Navigacija

mr Tatjana Zirojević
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika razredne nastave
Datum izbora u zvanje 26. april 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVLK123 Likovna kultura
MNLK Metodika nastave likovne kulture
PVDLS124 Dječije likovno stvaralaštvo
DLI124-07 Dječije likovno izražavanje
PVMLK135 Metodika likovne kulture
MPV13KLM Kreativnost i likovno modelovanje
LU135 Likovna umjetnost i dječje stvaralaštvo
ML136-10 Metodika nastave likovne kulture
LU135-10 Likovna umjetnost i dječje stvaralaštvo
ML136 Metodika nastave likovne kulture
LF136 Likovna forma
UMNLK Uvod u metodiku nastave likovne kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

Radovi sa skupova

  Uloga učitelja u primjeni egzemplara likovne umjetnosti i podsticanju kreativnosti učenika

  Naučni skup Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 24. i 25. novembar 2014. godine): Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Strana od 309
  Strana do 327

  Bajka i crtani film kao vaspitni podsticaji likovnog izražavanja djece predškolskog uzrasta.

  Naučni skup Suvremeni tokovi ranom odgoju
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa Suvremeni tokovi ranom odgoju.
  Godina 2013
  Autori Svetozar Bogojević, Sanja Partalo i Tatjana Zirojević
  Strana od 187
  Strana do 201