Navigacija

doc. dr Sandra Kosić-Jeremić
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za geometriju oblika, prostorno i grafičko predstavljanje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geometrija oblika (nacrtna geometrija, perspektiva, parametrička arhitektura) docent 28. maj 2015.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OA07MUA1 Matematika u arhitekturi 1
OA07MUA2 Matematika u arhitekturi 2
OG07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje
OGD07NGTC Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15MATE Matematika
OŠ07MATE Matematika
OŠ13MATE Matematika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Eksterni uticajni faktori u savladavanju gradiva iz nacrtne geometrije kod studenata arhitekture

  DOI 10.7251/AGGPLUS1604034T
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2016
  Autori Dragana Tepić, Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Volumen 4
  Broj 4 (1)
  Strana od 22
  Strana do 33
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/3647

  Student achievement in the university entrance examination and the effects of preparation classes - a case study of civil engineering students

  DOI 10.17559/TV-20140513114019
  Časopis TECNOLOGIA Y CIENCIAS DEL AGUA ****-**** TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE
  Godina 2015
  Autori Ljubiša Preradović i Sandra Kosić-Jeremić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 785
  Strana do 791
  Veb adresa http://www.tehnicki-vjesnik.com/

  Achievement in university entrance examination relative to attendance in preparation classes and type of secundary school completed: a case study of geodesy undergraduate candidates

  Časopis International Journal of Education and Research
  Godina 2014
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Ljubiša Preradović
  Volumen 2
  Broj 9
  Strana od 59
  Strana do 70
  Veb adresa http://www.ijern.com/journal/2014/September-2014/06.pdf

  Primjena scafolldinga pri realizaciji zadataka akademske nastave matematike

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Daniel A. Romano
  Broj 61
  Strana od 119
  Strana do 131

  Teaching mathematics at faculties of engineering in Bosnia and Herzegovina viewed through teaching and solving extremal problems – a case study

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2012
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj 2
  Strana od 39
  Strana do 50

  Švarcov i Štajnerov problem

  Časopis Matematičko-fizički list Zagreb
  Godina 2010
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Volumen LXI 3/242
  Strana od 170
  Strana do 172

  Jedan zadatak sa kompleksnim brojevima

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2009
  Autori Jelena Gajić i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 24
  Strana do 26

  Konstruktibilni brojevi

  Časopis NASTAVA MATEMATIKE
  Godina 2008
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj LIII_3-4
  Strana od 29
  Strana do 41

  Elementaran pristup nekim ekstremalnim problemima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2007
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Broj XIII(1)
  Strana od 57
  Strana do 65

Radovi sa skupova

  Analiza naselja ugroženih od poplava na području grada Banja Luka

  Naučni skup XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  Godina 2019
  Autori Nevena Đurđević, Sandra Kosić-Jeremić i Snježana Maksimović
  Strana od 580
  Strana do 585

  COMPARISON OF PERFORMANCE OF ENGINEERING STUDENTS IN DESCRIPTIVE GEOMETRY IN RELATION TO THEIR STUDY PROGRAM

  Naučni skup CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIII
  DOI http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/index
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Maja Ilić
  Strana od 445
  Strana do 454
  Veb adresa stepgrad.aggf.unibl.org

  Značaj prostora distribucija studentima elektrotehničkog fakulteta

  Naučni skup Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Publikacija Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 105
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo17/Zbornik%20RPPO17.pdf

  Nastava nacrtne geometrije i tehničkog crtanja na tehničkim fakultetima – primjer Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup 5. međunarodni naučno-stručni skup „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Publikacija Zbornik radova 5. međunarodnog naučno-stručnog skupa „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Godina 2016
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Nastava nacrtne geometrije i tehničkog crtanja na tehničkim fakultetima – primjer Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova 5. međunarodnog naučno-stručnog skupa „Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja“
  Godina 2016
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Maja Ilić i Dragana Tepić

  Značaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita i ispita iz Matematike 1 na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2013. i 2014. godine

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

  Efekti pripremne nastave na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u šk. 2012/13. god

  Naučni skup Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Biljana Antunović i Sandra Kosić-Jeremić

  Postignuti rezultati kandidata tokom srednjoškolskog obrazovanja i kvalifikacionog ispita na studijskom programu Građevinarstvo

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE, stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Biljana Antunović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 703
  Strana do 717

  Stavovi studenata o postojećoj nastavi matematike na tehničkim fakultetima,

  Naučni skup Prva matematička konferencija RS
  Publikacija Zbornik radova, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2011
  Autori Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 285
  Strana do 298

  Analiza stanja u učenju matematike na tehničkim fakultetima kroz prizmu ekstremalnih zadataka

  Naučni skup Nauka i politika
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa NAUKA I POLITIKA , Knjiga 5, tom 3, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale
  Godina 2010
  Autori Sandra Kosić-Jeremić i Milenko Pikula
  Strana od 209
  Strana do 220

Ostali radovi

  Projekat: Komparativna analiza postignutih rezultata tokom kvalifikacionih ispita na AGGF-u u periodu 2012 - 2014. godine

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić i Marina Todorović

  „Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh kandidata pri polaganju kvalifikacionog ispita na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci tokom 2012. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić i Dragoljub Borojević
  Strana od 50
  Strana do 56

Knjige

  LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA za studente tehničkih fakulteta

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-9-0
  Godina 2018
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Nebojša Đurić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 272

  Priručnik za upotrebu obrazovnih softvera u nastavi i učenju

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN COBISS.RS-ID 7554328
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Maja Ilić i Aleksandar Janković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 115

Projekti

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Smiljana Jakšić
doc. dr Sandra Kosić-Jeremić
Marina Todorović
Stevan Pilipović
Ivana Savković
Stamenko Mijatović
Nenad Teofanov
Nebojša Đurić, ma
Vile Turunen
Vesna Savić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM