Navigacija

prof. dr Nenad Suzić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 25. januar 2012.

Predmeti

Filozofski fakultet

MUS10AKP Akademsko pisanje
MUS10SCO Sociologija obrazovanja
AP259 Akademsko pisanje
IO142 Inkluzivno obrazovanje
IO2510 Inkluzija u obrazovanju
PK147 Pedagoška komunikologija
MV135 Metodika vaspitnog rada
SOFZF-07 Sociologija obrazovanja
OMVR-15 Osnove metodike vaspitnog rada
MUS07USO Uvod u sociologiju obrazovanja
NMK132 Nastavni metod u komunikaciji
UP131-07 Uvod u pedagogiju 2
MUS07SCO Sociologija obrazovanja
UP131 Uvod u pedagogiju 2
SOFZF-PV Sociologija obrazovanja
MPD10PPK Poslovna pedagoška kultura
MPD10PDF Pedagoška futurologija
SOFZF Sociologija obrazovanja
USO111-07 Uvod u sociologiju obrazovanja
MPV13MPD Motivacija predškolskog djeteta
OMVR141 Osnove metodike vaspitnog rada
USO111 Uvod u sociologiju obrazovanja
MUS07IUO Inkluzija u obrazovanju

Prirodno-matematički fakultet

2C13FNS010 Školski sistemi u Evropskoj Uniji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Eating habits and standard body parameters among students at University of Banja Luka

  DOI 10.1515/SJECR-2017-0014
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2018
  Autori Nela Rašeta, Slobodan Simović, Sonja Đurić, Nenad Suzić, Alma Prtina i Nina Zeljković
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 49
  Veb adresa www.medf.kg.ac.rs/sjecr/about.php

  From Brain Gym Exercises to Classical Music

  Časopis IJRDO International Journal of Research & Development Organization
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Volumen 2
  Broj 12
  Strana od 112
  Strana do 138

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Broj 18(1):XX-XX
  Strana od 1
  Strana do 15

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Problemi pri donošenju odluka u malim grupama i konfliktne orijentacije učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 720
  Strana do 739

  Očekivanja nakon potpisivanja Bolonjske deklaracije

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Ankica Milivojac
  Volumen 60
  Broj 4
  Strana od 723
  Strana do 742

  Kros impakt metod

  Časopis Sinteze
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Ankica Suzić
  Broj 6
  Strana od 21
  Strana do 36

  Hoće li studenti izaći na izbore?

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Slobodan Simović
  Volumen 8
  Broj 21
  Strana od 47
  Strana do 61

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Odvajanje bitnog od nebitnog: OBN model učenja

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Vera Jelić i Ankica Milivojac
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 117

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 159

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Socijalni i školski ciljevi učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2000
  Autori Nenad Suzić i Tanja Stanković - Janković
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 44

Radovi sa skupova

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena
  Publikacija U Zborniku radova "Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena" Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Inkluzija na predškolskom uzrastu: značaj, dometi i ograničenja

  Naučni skup BAPTA
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić i Aleksandra Šindić
  Strana od 125
  Strana do 143

  Emocionalni stilovi i vrijednosne orijentacije studenata.

  Naučni skup Vrijednosti i protuvrječja društvene stvarnosti
  Publikacija U Zborniku radova sa naučnog skupa: Vrijednosti i protuvrječja društvene stvarnosti.
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić i Sanja Partalo
  Strana od 99
  Strana do 115

  Primjena NTC sistema učenja u početnom muzičkom opismenjavanju

  Naučni skup „Metodološki problemi istraživanja darovitosti"
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Šindić, Ranko Rajović i Nenad Suzić
  Strana od 366
  Strana do 381

  Etnička distanca i kulturna podrška među studentima tri nacije u BiH

  Naučni skup Drugi kongres pedagoga Hrvatske
  Publikacija Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja pedagogijske znanosti
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković i Dragan Partalo
  Strana od 391
  Strana do 403

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 165
  Strana do 180

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standradi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić, Snježana Đurđević i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Emocionalno opismenjevanje predšolskih otrok – prikaz eksperimentalnega raziskovanja

  Naučni skup Opismenjavanje učenk in učencev
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Šindić i Nenad Suzić
  Strana od 50
  Strana do 63

Ostali radovi

  Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srpske 2012-2016

  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Vaskrsija Janjić, Živojin Erić, Nenad Suzić, Stevan Trbojević, Duško Jakšić i Željana Jovičić
  Strana od 1
  Strana do 82

Knjige

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Inovacije u univerzitetskoj nastavi

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 99938-34-39-4
  Godina 2005
  Autori Drago Branković, Mile Ilić, Nenad Suzić, Svetozar Milijević, Svetozar Bogojević, Mladen Vilotijević i Danimir Mandić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Teorijsko-izvedbeni modeli pedagoških inovacija

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 99938-34-40-8
  Godina 2005
  Autori Svetozar Bogojević, Drago Branković i Nenad Suzić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 260