Navigacija

prof. dr Siniša Vidaković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za istoriju i teoriju likovnih umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Istorija i teorija likovnih umjetnosti vanredni profesor 16. januar 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DAFTFP Teorija forme i prostora
13DKMTFP1 Teorija forme i prostora 1
13DKMTFP2 Teorija forme i prostora 2
13DMIU2 Istorija umjetnosti 2
13DPRDAIU3 Istorija umjetnosti 3
13DPRDAIU4 Istorija umjetnosti 4
13DRKIU3 Istorija umjetnosti 3
13DRKIU4 Istorija umjetnosti 4
17LGDIUNV1 Istorija umjetnosti novog vijeka 1
17LGDIUNV2 Istorija umjetnosti novog vijeka 2
17LGDTFP1 Teorija forme i prostora 1
17LGDTFP2 Teorija forme i prostora 2
17LUIMU1 Istorija moderne umjetnosti 1
17LUIMU2 Istorija moderne umjetnosti 2
17LUTP1 Teorija prostora 1
17LUTP2 Teorija prostora 2
DUPRDIU3 Istorija umjetnosti 3
DUPRDIU4 Istorija umjetnosti 4
DURKMIU3 Istorija umjetnosti 3
DURKMIU4 Istorija umjetnosti 4
DURKMTP2 Teorija prostora 2
LGDIMU1 Istorija moderne umjetnosti 1
LGDIMU2 Istorija moderne umjetnosti 2
LGDIU3 Istorija umjetnosti 3
LGDIU4 Istorija umjetnosti 4
LGDTFIP1 Teorija forme i prostora 1
LGDTFIP2 Teorija forme i prostora 2
LUIMU1 Istorija moderne umjetnosti 1
LUIMU2 Istorija moderne umjetnosti 2
LUTP1 Teorija prostora 1
LUTP2 Teorija prostora 2
MUIU2 Istorija umjetnosti 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Specifičnosti secesijskog pokreta u arhitekturi Bosne i Hercegovine

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2015
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen 356
  Broj 47-48
  Strana od 293
  Strana do 307

  Kratak osvrt na savremenu crnogorsku skulpturu

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2013
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen 356
  Broj 47-48
  Strana od 287
  Strana do 293

  Ko to tamo gleda ?

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2004
  Autori Siniša Vidaković
  Volumen 258
  Broj 9-10
  Strana od 179
  Strana do 189

Ostali radovi

  Doprinos čeških arhitekata

  Izdavač Česka beseda, udruženje Čeha grada Banjaluka
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković, Ljubiša Preradović, Vladimir Blaha, Radmila Kolundžija i Jakob Sadilek
  Strana od 113
  Strana do 129

  Zgrade Banskog dvora i Uprave u Banjaluci

  Izdavač Banski Dvor , Banja Luka
  Godina 2004
  Autori Siniša Vidaković

Knjige

  Doprinos čeških arhitekata formiranju novije arhitektonske slike Bosne i Hercegovine

  Izdavač AGF, Banja Luka; Međunarodno udruženje naučnih radnika-AIS, Banja Luka; Česka beseda
  ISBN 978-99955-667-8-4
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 138

  Level 2

  Izdavač BLC Banja LUka College i Besjeda
  ISBN 978-99938-1-182-4
  Godina 2012
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 164

  Arhitektura državnih javnih objekata u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1992.godine

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-667-3-9
  Godina 2011
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 336

  Novi vizuelni dijalog

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-30-84-6
  Godina 2009
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 224

  Arhitektura javnih objekata u Banjaluci (1918-1941)

  Izdavač Akademija umjetnosti RS Banja Luka
  ISBN 99938-27-00-2
  Godina 2006
  Autori Siniša Vidaković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 252