Navigacija

doc. dr Borivoje Milošević
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/ 322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15MIN Metodologija sa istoriografijom novog vijeka
NIFZF1 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) I
MIS15IJI Istorija jugoslovenske ideje u novom vijeku
KN147 Kulturno nasljeđe južnoslovenskih naroda
MIS15IBH Istorija Bosne i Hercegovine od početka XIX vijeka do 1918. godine
NIFZF2 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) II
MIS15ISNV Istorija srpskog naroda u novom vijeku
MIS15CGT Crna Gora od pada pod tursku vlast do 1851.
MIS15ISJ Istorija srpske i južnoslovenske ideje
MIS15PŽS Privatni život Srba u XIX vijeku
MIS15SNM Srpski narod u međunarodnim odnosima XIX i početkom XX vijeka
MIS15SMO Kulturno nasljeđe Srba u novom vijeku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nacionalni pokreti i političke prilike u Banjoj Luci i okolini u vrijeme stvaranja jugoslovenske države

  Časopis Zbornik Matice Srpske za istoriju
  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 75
  Strana do 90

  Novija srpska istoriografija o Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 193
  Strana do 204

  Propast pravoslavlja u Herceg-Bosni. Svjedočanstvo iz vremena borbe Srba za crkveno-školsku autonomiju

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 253
  Strana do 265

  Povodom 120 godina od početka borbe Srba za crkveno-školsku samoupravu u Bosni i Hercegovini

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Boško Branković i Borivoje Milošević
  Broj 24
  Strana od 13
  Strana do 25

  Vješala kao simbol austrougarske vladavine

  Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 119
  Strana do 120

  Austrougarska ratna propaganda u hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj štampi 1914-1915. godine

  Časopis Zbornik Matice Srpske za istoriju
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 57
  Strana do 71

  "Vlaške zmije, zvijeri, krvoloci i barbari" - hrvatska štampa o Srbima i Srbiji početkom Prvog svjetskog rata

  Časopis Vekovi - istorijski časopis Andrićevog instituta
  Godina 2015
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 31
  Strana do 44

  Prilog biografiji Marka S. Popovića, pravoslavnog sveštenika i publiciste

  Časopis VIDOSLOV Sabornik Eparhije zahumsko- hercegovačke i primorske
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 159
  Strana do 163

  Toma A. Bratić – hercegovački sveštenik, istoričar i etnograf

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 157
  Strana do 161

  Dva pisma generala Stjepana Sarkotića

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 417
  Strana do 422

  Zdravka Radulović, Bibliografija časopisa „Dabro-bosanski istočnik“ 1887─1911 - (prikaz)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 561
  Strana do 562

  Vidovdanski atentat i grupa socijalista oko lista "Zvono"

  Časopis Srpske studije
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 379
  Strana do 385

  Novinska čitulja kao izvor za upoznavanje života pravoslavnog sveštenstva - primjer časopisa Istočnik

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 201
  Strana do 208

  Progon pravoslavnog sveštenstva Bosanske Krajine u Prvom svjetskom ratu

  Časopis Srpske studije
  Godina 2013
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 303
  Strana do 320

  Muhamed Ali Paša, Ljetno putovanje u Bosnu i Hercegovinu (prikaz)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 215
  Strana do 217

  Svetozar Miletić i ustanak u Bosni i Hercegovini 1875-1878. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 131
  Strana do 141

  Sveštenstvo Bosanske Krajine u ustanku 1875-1878. godine

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 239
  Strana do 255

  Mis Adelina Irbi (1833-1911) - jedan vijek od smrti srpske dobrotvorke

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 89
  Strana do 99

  Katolička propaganda u Bosanskoj Krajini u austrougarskom razdoblju

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 221
  Strana do 229

  Banjalučka bogoslovija kao činilac kulturnog i političkog buđenja Bosanske Krajine

  Časopis Glasnik - Službeni list Srpske pravoslavne crkve
  Godina 2009
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 346
  Strana do 350

  Djelovanje Narodne odbrane od stvaranja organizacije do početka Drugog svjetskog rata

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 221
  Strana do 240

  Austrougarska politika u Bosanskoj Krajini u okupacionom razdoblju 1878-1908. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 261
  Strana do 274

Radovi sa skupova

  Osmanske reforme i bune srpskog naroda u Bosni i Hercegovini od 1829–1861. godine – vrijeme Josifa Rajačića

  Naučni skup Patrijarh Josif Rajačić i njegovo doba (1785 - 1861)
  Publikacija Zbornik radova: Patrijarh Josif Rajačić i njegovo doba (1785–1861)
  Godina 2017
  Autori Boško Branković i Borivoje Milošević
  Strana od 189
  Strana do 203

  Mladobosanci Mladen i Sreten Stojanović i tuzlanska revolucionarna omladina

  Naučni skup Miloš Vidaković - Carski soneti mladobosanske književnosti kao odraz društvenih prilika pred Veliki rat
  Publikacija Miloš Vidaković - Carski soneti mladobosanske književnosti kao odraz društvenih prilika pred Veliki rat
  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 57
  Strana do 72

  Srpska inteligencija na Banjalučkom veleizdajničkom procesu 1915-1916. godine

  Naučni skup Elite u Velikom ratu
  Publikacija Zbornik radova Elite u Velikom ratu
  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 350
  Strana do 370

  Petar Kočić i banjolučka Otadžbina

  Naučni skup O Petru Kočiću
  Publikacija O Petru Kočiću
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 31
  Strana do 46

  Identitetske promjene u bosansko-hercegovačkim gradovima pod austrougarskom upravom

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti 2016.
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 247
  Strana do 264

  Srpsko sveštenstvo i oslobodilački pokreti Srba u Bosni u posljednjem vijeku osmanske uprave

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara Hercegovački ustanak 1875-1878.
  Godina 2015
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 113
  Strana do 134

  Austrougarski strah od djece - veleizdajnički procesi đacima u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svjetskog rata

  Naučni skup Mlada Bosna - vek kasnije
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević

  Jedan osvrt na ideju pisanja zajedničkih udžbenika istorije u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti. Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević

  Austrougarski zločini nad Srpskom pravoslavnom crkvom i sveštenstvom u Bosni i Hercegovini tokom Prvog svjetskog rata

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 153
  Strana do 166

  Austrougarska uprava i srpski sokolski pokret u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu

  Naučni skup Prvi svjetski rat - uzroci i posljedice
  Publikacija Prvi svjetski rat - uzroci i posljedice
  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 241
  Strana do 253

  Vukovi u jagnjećoj koži - neke predrasude o fanariotskim vladikama u Bosni i Hercegovini

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Zbornik radova Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa (dostignuća, dometi, perspektive)
  Godina 2010
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 223
  Strana do 234

Ostali radovi

  Znameniti Pelagićevi bogoslovi u kulturnom i političkom životu Bosanske Krajine

  Godina 2018
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 105
  Strana do 116

  Kulturno-prosvjetna misija Stake Skenderove i Adeline Irbi

  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 161
  Strana do 177

  Zbornik radova: Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–2016), priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Uredba crkveno-prosvjetne samouprave srpskih pravoslavnih eparhija (mitropolija) u Bosni i Hercegovini

  Godina 2017
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 71
  Strana do 88

  Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini u posljednjem vijeku osmanske uprave

  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Strana od 15
  Strana do 31

  Zbornik radova: Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine, priredili Boško M. Branković, Borivoje Milošević

  Vojislav Bogićević, Sarajevski atentat. Stenogram glavne rasprave protiv Gavrila Principa i drugova (predgovor)

  Godina 2015
  Autori Borivoje Milošević

  Riječ uz novo izdanje Crne knjige (predgovor)

  Godina 2015
  Autori Borivoje Milošević

  Pravoslavno sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju (1878-1918)

  Godina 2014
  Autori Borivoje Milošević

  Pravoslavno sveštenstvo kao faktor društvenog razvoja Bosanske Krajine u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka

  Godina 2011
  Autori Borivoje Milošević

Knjige

  Istorija jugoslovenske ideje 1500-1918

  Izdavač Nezavisni univerzitet Banja Luka
  ISBN 978-99955-41-97-2
  Godina 2018
  Autori Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza, Boško Branković i Borivoje Milošević
  Tip knjige naučna knjiga

  Srpska pravoslavna crkva i sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu

  Izdavač Andrićev institut
  ISBN 978-99976-21-09-2
  Godina 2016
  Autori Borivoje Milošević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 254

  Pravoslavno sveštenstvo u društvenom razvoju Bosanske Krajine u drugoj polovini 19. i početkom 20. vijeka

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-27-4
  Godina 2012
  Autori Borivoje Milošević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231