Navigacija

Branka Kovačević

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Elektrotehnički fakultet

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim mr Mladen Slijepčević
doc. dr Miroslav Malinović
Vesna Savić
doc. dr Malina Čvoro
prof. dr Saša Čvoro
Aleksandra Regojević
prof. dr Aleksandar Borković
Dejan Milinović, ma
prof. dr Mato Uljarević
Slobodan Peulić
Dragana Zeljić, ma
prof. dr Brankica Milojević
Branka Kovačević
Radovan Vukomanović
Stamenko Mijatović
Dragan Zrnić
prof. dr Vinko Babić
Gordana Jakovljević
Marina Višković
doc. dr Stevo Borojević
Marina Latinović, ma
prof. dr Radenko Jotanović
prof. dr Biljana Antunović
Jelena Pažin, ma
Jelena Rožić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM

Podrška implementaciji projekta iz EU programa Horizon 2020 "Promoting innovation leadership among public administrators and researchers-Pilar"

Cilj projekta je promocija inovativnog rukovođenja među rukovodiocima i istraživačima.

Broj projekta 8300215
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Slavica Spasojević
Branka Kovačević
prof. dr Milan Mataruga
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2016.
Završetak projekta 15.10.2016.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM