Navigacija

mr Kristijan Popović
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 23. mart 2017.

Predmeti

Filozofski fakultet

OPFZF-PV1 Osnovi pedagogije
PSV147 Pedagogija slobodnog vremena
TVFZF-PV1 Teorije vaspitanja
OPFZF-07 Osnovi pedagogije
PSVFZF-15 Pedagogija slobodnog vremena
PD147-07 Pedagogija
PD147 Pedagogija
PD174-16 Pedagogija
PS1-OPD32O Osnovi pedagogije i didaktika
OP112-US-07 Opšta pedagogija
PSVFZF Pedagogija slobodnog vremena
OPFZF Osnovi pedagogije
UP111 Uvod u pedagogiju
PSVFZF-PV1 Pedagogija slobodnog vremena
OP112 Opšta pedagogija
TVFZF Teorije vaspitanja

Prirodno-matematički fakultet

1C13BNS84 Pedagogija
1C10TNS1007 Pedagogija 2
1C13GNS84 Pedagogija
1C07BNS84 Pedagogija
1C09MNS84 Pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vaspitanje i slobodno vrijeme

  Časopis Putokazi
  Godina 2017
  Autori Kristijan Popović
  Volumen V
  Broj 1
  Strana od 163
  Strana do 166
  Veb adresa http://hercegovina.edu.ba/hr/

  Interkulturalna osjetljivost učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1601023P
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Kristijan Popović i Brane Mikanović
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 38

  Interkulturne kompetencije učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/RAD1624121M
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović, Branka Kovačević, Bisera Jevtić i Kristijan Popović
  Broj 24
  Strana od 121
  Strana do 140

  Interkulturne kompetencije nastavnika osnovne škole

  DOI 10.7251/FIZN1701179M
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 18
  Strana od 179
  Strana do 194

  Neformalno nasilje u osnovnoj školi

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 89