Navigacija

Ankica Suzić
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 16. jul 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

USO111 Uvod u sociologiju obrazovanja
ŠA132 Školska administracija
SOFZF-PV Sociologija obrazovanja
PD142 Pedagoška dijagnostika
PR135 Pedagogija rekreativno-sportskih aktivnosti učenika
OTFZF Obrazovna tehnologija
PR135-10 Pedagogija rekreativno-sportskih aktivnosti učenika
MKO121 Menadžment kvaliteta u obrazovanju
ŠZ132 Školsko zakonodavstvo
PVPSA123 Pedagogija sportskih aktivnosti
OTFZF-US1 Obrazovna tehnologija
PS122 Pedagogija sporta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Očekivanja nakon potpisivanja bolonjske deklaracije

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Ankica Suzić
  Broj 4
  Strana od 723
  Strana do 742

  Kros impakt metod

  Časopis Sinteze
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Ankica Suzić
  Broj 6
  Strana od 21
  Strana do 36

  Odvajanje bitnog od nebitnog: OBN model učenja

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Vera Jelić i Ankica Suzić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 117