Navigacija

doc. dr Svetlana Borojević
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta psihologija
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-PO11O Psihologija opažanja
OPS111 Opšta psihologija 1
PS1-PO11-07 Psihologija opažanja
PS1-PU12O Psihologija učenja
MPS10VPM Vizuelna pažnja, memorija i mišljenje
BP12-07 Biološka psihologija
PS1-BP12I Biološka psihologija
OPS111-07 Opšta psihologija 1

Fakultet političkih nauka

N-12 Osnove psihologije
S-12 Osnove psihologije
SR-10 Osnove psihologije
SOS-59 Psihologija
P-12 Osnove psihologije
SR1-5 Osnove psihologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efikasnost podijeljene pažnje (u štampi)

  Časopis Godišnjak za psihologiju
  Godina 2014
  Autori Svetlana Borojević
  Volumen 11
  Broj 13
  Strana od 53
  Strana do 62
  Veb adresa http://www.filfak.ni.ac.rs/izdavastvo

  Is attention necessary in perception?

  Časopis Suvremena psihologija
  Godina 2013
  Autori Svetlana Borojević i Vasilije Gvozdenović
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 171
  Strana do 184

Radovi sa skupova

  EMOCIONALNOST I OSOBINE LIČNOSTI STUDENATA PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKIH USMJERENJA

  Naučni skup OTVORENI DANI PSIHOLOGIJE
  Godina 2015
  Autori Milena Pašić, Svetlana Borojević i Nataša Zrnić
  Strana od 229
  Strana do 244

  Vaspitni stilovi roditelja i ciljevi postignuća učenika

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Obrazovanje i razvoj. Niš: Filozofski fakultet
  Godina 2009
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 55
  Strana do 87

  Osobine petofaktorskog modela ličnosti kao prediktori ciljeva postignuća

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Publikacija Nauka, kultura i ideologija. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2008
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 207
  Strana do 220

  Povezanost ciljeva postignuća i intrinsičke i ekstrinsičke motivacije

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2006
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 305
  Strana do 316

  Metrijske karakteristike upitnika za ispitivanje orijentacije prema postignuću (ciljeva postignuća)

  Naučni skup Nauka i obrazovanje
  Publikacija Nauka i obrazovanje. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2005
  Autori Svetlana Borojević, Milena Pašić i Radomir Topić
  Strana od 85
  Strana do 104

  Kako učenici opažaju motivaciju za učenje

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2004
  Autori Svetlana Borojević i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 951
  Strana do 967

Ostali radovi

  Uloga pola u oblikovanju self-koncepta

  Godina 2007
  Autori Svetlana Borojević
  Strana od 27
  Strana do 35