Navigacija

Marina Višković

Rukovodilac Službe za materijalne poslove - I-4-2-1
Rektorat
051/326-004

Projekti

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim doc. dr Stevo Borojević
Marina Višković
Vesna Savić
prof. dr Radenko Jotanović
Dragana Zeljić, ma
Radovan Vukomanović
mr Mladen Slijepčević
doc. dr Miroslav Malinović
Dragan Zrnić
Jelena Rožić
doc. dr Malina Čvoro
prof. dr Saša Čvoro
Aleksandra Regojević
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Aleksandar Borković
Jelena Pažin, ma
prof. dr Vinko Babić
Branka Kovačević
Slobodan Peulić
Dejan Milinović, ma
Marina Latinović, ma
prof. dr Mato Uljarević
Stamenko Mijatović
Gordana Jakovljević
prof. dr Biljana Antunović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM