Navigacija

doc. dr Sandra Kosić-Jeremić
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Geometrija oblika (nacrtna geometrija, perspektiva, parametrička arhitektura)
Datum izbora u zvanje 28. maj 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OG07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OA07VIM1 Vizuelizacija i modelovanje 1
OA07VIM2 Vizuelizacija i modelovanje 2
OA07MUA1 Matematika u arhitekturi 1
OA07MUA2 Matematika u arhitekturi 2

Šumarski fakultet

OP15MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika
OŠ07MATE Matematika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Eksterni uticajni faktori u savladavanju gradiva iz nacrtne geometrije kod studenata arhitekture

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604034T
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Dragana Tepić, Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Volumen 4
  Broj 4 (1)
  Strana od 22
  Strana do 33
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/3647

  Student achievement in the university entrance examination and the effects of preparation classes - a case study of civil engineering students

  DOI 10.17559/TV-20140513114019
  Časopis TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Godina 2015
  Autori Ljubiša Preradović i Sandra Kosić-Jeremić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 785
  Strana do 791
  Veb adresa http://www.tehnicki-vjesnik.com/

  Achievement in university entrance examination relative to attendance in preparation classes and type of secundary school completed: a case study of geodesy undergraduate candidates

  Časopis International Journal of Education and Research
  Godina 2014
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Ljubiša Preradović
  Volumen 2
  Broj 9
  Strana od 59
  Strana do 70
  Veb adresa http://www.ijern.com/journal/2014/September-2014/06.pdf

  Teaching mathematics at faculties of engineering in Bosnia and Herzegovina viewed through teaching and solving extremal problems – a case study

  Časopis BULLETIN OF INTERNATIONAL MATHEMATICAL VIRTUAL VIRTUAL INSTITUTE
  Godina 2012
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj 2
  Strana od 39
  Strana do 50

  Švarcov i Štajnerov problem

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 2010
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Volumen LXI 3/242
  Strana od 170
  Strana do 172

  Jedan zadatak sa kompleksnim brojevima

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2009
  Autori Jelena Gajić i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 24
  Strana do 26

  Konstruktibilni brojevi

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2008
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj LIII_3-4
  Strana od 29
  Strana do 41

  Elementaran pristup nekim ekstremalnim problemima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj XIII(1)
  Strana od 57
  Strana do 65

Radovi sa skupova

  Značaj prostora distribucija studentima elektrotehničkog fakulteta

  Naučni skup Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Publikacija Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 105
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo17/Zbornik%20RPPO17.pdf

  Nastava nacrtne geometrije i tehničkog crtanja na tehničkim fakultetima – primjer Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup 5. međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Publikacija Zbornik radova 5. međunarodnog naučno-stručnog skupa „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Godina 2016
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Nastava nacrtne geometrije i tehničkog crtanja na tehničkim fakultetima – primjer Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 5. međunarodnog naučno-stručnog skupa „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Godina 2016
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Značaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita i ispita iz Matematike 1 na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2013. i 2014. godine

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

  Efekti pripremne nastave na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u šk. 2012/13. god

  Naučni skup Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Biljana Antunović i Sandra Kosić-Jeremić

  Postignuti rezultati kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i kvalifikacionog ispita na studijskom programu Građevinarstvo

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Biljana Antunović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 703
  Strana do 717

  Stavovi studenata o postojećoj nastavi matematike na tehničkim fakultetima,

  Naučni skup Prva matematička konferencija RS
  Publikacija Zbornik radova, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2011
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 285
  Strana do 298

  Analiza stanja u učenju matematike na tehničkim fakultetima kroz prizmu ekstremalnih zadataka

  Naučni skup Nauka i politika
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa NAUKA I POLITIKA , Knjiga 5, tom 3, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2010
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Milenko Pikula
  Strana od 209
  Strana do 220

Ostali radovi

  Projekat: Komparativna analiza postignutih rezultata tokom kvalifikacionih ispita na AGGF-u u periodu 2012 - 2014. godine

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  „Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh kandidata pri polaganju kvalifikacionog ispita na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci tokom 2012. godine.“