Navigacija

Biljana Radusin -Sopić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Mikrobiologija; biologija ćelije
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Bibliografija

Ostali radovi

    Integrating Science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe

    Godina 2017
    Autori Biljana Lolić i Biljana Radusin-Sopić

Projekti

"Uvođenje savremenih metoda za testiranje rasada koštičavih voćaka na prisustvo bakterija"- Ugovor o dodjeli finansijske podrške projektu

Savremena rasadnička proizvodnja podrazumijeva proizvodnju zdravstveno ispravnog sadnog materijala i podizanje komercijalnih voćnjaka sa zdravim početnim sadnim materijalom. Bakterije su značajni prouzrokovači biljnih bolesti u voćarskoj proizvodnji. Pojavi bakterioza u voćnjaku najčešće prethode ili poremećaji u ishrani ili mehaničke ozljede...

Broj projekta 8317036
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin -Sopić
Projektni tim mr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Nataša Pašalić
Nina Kujundžić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 8500.0 BAM

"Mikroorganizmi poljoprivrednog zemljišta regije Banja Luka“- Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda N2020 za 2017. godinu za sufinansiranje projekta

Sva živa bića zavise od snabdijevanja neophodnim elementima iz Zemlje kao što su vodonik, kiseonik, ugljenik, azot, sumpor i fosfor. Recikliranje ovih elemenata je osnova za izbjegavanje iscrpljivanja zemljišta. Mikroorganizmi su presudni u procesu razgradnje i transformacije mrtvih organskih materija u oblike koje mogu ponovo koristiti drugi organizmi...

Broj projekta 8317038
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac Biljana Radusin -Sopić
Projektni tim prof. dr Gordana Đurić
doc. dr Mijana Kuburić Macura
mr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 01.12.2018.
Vrijednost projekta 7800.0 BAM

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću na području Republike Srpske u 2017. godini

Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizma na koštičavom voću se provodi na području Republike Srpske u okviru registrovanih proizvodnih zasada i rasadnika koštičavih voćaka. Vizuelni pregledi i uzorkovanje vrše se na nadzemnom dijelu stabla i sadnice, pregledom grana, grančica i lišća...

Broj projekta 8301063
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac Biljana Radusin -Sopić
Projektni tim mr Biljana Lolić
prof. dr Gordana Đurić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 20023.0 BAM