Navigacija

Jelena Pažin, ma
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, kancelarija 7

051/324-111
051/462-616
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS19 Engleski jezik 2
1C10TNS10 Engleski jezik 1
1C09MOS10 Engleski jezik 1
1C13POS10 Engleski jezik 1
1C07FOS10 Engleski jezik I
1C09MOS19 Engleski jezik 2
1C07POS19 Engleski jezik 2
1C07MIN10 Engleski jezik 1
1C07MIN19 Engleski jezik 2
1C07FOS19 Engleski jezik II
1C13POS19 Engleski jezik 2
1C07POS10 Engleski jezik 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Julian Barnes' s Flaubert's Parrot: Biography as Autobiography

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2013
  Autori Jelena Pažin
  Strana od 183
  Strana do 195

Radovi sa skupova

  Modernising University-level EFL Literature Classes

  Naučni skup 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics: Teaching, Acquiring and Applying Intercultural Linguistic Competence
  Publikacija Akbarov A. (ed.). Linguistics, Culture and Identity in Foreign Language Education. Sarajevo: International Burch University
  Godina 2014
  Autori Jelena Pažin i Milica Jošić
  Strana od 1361
  Strana do 1367