr Biljana Antunović
Vesna Savić
doc. dr Saša Čvoro
doc. dr Malina Čvoro
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM