Navigacija

doc. dr Boško Branković
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15BKN Bosanska Krajina u novom vijeku
MIS15VJZ Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini u novom vijeku
NS135 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka I
NS136 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Svjedočanstvo o stradanju Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 9
  Strana od 375
  Strana do 377

  Prezimena u selima Krnja Jela i Smoljana prema popisu sveštenika Petra Rađenovića i danas

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 9
  Strana od 131
  Strana do 138

  Učiteljska karijera Petra Mirkovića (1855–1935)

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 105
  Strana do 111

  Kratka istorija Srpske Pravoslavne Crkve na prostoru Bosanskog Petrovca od 1918–1945. godine

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 2
  Strana od 97
  Strana do 99

  Povodom 120 godina od početka borbe Srba za crkveno-školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Boško Branković i Borivoje Milošević
  Broj 24
  Strana od 13
  Strana do 25

  Povodom 75 godina od smrti sveštenika Sime Banjca (1941–2016)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 24
  Strana od 81
  Strana do 87

  Kapetanija Petrovac u austrijsko-turskim ratovima u 18. vijeku

  Časopis Srpske studije
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 133
  Strana do 144

  Prošlost i sadašnjost - narodni običaji iz Bosanskog Petrovca i okoline

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 8
  Strana od 101
  Strana do 107

  Vidovdan i osmansko (tursko) osvajanje Beograda 1521. godine

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 151
  Strana do 159

  Sjećanje sveštenika Nikodima Novakovića na progon u toku Prvog svjetskog rata

  Časopis Istorijske sveske, Andrićev institut
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 18
  Strana od 22
  Strana do 23

  Bosanski Petrovac u Prvom svjetskom ratu

  Časopis Istorijske sveske, Andrićev institut
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 15
  Strana od 26
  Strana do 28

  Četiri pisma mitropolitu Mihailu iz 1878. i 1879. godine

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 32

  Spoljnopolitičko pitanje borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za autonomiju od 1850. do 1878. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 7
  Strana od 37
  Strana do 47

  Prevod jednog konfidentskog izvještaja vezanog za borbu Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju od 14. januara 1899. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Boško Branković i Michael Resanović
  Broj 7
  Strana od 297
  Strana do 299

  Osnivanje Petrovca poslije potpisivanja Karlovačkog mira 1699. godine

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Broj 4-5
  Strana od 97
  Strana do 101

  Predstavka Eparhijskog upravnog i prosvjetnog savjeta Eparhije banjolučko-bihaćke za osnivanje eparhije bihaćke, upućena Zemaljskoj vladi u Sarajevu 1913. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 389
  Strana do 393

  Vanvremensko značenje Milanskog edikta: Srpska pravoslavna eparhija bihaćko-petrovačka kao primjer tolerancije i pomirenja

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Broj 6
  Strana od 347
  Strana do 354

  Politički rad sveštenika Dušana Novakovića 1936–1938. godine

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 18
  Strana od 175
  Strana do 185

  „Sarajevski list” o odlasku barona Apela i dolasku barona Alborija na čelo okupacione uprave u Bosni i Hercegovini 1903. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 5
  Strana od 207
  Strana do 211

  Bibliografija časopisa „Građa o prošlosti Bosne” 1–5 (2008–2012)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Broj 5
  Strana od 587
  Strana do 591

  Prvi šematizam Eparhije bihaćko-petrovačke 2010, Eparhija bihaćko-petrovačka, Bosanski Petrovac 2011, str. 452

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Broj 4
  Strana od 453
  Strana do 454

  Nelegalno postavljanje ograde oko crkvenog groblja u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca 1985. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Broj 4
  Strana od 331
  Strana do 337

  Sveštenik Mile Kecman (1858–1895)

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 483
  Strana do 484

  Crkva Svetog proroka Ilije u Smoljani

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 97
  Strana do 99

  Bibliografija časopisa „Stari srpski arhiv“ od 1–8 (2002–2009)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Broj 3
  Strana od 485
  Strana do 494

  Srpsko prosvjetno i kulturno društvo „Prosvjeta“ u Bosanskom Petrovcu od 1931. do 1941. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Broj 3
  Strana od 223
  Strana do 236

  Stanovništvo sela Krnja Jela od 1700. do 1911. godine

  Časopis GLASNIK Udruženja muzejskih radnika Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Boško Branković
  Broj 8
  Strana od 105
  Strana do 111

  Pravoslavno stanovništvo u petrovačkom protoprezviteratu prema crkvenim šematizmima za 1882, 1883, 1884–1886. i 1901. godinu (statistički podaci)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Boško Branković
  Broj 13
  Strana od 129
  Strana do 147

Radovi sa skupova

  Petar Mirković – pisac istorije srpskog naroda u Bosni

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Naučni skup istoričara sa međunarodnim učešćem, Ćorovićevi susreti 2016. godine: Pisci srpske istorije
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 307
  Strana do 316

  Značenie pisьma serbskih predvoditeleй o cerkovnoй avtonomii Bosnii i Gercegovinы napravlennoe russkomu carю v 1902 g.

