Navigacija

mr Snježana Kević-Zrnić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

IO142 Inkluzivno obrazovanje
PK147 Pedagoška komunikologija
SPRN131 Supervizija u profesionalnom razvoju nastavnika
OMVR-15 Osnove metodike vaspitnog rada
NMK132 Nastavni metod u komunikaciji
UP131 Uvod u pedagogiju 2
SOFZF Sociologija obrazovanja
OMVR141 Osnove metodike vaspitnog rada

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Broj 18(1):XX-XX
  Strana od 1
  Strana do 15

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Primjer obrade nastavne jedinice u egzemplarnoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Đurđević
  Broj 61 (231)
  Strana od 145
  Strana do 151

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 159

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Neverbalna komunikacija u nastavi

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 13
  Strana od 193
  Strana do 213

  Pedagoška efikasnost neverbalne komunikacije

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Snježana Kević-Zrnić
  Broj 3-4
  Strana od 171
  Strana do 179

Radovi sa skupova

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 165
  Strana do 180

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standradi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić, Snježana Đurđević i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

Ostali radovi

  Magistarski rad: Planiranje učenja i tehnike uspješnog učenja

  Godina 2013
  Autori Snježana Kević-Zrnić