Navigacija

Margareta Skopljak
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MVOR2142 Metodika vaspitno-obrazovnog rada II
KIP132-07 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
MVZD-PD2 Metodika vaspitanja za demokratiju
MRP141 Metodika rada pedagoga
UMP131 Uvod u metodologiju pedagogije
IKU141 Interaktivno i kooperativno učenje
KIP211 Kvalitativna istraživanja u pedagogiji
MVZDFZF Metodika vaspitanja za demokratiju
IU147 Interaktivno učenje
UMP131-07 Uvod u metodologiju pedagogije
AI142 Akciona istraživanja
KIP132 Kvantitativna istraživanja u pedagogiji
PPFZF Porodična pedagogija
PS1-IN3I Interaktivna nastava
UPV122 Unapređivanje porodičnog vaspitanja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitet univerzitetske natave i sposobnost apstarknog mišljenja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 81
  Strana do 94

  Specifičnosti nastave zasnovane na interaktivnom učenju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2012
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 59
  Strana do 79

  Filozofska i pedagoško-psihološka zasnovanost interaktivnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 215
  Strana do 232

  Metodičke specifičnosti kooperativnog učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 409
  Strana do 425

  Obrazovno-vaspitni efekti metoda kooperativnog učenja u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 53
  Strana do 74

  Kooperativno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2005
  Autori Margareta Skopljak
  Strana od 225
  Strana do 233

Radovi sa skupova

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Zbornik radova, Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak

  Eksperiment s rotacijom faktora u pedagogiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti, Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Drago Branković, Margareta Skopljak i Dragan Partalo

  Interaktivno učenje i participacija učenika

  Naučni skup Nauka i sloboda
  Godina 2015
  Autori Margareta Skopljak

  Univerzitetska nastava i kritičko mišljenje studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti – Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Ivana Zečević, Margareta Skopljak i Milica Drobac-Stupar

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga RS, Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, Zbornik II
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović i Margareta Skopljak

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastaca i učenje, savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago Branković i Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje i emancipacija učenika

  Naučni skup Humanistčko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2014
  Autori Margareta Skopljak

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Srpske, Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Margareta, Tatjana Skopljak, Mihajlović

  Modeli interaktivnog učenja i kvalitet znanja učenika osnovne škole

  Naučni skup Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive
  Godina 2014
  Autori Drago, Margareta Branković, Skopljak

  Protivurječnosti u razvoju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Banjalučki novembarski sureti
  Godina 2013
  Autori Margareta Skopljak, Tamara Pribišev-Beleslin i Tanja Vujić
  Strana od 235
  Strana do 250

  Protivurječnosti u razvijanju profesionalnih kompetencija pedagoga

  Naučni skup Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Margareta, Tamara i Tanja Skopljak, Pribišev-Beleslin i Vujić

  Praćenje i ocjenjivanje studenata u nastavi po bolonjskom sistemu

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti: Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta Skopljak, Sanja Partalo i Tanja Vujić
  Strana od 225
  Strana do 240

  Praćenje i ocjenjivanje studenata po Bolonjskom procesu

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i Bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Margareta, Sanja, Tanja Skopljak, Partalo, Vujić

  Uticaj interaktivnog učenja na vaspitno-obrazovne ishode

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Margareta Skopljak