Navigacija

doc. dr Dragan Matić
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

2C13BIO002 Bioinformatika
1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C09MIN900 Uvod u programiranje
1C10TNS190 Informatika
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
2C12EKO002 Bioinformatika
1C10TNS1017 Metodika nastave informatike
1C09MNS965 Osnove programiranja 2
1C10TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C09MNS905 Uvod u programiranje
1C09MOS295 Osnovi programiranja 1
1C10TNS271 Osnovi programiranja
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Solving the minimum edge-dilation k-center problem by genetic algorithms

  Časopis COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
  Godina 2017
  Autori Dragan Matić, Jozef Kratica i Zoran Maksimović
  Volumen 113
  Strana od 282
  Strana do 293

  Variable Neighborhood Search for solving Bandwidth Coloring Problem

  Časopis COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS
  Godina 2017
  Autori Dragan Matić, Jozef Kratica i Vladimir Filipović
  Volumen 14
  Broj 2
  Strana od 309
  Strana do 327

  A mixed integer linear programming model and variable neighborhood search for maximally balanced connected partition problem

  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2014
  Autori Dragan Matić
  Volumen 237
  Strana od 85
  Strana do 97

  An electromagnetism metaheuristic for solving the Maximum Betweenness Problem

  Časopis APPLIED SOFT COMPUTING
  Godina 2013
  Autori Vladimir Filipović, Aleksandar Kartelj i Dragan Matić
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 1303
  Strana do 1313

  Variable neighborhood search approach for solving Maximum Set Splitting Problem

  Časopis Serdica Journal of Computing
  Godina 2012
  Autori Dragan Matić
  Volumen 6
  Broj 4
  Strana od 369
  Strana do 384

  Variable neighborhood search for multiple level warehouse layout problem

  Časopis Electronic Notes in Discrete Mathematics
  Godina 2012
  Autori Dragan Matić, Jozef Kratica, Vladimir Filipović i Đorđe Dugošija
  Volumen 39
  Strana od 161
  Strana do 168

  A Genetic Algorithm for Solving Multiple Warehouse Layout Problem

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2011
  Autori Dragan Matić, Vladimir Filipović, Aleksandar Savić i Zorica Stanimirović
  Volumen 35
  Broj 1
  Strana od 119
  Strana do 138

  Two Metaheuristics Approches to Solving the p-ary Transitive Reduction Problem

  Časopis APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
  Godina 2011
  Autori Marija Milanović, Dragan Matić, Aleks Savić i Jozef Kratica
  Volumen 10
  Broj 2
  Strana od 294
  Strana do 308

  A genetic algorithm for composing music

  Časopis YUGOSLAV JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH
  Godina 2010
  Autori Dragan Matić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 157
  Strana do 177

Radovi sa skupova

  "Improving 1NN strategy for classification of some prokaryotic organisms"

  Naučni skup Belgrade Bioinformatics Conference (BelBI) 2016.
  Publikacija Book of abstracts, Belgrade Bioinformatic Conference (BelBI) 2016
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 57
  Strana do 58
  Veb adresa http://alas.matf.bg.ac.rs/~websites/bioinfo/?page_id=267

  Primena keširanja u metaheuristici zasnovanoj na elektromagnetizmu

  Naučni skup V Mathematical conference of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings of the Sixth Mathematical Conference of the Republic of Srpska
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 69
  Strana do 80

  Pregled heurističkih metoda za rješavanje problema planiranja tehnoloških operacija mašinske obrade prizmatičnih radnih predmeta

  Naučni skup V Mathematical conference of Republic of Srpska
  Publikacija Proceedings of the Sixth Mathematical Conference of the Republic of Srpska
  Godina 2016
  Autori Stevo Borojević i Dragan Matić
  Strana od 309
  Strana do 323

  Geographic information managment system for review and reporting of ecological risks to the environment

  Naučni skup 3RD International Conference on Sustainable Solid Waste Managment
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Dragan Matić, Marko Ivanišević i Igor Lastrić
  Veb adresa http://uest.ntua.gr/tinos2015/proceedings/pdfs/bajic_et_al.pdf

  Geographic information managment system for review and reporting of ecological risks to the environment

  Naučni skup 3RD International Conference on Sustainable Solid Waste Managment
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Dragan Matić, Igor Lastrić i Marko Ivanišević
  Veb adresa http://uest.ntua.gr/tinos2015/proceedings/pdfs/bajic_et_al.pdf

  Comparative Analysis of Computer Science Study Programs at Universities in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup ICeE 2014
  Publikacija Proc. of the International Conference on e-Education - ICeE 2014
  Godina 2014
  Autori Dražen Brđanin, Amir Hajdar, Suad Kasapović, Samim Konjicija, Dragan Matić, Samra Mujačić i Zanin Vejzović
  Strana od 21
  Strana do 26

Ostali radovi

  Geografski informacioni menadžment sistem za pregled i prijavu ekoloških rizika u životnoj sredini

Projekti

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Biljana Sukara-Ćelić
Marko Đukanović, ma
Miroslav Treml
doc. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Slađana Babić
mr Vladimir Telebak
Milanka Treml, ma
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Dragan Matić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 01.09.2017.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim mr Ljiljana Jerković
doc. dr Margareta Skopljak
prof. dr Brane Mikanović
Željana Kovačević
doc. dr Dragan Matić
dr Nebojša Macanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM