Navigacija

mr Kristina Pantelić Babić
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

MS12SOS Savremena organizacija sporta
1SSMSOMS Sistem organizacije modernog sporta
1SSMTiS Turizam i sport
1SSMPSOPS Primjena strategijskog i operativnog planiranja u sportu
MON12IMS Istraživanja u menadžmentu u sportu
MS12UMST Uloga menadžmenta sporta u razvoju turizma
MS12NTS Naučne teorije u sportu
MON12NTS Naučne teorije u sportu
1SSMMSO Menadžment sportskih organizacija
1SSMMST Menadžment sportskih takmičenja
MON12SME Savremeni menadžment u sportu
1SOMMS Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu
1SSKI Sistematska kineziologija
1NODB Odbojka
1NOMS Osnove menadžmenta sa menadžmentom u sportu
MS12OVO Olimijsko vaspitanje i obrazovanje
MS12SMS Strateški menadžment u sportu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Strategic analysis of the external and internal environment of sport tourism at the “Banja Vrućica” spa

  Časopis Polish Journal of Sport and Tourism
  Godina 2017
  Autori Zoran Milinkvić, Slobodan Simović, Adriana LJubojević, Jelena Jovanović i Kristina Pantelić Babić
  Volumen 24
  Broj 4
  Strana od 252
  Strana do 258
  Veb adresa http://pjst.awf-bp.edu.pl

  Počeci srpskog sokolstva u Hercegovini

  DOI 10.1515/spes-2016-0028
  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2017
  Autori Kristina Pantelić Babić, Petar Pavlović i Nenad Živanović
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 54
  Strana do 72

  SERBIAN SOKOL IN GARY (INDIANA)

  DOI 10.1515/spes-2016-0002
  Časopis Physical Education and Sport through the centuries
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 39

  Vasa Pelagić - Istočnik na zapadu

  DOI 10.1515/spes-2016-0010
  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2016
  Autori Nenad Živanović, Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 16
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-3-i-2/sr/rad-1.pdf

  Srpski Soko u Čikagu (Ilinois)

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 23
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-2-i-2/sr/rad-1.pdf

  "Serbian Sokol" in Barberton (Ohio)

  Časopis GYMNASIUM, Scientific Journal of Education, Sports and Health
  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Volumen XVI
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 124
  Veb adresa http://www.gymnasium.ub.ro/images/arhive/2015-02.pdf

  90 godina Međunarodne federacije fizičkog vaspitanja - FIEP

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2014
  Autori Kristina Pantelić Babić i Nenad Stojiljković
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 6
  Strana do 16
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-1-i-1/sr/rad-1.pdf

  Beginnings of Serbian Sokolism in America

  Časopis FIEP Bulletin
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Volumen 85
  Broj 1-2
  Strana od 6
  Strana do 12
  Veb adresa http://www.fiepbulletin.net/index.php/fiepbulletin/issue/view/81

  Osnivanje Srpske sokolske župe u Americi i njen rad do kraja 1911. godine

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Danilo Pavlović i Danica Piršl
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 42
  Strana do 56
  Veb adresa http://fiep-serbia.net/docs/vol-1-i-2/sr/rad-3.pdf

  Sokolska ideologija Čede Milića

  Časopis Fizičko vaspitanje i sport kroz vekove
  Godina 2014
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 117
  Strana do 131

  Doprinos Čedomira Milića školovanju sokolskog kadra u Hercegovini

  DOI 10.5550/sgia.130902.se.005B
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 185

  First Serbian sokol slet in America in 1912

  Časopis FIEP Bulletin
  Godina 2013
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Volumen 83
  Broj Special edition
  Strana od 289
  Strana do 291

  Doprinos Čedomira Milića školovanju sokolskog kadra u Hercegovini

  DOI 10.5550/sgia.130902.se.005B.
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 185

  Basketball in professional and other literature in the Kingdom of Serbs, Croeats and Sloveninas

  Časopis Serbian journal of sport sciences
  Godina 2011
  Autori Slobodan Simović, Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić i Zrinko Grgić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 82
  Veb adresa http://sjss-sportsacademy.edu.rs/

  Basketball in the territory of former Yugoslavia from 1st of January 1942 until the 9th of May 1945

  DOI 796.323.072.4"1942/1945"
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2011
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović, Kristina Babić Pantelić i Zrinko Grgić
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 85
  Strana do 115
  Veb adresa sportlogia.com

  Basketball in the territory of former Yugoslavia in 1941

  DOI 10.5550/sgia.1002011
  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2010
  Autori Slobodan Simović, Petar Pavlović, Kristina Babić Pantelić i Zrinko Grgić
  Volumen 6
  Broj 2
  Strana od 74
  Strana do 79
  Veb adresa http://www.sportlogia.com

  The first basketball competitions in the Kingdom of Yugoslavia

  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2010
  Autori Slobodan Simović, Petar Pavlović, Zrinko Grgić i Kristina Babić Pantelić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 149
  Strana do 161
  Veb adresa http://facta.junis.ni.ac.rs

  International basketball activity in The Kingdom of Yugoslavia

  Časopis SPORT SCIENCE
  Godina 2010
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović, Zrinko Grgić i Kristina Babić Pantelić
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 95
  Strana do 102
  Veb adresa http://www.sposci.com/

  Pregled razvoja košarke na prostorima bivše Jugoslavije do 1940. godine.

  Časopis TIME OUT
  Godina 2010
  Autori Slobodan Simović, Zrinko Grgić, Petar Pavlović i Kristina Babić Pantelić
  Volumen 23
  Strana od 26
  Strana do 39
  Veb adresa uhkt.hr

Radovi sa skupova

  O sportu i telesnim aktivnostima u delima pisca srpske istorije

  Naučni skup Ćorovićevi susreti - Naučni skup istoričara s međunarodnim učešćem 2016
  Publikacija Zbornik radova, "Pisci srpske istorije", ISBN 978-99976-715-0-9
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 448
  Strana do 465

  Sports as a cultural phenomenon

  Naučni skup 12th FIEP European Congress "Changes in Childhood and Adolescence: Current Challanges for Physical Education!"
  Publikacija Proceedings of the 12th FIEP European Congress
  Godina 2017
  Autori Nenad Živanović, Petar Pavlović, Zoran Milošević, Veroljub Stanković, Nebojša Ranđelović, Danica Piršl i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 190
  Strana do 191

  Serbian sokolism in Steubenville (Ohio)

  Naučni skup 12th FIEP European Congress "Changes in Childhood and Adolescence: Current Challanges for Physical Education!"
  Publikacija Proceedings of the 12th FIEP European Congress
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Nenad Živanović i Danilo Pavlović
  Strana od 129
  Strana do 130

  Učešće Čedomira Milića u saradnji sokolskih i drugih organizacija

  Naučni skup 12. Međunarodna naučna konferencija OBRAZOVANJE U SPORTU
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Kristina Pantelić Babić, Petar Pavlović i Nenad Živanović
  Strana od 232
  Strana do 239

  Serbian Sokol in St. Louis (Missouri)

  Naučni skup Ist FIEP Afro-European Conference on Physical Education and Sport; 25th FIEP World Congress; 10th FIEP European Congress
  Publikacija Congress Proceedings
  Godina 2016
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Strana od 203
  Strana do 207

  Hercegovački ustanici i sport

  Naučni skup Ćorovićevi susreti - Međunarodni naučni skup istoričara
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 385
  Strana do 401

  Sokoli o Čedomiru Miliću

  Naučni skup 11. Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT, SPORT, OLIMPIZAM
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Kristina Pantelić Babić, Petar Pavlović i Nenad Živanović
  Strana od 53
  Strana do 61

  "Srpski Soko" u Indijana Harboru (Indijana)

  Naučni skup Deseta međunarodna naučna konferencija "Izazovi savremenog menadžmenta u sportu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Strana od 249
  Strana do 255

  Učešće Čedomira Milića u radu sokolskih organa

  Naučni skup Deseta međunarodna naučna konferencija "Izazovi savremenog menadžmenta u sportu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Strana od 242
  Strana do 248

  Hercegovački sokoli u Prvom svjetskom ratu

  Naučni skup Ćorovićevi susreti - Međunarodni naučni skup istoričara "Bosna i Hercegovina u prvom svjetskom ratu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 167
  Strana do 180

  "Serbian Sokol" in Detroit (Michigan)

  Naučni skup 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress "Sport, stress, adaptation"
  Publikacija Congress proceedings
  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović, Kristina Pantelić Babić, Nenad Živanović i Danilo Pavlović
  Strana od 342
  Strana do 347

  "Srpski Soko" i sarajevski atentat

  Naučni skup Ćorovićevi susreti - Međunarodni naučni skup istoričara
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 179
  Strana do 198

  Formiranje i rad Sokolske župe Mostar

  Naučni skup 9. Međunarodna naučna konferencija "Menadžment u sportu"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Strana od 170
  Strana do 181

  Sportski život u Hercegovini od 1918. do 1941. godine

  Naučni skup Ćorovićevi susreti, Srpska proza danas, Hercegovina u vrijeme Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije 1918-1941 godine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 293
  Strana do 313

  Vaso Pelagić prvi teoretičar fizičke kulture u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.4.2012.07.
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 65
  Strana do 71

  Umetnost i sport

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.3.2011.17
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Violeta Šiljak, Petar Pavlović, Elena Plakona i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 146
  Strana do 154

  Sport u Hercegovini za vreme austrougarske okupacije

  Naučni skup Ćorovićevi susreti, Srpska proza danas, Hercegovina za vrijeme austrougarske okupacije 1878 – 1918 godine
  Godina 2012
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 506
  Strana do 525

  Osnivanje fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  DOI 10.5550/SP.3.2011.05.
  Godina 2012
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić

  Osnivanje Srpskog saveza košarke i njegov rad do 9. maja 1945. godine

  Naučni skup Anthropological and Theoanthropological Aspects of Physical Activities from the Constantine the Great to Nowadays
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović i Kristina Babić Pantelić
  Strana od 63
  Strana do 77

  Košarkaške aktivnosti u Kraljevini Jugoslaviji u vremenu od 1930. do 1940. godine

  Naučni skup VI međunarodne konferencije “Menadžment u sportu”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović, Zrinko Grgić i Kristina Babić Pantelić
  Strana od 226
  Strana do 238

  Basketball in Sokol and other literature in Kingdom of Yugoslavia

  Naučni skup Anthropological aspects of sport, physical education and recreation
  DOI 10.5550/SP.2.2010.15
  Publikacija Proceedings Book
  Godina 2010
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović, Kristina Babić Pantelić i Zrinko Grgić
  Strana od 112
  Strana do 142
  Veb adresa sportkon.com

Ostali radovi

  Beginnings and development of Volleyball in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2018
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 11
  Strana do 18

  Fizička kultura i sport do 1945. godine u odrednici Bosna i Hercegovina

  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 643
  Strana do 645

  Beginnings of Basketball in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Slobodan Simović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 46
  Strana do 62

  Beginnings of Football in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2016
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 20
  Strana do 35

  Physical Education in schools in Bosnia and Herzegovina

  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 24
  Strana do 48

  Svetosavsko i Svetolazarevsko opredeljenje Srpskih Sokola

  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 26
  Strana do 33

  Saradnik u knjizi: Petar D. Pavlović i Duško Vejnović, Teorija i sociologija sporta

  Godina 2014
  Autori Kristina Pantelić Babić

  Igra

  Godina 2014
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Strana od 61
  Strana do 68

Knjige

  History of Volleyball in Europe

  Izdavač FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section; Association of Pedagogues of Physical Education and Sport FIEP, Niš, Serbia; University of Priština, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić
  ISBN 978-86-82329-75-6
  Godina 2018
  Autori Kristina Pantelić Babić, Nenad Živanović, Petar Pavlović i Branislav Antala
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 189

  Srpski rečnik stranih reči u fizičkoj kulturi (V-G)

  Izdavač SPKD "Prosvjeta" Gacko i FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99976-715-2-3
  Godina 2018
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 258

  Sokolski pokret u Hercegovini od 1893. do 1918. godine

  Izdavač SPKD "Prosvjeta" Gacko i FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99976-715-5-4
  Godina 2018
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 275

  BASKETBALL IN EUROPE

  Izdavač FIEP Europe- History of Physical Education and Sport Section, Association of Pedagogues of Physical Education and Sport FIEP, Niš, Serbia & University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić.
  ISBN 978-86-82329-63-3 (FSPE)
  Godina 2017
  Autori Branislav Antala, Petar Pavlović, Nenad Živanović i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 266

  Srpski rečnik stranih reči u fizičkoj kulturi (A-B)

  Izdavač FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta; Univerzitet u Prištini, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Leposavić; SPKD "Prosvjeta" Gacko.
  ISBN 978-86-82329-62-6 (FSFV)
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 366

  Počeci srpskog sokolstva u Americi

  Izdavač MAKOPRINT štamparija Banja Luka; FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta, Niš; SPKD "Prosvjeta", Gacko.
  ISBN 978-99976-681-3-4
  Godina 2017
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Kristina Pantelić Babić i Danilo Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 253

  Football in Europe

  Izdavač FIEP Europe - HIstory of Physical Education and Sport Section and University of Priština, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavić
  ISBN 978-86-82329-56-5 (FSPE)
  Godina 2016
  Autori Petar Pavlović, Nenad Živanović, Branislav Antala i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 144

  Hercegovački soko Čedomir Milić

  Izdavač SPKD "Prosvjeta" Gacko; FIEP Evropa - Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-86-6309-115-3
  Godina 2016
  Autori Kristina Pantelić Babić i Petar Pavlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 238

  History of Physical Education in Europe I

  Izdavač University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavic and FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section
  ISBN 978-86-82329-52-7
  Godina 2015
  Autori Nenad Živanović, Petar Pavlović, Branislav Antala i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige naučna knjiga

  History of Physical Education in Europe II

  Izdavač University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education in Leposavic; FIEP Europe - History of Physical Education and Sport Section
  ISBN 978-86-82329-53-4
  Godina 2015
  Autori Nenad Živanović, Petar Pavlović, Branislav Antala i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige naučna knjiga

  Sokolske pesme

  Izdavač Beograd: "Filip Višnjić"; FIEP Evropa, Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta; Gacko: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta"
  ISBN 978-86-6309-045-3 (FV)
  Godina 2015
  Autori Petar Pavlović i Kristina Pantelić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije