Navigacija

prof. dr Tanja Stanković - Janković
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

SPRN131 Supervizija u profesionalnom razvoju nastavnika
PR-15 Pedagoška resocijalizacija
MVOR1141 Metodika vaspitno-obrazovnog rada I
IUO141-PD Individualizacija u obrazovanju
OT-07 Obrazovna tehnologija
VRMG142 Vaspitni rad u malim grupama
UMVOR135 Uvod u metodiku VOR-a
OTFZF-07 Obrazovna tehnologija
IUO-15 Individualizacija u obrazovanju
UU142 Učenje učenja
OTFZF-US1 Obrazovna tehnologija
UU142-15 Učenje učenja
MHNP131 Mentalna higijena u nastavničkom pozivu
OTFZF Obrazovna tehnologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  From Brain Gym Exercises to Classical Music

  Časopis IJRDO International Journal of Research & Development Organization
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Volumen 2
  Broj 12
  Strana od 112
  Strana do 138

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Broj 18(1):XX-XX
  Strana od 1
  Strana do 15

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Profesionalna orijentacija učenika i njihovi stavovi o izboru budućeg zanimanja

  DOI 10.7251/FIZN1701221J
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta , Pale
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković i Aleksandar Tubica
  Broj 18
  Strana od 221
  Strana do 237

  U susret djetetu nenasilnom komunikacijom

  DOI 10.7251/NSK1601125S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 125
  Strana do 136

  Efikasnost nastave u inovativnim didaktičko-metodičkim modelima

  Časopis Norma
  Godina 2016
  Autori Snježana Kević-Zrnić, Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 269
  Strana do 280

  Emocije učenika u nastavi likovne kulture

  DOI 10.7251/NSK 1501005S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković i Vesna Gojković
  Volumen LXXVI
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 15

  Problemi pri donošenju odluka u malim grupama i konfliktne orijentacije učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 720
  Strana do 739

  Kriterijumi ocenjivanja učenika

  Časopis NASTAVA I VASPITANJE
  Godina 2014
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 4
  Strana od 669
  Strana do 686

  Samoregulacijska uspješnost i emocije srednjoškolaca i studenata

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Vrednovanje likovne kulture i osjećanja učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 26

  High School and University Students Self-regulated Efficiency and Emotions

  Časopis Croatian Journal of Education
  Godina 2013
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Broj 2
  Strana od 69
  Strana do 95

  Likovna kultura - neiskorištene dobrobiti

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 4
  Strana od 18
  Strana do 30

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 159

  Pozitivna i negativna osjećanja u odnosu na samoregulatornu efikasnost srednjoškolaca i studenata

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Snježana Đurđević i Nenad Suzić
  Broj 1-2
  Strana od 141
  Strana do 158

  Učeća civilizacija i učeća nacija: Svrha i cilj učenja. Zbornik sa Prvog kongresa pedagoga Republike Srpske: Razvoj pedagoške nauke i reformske promjene u obrazovanju i vaspitanju

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 3-4
  Strana od 183
  Strana do 202

  Učenje učenja u svjetlu različitih teorija učenja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 13
  Strana od 179
  Strana do 192

  Značaj emocionalnog vaspitanja

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2006
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 5-6
  Strana od 375
  Strana do 384

  Emocije i vaspitanje emocionalnosti učenika viših razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 1-2
  Strana od 21
  Strana do 47

  Fiziološka osnova emocionalnog vaspitanja

  Časopis Nastava i vaspitanje
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 2-3
  Strana od 255
  Strana do 263

  Emocije u svjetlu vaspitno-obrazovnog procesa

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Broj 7-8
  Strana od 542
  Strana do 551

  Socijalni i školski ciljevi učenika

  Časopis Pedagoška stvarnost
  Godina 2000
  Autori Nenad Suzić i Tanja Stanković - Janković
  Broj 1-2
  Strana od 28
  Strana do 44

Radovi sa skupova

  Pedagoško savjetovanje univerzitetskog osoblja uključenog u rad studenata sa invaliditetom

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Tanja Stanković - Janković i Margareta Skopljak
  Strana od 135
  Strana do 151

  Stručna praksa - višestruki značaj za studente sa invaliditetom, fakultete i poslodavce

  Naučni skup Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Publikacija Inkluzija studenata sa invaliditetom
  Godina 2018
  Autori Margareta Skopljak i Tanja Stanković - Janković
  Strana od 169
  Strana do 188