  Naučni skup Vmeste skvozь veka. K istorii russko-serbskih kulьturnыh, duhovnыh i političeskih svяzeй
  Publikacija Materialы meždunarodnoй naučno-praktičeskoй konferencii: Vmeste skvozь veka. K istorii russko-serbskih kulьturnыh, duhovnыh i političeskih svяzeй
  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 36
  Strana do 42

  Pavle Riter Vitezović – tvorac velikohrvatske ideje i pisac srpske istorije

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Banjalučki novembarski susreti, tom 1
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 235
  Strana do 246

  Crtice iz života Petra Mirkovića u toku srpskog ustanka u Bosni 1875–1878. godine

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara, Ćorovićevi susreti 2015. godine: Hercegovački ustanak 1875–1878
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 151
  Strana do 160

  Mitropolit Mihailo i ustanak Srba u Bosni 1875-1878. godine

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Publikacija Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 33
  Strana do 43

  Značaj istorijske nauke u zaštiti nacionalnog identiteta srpskog naroda u dejtonskoj Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Strana od 355
  Strana do 365

  Prilog proučavanju politizacije istorije u dejtonskoj Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Boško Branković
  Strana od 201
  Strana do 209

  Protivurječja državne ideologije SFRJ na jednom primjeru iz 1979. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti
  Godina 2013
  Autori Boško Branković
  Strana od 385
  Strana do 396

  Istorijska nauka u službi politike na primjeru tumačenja događaja u Srebrenici jula 1995. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Strana od 595
  Strana do 602

  Školstvo u Petrovcu za vrijeme turske vlasti od 1700. do 1878. godine

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova: Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Boško Branković
  Strana od 429
  Strana do 439

Ostali radovi

  Od polubogova do nacionalnih izdajnika i optuženika za veleizdaju

  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 27
  Strana do 34

  Zbornik radova: Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–2016), priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Spoljni uticaji na kontakte predstavnika srpskog i muslimanskog pokreta za vjersko-prosvjetnu samoupravu

  Godina 2017
  Autori Boško Branković
  Strana od 89
  Strana do 103

  Mara Šovljakov, Političke i kulturne veze Srba Karlovačke mitropolije i Bosne i Hercegovine (1896–1914). (doktorska disertacija odbranjena 28. aprila 2017. godine - mentor Boško Branković)

  Godina 2017
  Autori Boško Branković

  Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine, priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Političko organizovanje u pokrajinama Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske okupacije sa posebnim osvrtom na Bosansku Krajinu

  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Strana od 6
  Strana do 14

  Radovan Pilipović, Miloš Matijević, Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije (1804-1918) - katalog izložbe (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Godina 2015
  Autori Boško Branković

  Spomenica posvećena mučenicima i žrtvama dobojske internacije iz Svjetskog rata 1915/16. g. prilikom osvećenja Spomen-crkve i Spomen-kosturnice u Doboju dana 18. septembra 1938. g. fototipsko izdanje, priredio Radovan Pilipović (recenzent Boško M. Branković)

  Godina 2015
  Autori Boško Branković

  Recenzija - Miloš Ernaut, Kanonsko područje Eparhije bihaćko-petrovačke u vremenu Mitropolita dabro-bosanskog Georgija Nikolajevića 1886–1896

  Godina 2015
  Autori Boško Branković
  Strana od 101

  Zbornik radova: Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva (recenzent Boško M. Branković)

  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Radovan Pilipović, Miloš Matijević, Mitropolija zvorničko-tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata (1891-1918) - katalog izložbe (recenzent kataloga i izložbe Boško M. Branković)

  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Spoljni aspekt pokreta za vjersku autonomiju u Bosni i Hercegovini od 1896. do 1905. godine (doktorska disertacija)

  Godina 2014
  Autori Boško Branković

  Petrovac od 1700. do 1918. godine (magistarski rad)

  Godina 2011
  Autori Boško Branković

Knjige

  Petrovac od 1700. do 1918. godine

  Izdavač Zavičajno udruženje "Petrovac", Grafid, Banja Luka
  ISBN 978-99955-89-94-3
  Godina 2016
  Autori Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga

  Crkva Svetog proroka Ilije u Smoljani

  Izdavač Eparhija bihaćko-petrovačka Srpske pravoslavne crkve
  ISBN 978-99955-727-2-3
  Godina 2012
  Autori Boško Branković
  Tip knjige naučna knjiga