Navigacija

Aleksandra Regojević

Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove Rektorata - I-4-4-4
Rektorat

Materijalno-finansijski sektor - Objekat 5, kancelarija 9

051/326-012