  Kretanjem do kreativnosti i uključenosti učenika u nastavu muzičke kulture

  Naučni skup Peti međunarodni simpozij glazbenih pedagoga Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena
  Publikacija U Zborniku radova "Glazbena pedagogija u svjetlu sadašnjih i budućih promjena" Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli
  Godina 2017
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 35
  Strana do 54

  Poučavanje učenika za primjenu tehnika efikasnog učenja i njihova opredijeljenost za učenje

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog simpozijuma Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Tanja Stanković - Janković i Sanela Kovačević
  Strana od 139
  Strana do 156

  Uloga učitelja u primjeni egzemplara likovne umjetnosti i podsticanju kreativnosti učenika

  Naučni skup Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 24. i 25. novembar 2014. godine): Kritičko mišljenje – faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2015
  Autori Tanja Stanković - Janković i Tatjana Zirojević
  Strana od 309
  Strana do 327

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 165
  Strana do 180

  Stavovi studenata i nastavnika o bolonjskom procesu deset godina poslije

  Naučni skup Obrazovanje i savremeni univerzitet
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković, Ozrenka Bjelobrk-Babić i Snježana Kević-Zrnić
  Strana od 165
  Strana do 179

  Vrijednosne orijentacije srednjoškolaca i studenata

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standradi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Nenad Suzić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 259
  Strana do 268

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković-Janković, Nenad Suzić, Snježana Kević-Zrnić i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi o evropskim standardima i kompetencije za donošenje odluka

  Naučni skup Kvalitet nastavnog i naučnog rada i bolonjski proces
  Godina 2011
  Autori Tanja Stanković - Janković, Nenad Suzić, Snježana Đurđević i Ozrenka Bjelobrk-Babić
  Strana od 189
  Strana do 212

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Stavovi učenika prema nastavi muzičke kulture

  Naučni skup Nastava i učenje - stanje i problemi, Učiteljski fakultet u Užicu
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Nastav i učenje (stanje i problemi), Učiteljski fakultet u Užicu
  Godina 2011
  Autori Ozrenka Bjelobrk-Babić, Tanja Stanković - Janković i Snježana Đurđević
  Strana od 597
  Strana do 610

  Savremeni pristup učenju učenja

  Naučni skup Interdisciplinarnost i jedinstvo savremene nauke
  Godina 2010
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 367
  Strana do 380

  Interesovanje i motivacija kao činioci uspjeha u učenju

  Naučni skup Inovacije u osnovnoškolskom obrazovanju - vrednovanje
  Godina 2009
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 253
  Strana do 258

  Značaj obuke za učenje i emocije učenika

  Naučni skup Nauka, kultura i ideologija
  Godina 2008
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 389
  Strana do 406

Ostali radovi

  Savjetodavni i terapijski rad u prevenciji nasilja i zlostavljanja mladih

  Godina 2014
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 24
  Strana do 48

  Socijalne kompetencije i učenje u digitalnoj civilizaciji

  Godina 2013
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 111
  Strana do 119

  Korištenje kompjutera i interneta u procesima učenja

  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković i Ivana Zečević
  Strana od 53
  Strana do 70

  Društveno oblikovanje potreba nadarene dece

  Godina 2011
  Autori Tamara Pribišev-Beleslin, Tanja Stanković - Janković i Sanja Partalo
  Strana od 333
  Strana do 341

  Doktorska disertacija: Učenje učenja i emocije u nastavi

  Godina 2009
  Autori Tanja Stanković - Janković

  Magistarski rad: Emocije i vaspitanje emocionalnosti učenika viših razreda osnovne škole

  Godina 2005
  Autori Tanja Stanković - Janković

  Uticaj grupe na razvoj emocionalne i socijalne kompetencije

  Godina 2001
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Strana od 183
  Strana do 221

Knjige

  STUDENTS WITH DISABILITIES TRAINING

  Izdavač CENTAR MODERNIH ZNANJA BANJA LUKA
  ISBN 978-99976-722-1-6
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Obuka studenata s invaliditetom

  Izdavač Centar modernih znanja Banja Luka
  ISBN 9789997672216
  Godina 2017
  Autori Draženko Jorgić, Tanja Stanković - Janković, Tanja Vujić, Margareta Skopljak, Brane Mikanović, Amra Džindo, Nebojša Macanović i Matjaž Debevc
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Pogled na dijete: kroz metodiku vaspitno-obrazovnog rada

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-86-1
  Godina 2017
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 298

  Učenje učenja i emocije u nastavi

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-84-72-6
  Godina 2012
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 289

  Vaspitanje emocionalnosti u školi

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938-0-975-3
  Godina 2007
  Autori Tanja Stanković - Janković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 325