Navigacija

Branka Kovačević

Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1
Rektorat

Rektorat, kancelarija 9

051/321-179

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Homocystein as a Risk Factor for Developing Complications in Chronic Renal Failure

  Časopis Materia Socio Medica
  Godina 2015
  Autori Branislav Gašić, Biljana Jakovljević, Zvezdana Rajkovača, Branka Kovačević i Tijana Kovačević
  Strana od 95
  Strana do 98