Navigacija

Branka Kovačević

Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1
Rektorat

Rektorat, kancelarija 9

051/321-179

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim doc. dr Malina Čvoro
Radovan Vukomanović
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Mato Uljarević
Dragan Zrnić
doc. dr Saša Čvoro
doc. dr Vinko Babić
prof. dr Biljana Antunović
Aleksandra Regojević
doc. dr Aleksandar Borković
Branka Kovačević
prof. dr Brankica Milojević
Vesna Savić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM