Navigacija

prof. dr Tatjana Mihajlović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 18. maj 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

ŠZ132 Školsko zakonodavstvo
INP112 Istorija nacionalne pedagogije
IP112 Istorija pedagogije
OIP111 Opšta istorija pedagogije
KP1121 Komparativna pedagogija 1
OIP111-07 Opšta istorija pedagogije
KP1121-07 Komparativna pedagogija 1
PVIPV111 Istorija predškolskog vaspitanja
INP112-07 Istorija nacionalne pedagogije
KP2122-07 Komparativna pedagogija 2
KP2122 Komparativna pedagogija 2
NIP113-07 Nacionalna istorija pedagogije
US1-OIP111-07 Opšta istorija pedagogije
OPFZF-F1 Osnovi pedagogije
IVŠ112 Istorija vaspitanja i školstva

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS994 Pedagogija 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim nastavnim sistemima

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Broj 2
  Strana od 237
  Strana do 252

  Aktuelnost shvatanja pedagoga klasika o porodičnom vaspitanju na ranom uzrastu

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 41
  Strana do 55

  Naučna shvatanja Elene Kej i naših pedagoga o poziciji djeteta u vaspitnom procesu

  Časopis PEDAGOŠKA STVARNOST
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 4
  Strana od 639
  Strana do 708

  Razvojot na ideite za učeničkata interakcija od antičkiot period do denes

  Časopis PEDAGOŠKA REVIJA
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 59
  Strana do 71

  Montesori sistem vaspitanja u okviru istorije predškolske pedagogije i mogućnosti primjene danas

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 55
  Strana od 69
  Strana do 77

  Istorijski pregled pedagoško-psiholoških ideja i koncepcija osposobljenosti učenika za samostalno učenje

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1
  Strana od 9
  Strana do 29

  Vaspitanje u djelima srpskih prosvetitelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 13
  Strana od 237
  Strana do 253

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 133
  Strana do 155

  Podsticanje razvoja intelektualne zrelosti u okviru pripremanja djece za polazak u školu

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2009
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 53
  Strana od 22
  Strana do 33

  Socijalni aspekti pripremljenosti djece za polazak u školu i vaspitno-obrazovna postignuća u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 57

  Pripremljenost učenika za polazak u školu i uspjeh u razrednoj nastavi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Tatjana Mihajlović
  Volumen 3-4
  Strana od 105
  Strana do 123

Radovi sa skupova

  Sputavanje i podsticanje kritičkog mišljenja učenika u staroj i novoj školi

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 269
  Strana do 284

  Pedagoške implikacije stare i nove škole - osnov humanističkog vaspitanja

  Naučni skup Nauka i univerzitet 4
  Godina 2015
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 251
  Strana do 262

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Drugi Kongres pedagoga Republike Crpske - Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović i Margareta Skopljak
  Strana od 207
  Strana do 222

  Pedagoške implikacije antičkih ideja u savremenoj školi

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 547
  Strana do 560

  Interaktivno učenje u prošlosti i danas

  Naučni skup Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada
  Godina 2014
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 207
  Strana do 223

  Razvoj ideja fizičkog vaspitanja kroz istorijske epohe

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 245
  Strana do 257

  Humanizacija univerzitetske nastave u prošlosti i danas

  Naučni skup Humanizacija i univerzitet
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 66
  Strana do 78

  Aktuelnost osposobljavanja učenika za samostalno učenje

  Naučni skup Život i djelo Branka Rakića
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 343
  Strana do 357

  Osposobljenost učenika za samostalno učenje u tradicionalnim i savremenim nastavnim sistemima

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 625
  Strana do 639

  Strategije učenja u pedagoškim epohama

  Naučni skup Nauka i identitet
  Godina 2012
  Autori Tatjana Mihajlović
  Strana od 411
  Strana do 427

Knjige

  Istorija nacionalne pedagogije (Vaspitnje i pedagogija u Srba do kraja 20. vijeka)

  Izdavač PPGD Komesgrafika d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-85-4
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 488

  Istorija nacionalne pedagogije

  Izdavač PPGD Komesgrafika, d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-85-4
  Godina 2016
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 488

  Samostalno učenje i obrazovno-vaspitna postignuća

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-37-3
  Godina 2013
  Autori Tatjana Mihajlović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 301