Navigacija

Branka Kovačević

Rukovodilac službe za stručne poslove - I-3-3-1
Rektorat

Rektorat, kancelarija 9

051/321-179

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Homocystein as a Risk Factor for Developing Complications in Chronic Renal Failure

  Časopis Materia Socio Medica
  Godina 2015
  Autori Branislav Gašić, Biljana Jakovljević, Zvezdana Rajkovača, Branka Kovačević i Tijana Kovačević
  Strana od 95
  Strana do 98

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim doc. dr Malina Čvoro
prof. dr Mato Uljarević
doc. dr Vinko Babić
Aleksandra Regojević
prof. dr Brankica Milojević
Dragan Zrnić
mr Mladen Slijepčević
Radovan Vukomanović
Branka Kovačević
doc. dr Saša Čvoro
prof. dr Biljana Antunović
Vesna Savić
doc. dr Aleksandar Borković
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM