Navigacija

mr Jelena Davidović Gidas
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet, kancelarija 33

051/330-933
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za hotrikulturu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hortikultura viši asistent 24. decembar 2015.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OBP07SPHK Supstrati i podloge u hortikulturi
OVV07RP Rasadnička proizvodnja
ORP15LJZAB Ljekovite, aromatične i začinske biljke
OHK07RP Rasadnička proizvodnja
OHK08LJAZ Ljekovite, aromatične i začinske biljke
OHK08PD Parkovska dendrologija
OHK08HUP Hortikulturno uređenje prostora

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Supstrati u rasadničkoj proizvodnji-vrste supstrata i njihov značaj

  Časopis Fructus
  Godina 2017
  Autori Svjetlana Zeljković i Jelena Davidović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 31
  Strana do 35

  Sadni materijal jabučastih voćaka u odnosu na zahtjeve proizvođača voća u Republici Srpskoj / Pome Fruit Plant Propagating Material in Relation to the Requirements of Fruit Producers in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/AGRSR1502229D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Jelena Davidović Gidas i Gordana Đurić
  Volumen 16
  Broj 2
  Strana od 229
  Strana do 240

  Razvoj objekata hortikulture u strukturi urbane matrice Banjaluke

  DOI 10.7251/AGRSR1303367D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2013
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 367
  Strana do 375
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

  The Botanical Garden of the University of Banja Luka

  DOI 10.7251/AGREN1204673D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, LJiljana Došenović, Jelena Davidović i Mira Ćopić
  Volumen 13
  Broj 4
  Strana od 673
  Strana do 679
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/669/614

  Mjesto i funkcija objekata hortikulture u procesu održivog razvoja urbane matrice Trebinja

  DOI 10.7251/AGRSR1203375D
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Došenović i Jelena Davidović
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 375
  Strana do 388
  Veb adresa http://www.agroznanje.com/

Radovi sa skupova

  Alternative substrate use in sage transplants production (Salvia officinalis L.).

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2018”
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Svjetlana Zeljković, Nada Paradjikovic, Vida Todorović, Jelena Davidović i Dragana Dumanović
  Strana od 128

  Influence of planting depth on the morphological characteristics of tulips (tulipa "Van Ejik" and tulipa "Giuseppe Verdi")

  Naučni skup 7th International Symposium on Agriculture Sciences "AgroRes 2018"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Dragan Kajkut, Svjetlana Zeljković, Vida Todorović i Jelena Davidović
  Strana od 63

  Primjena zeolita kao kondicionera supstrata u proizvodnji presadnica surfinije (Petunia hybrida Juss.)

  Naučni skup 52nd Croatian and 12th International Symposium on Agriculture
  Publikacija Book of Proceedings
  Godina 2017
  Autori Svjetlana Zeljković, Uroš Šušak, Nada Parađiković, Jelena Davidović Gidas, Monika Tkalec i Vida Todorović
  Strana od 290
  Strana do 293

  Morphological characterisation of leaf of indigenous apple varieties

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum poljoprivrednih nauka "AGRORES"
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Mirela Kajkut Zeljković, Gordana Đurić i Jelena Davidović
  Strana od 33
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2017/03/AGRORES-Book_of_Abstracts_2017.pdf

  Fruit planting material structure produced in the Republic of Srpska (BiH) in relation to the requirements of fruit producers

  Naučni skup 4. Slovenski sadjarski kongres z mednarodno udeležbo
  Publikacija Zbornik referatov
  Godina 2017
  Autori Jelena Davidović Gidas, Gordana Đurić i Nikola Mićić
  Veb adresa http://sadjar.si/wp-content/uploads/2017/02/Zbornik-referatov1.pdf

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Genetic resources conservation in (BiH) Republic of Srpska - status and propositions for improvement

  Naučni skup I naučni simpozijum "Očuvanje genetičkih resursa"
  Publikacija Zbornik sažetaka i program rada I naučnog simpozijuma "Očuvanje genetičkih resursa"
  Godina 2015
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, Nikola Mićić, Milan Mataruga, Goran Trbić, Živojin Erić, Zoran Govedar, Jelena Davidović, Marina Antić, Jovica Sjeničić, Borut Bosančić i Marinko Vekić
  Strana od 5
  Strana do 6

  Green Structure of the City of Trebinje (Bosnia and Herzegovina): City Plan Discourse Development

  Naučni skup 17thInternational Conference of the Europen Forum on Urban Forestry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Došenović, Mirjana Sekulić i Jelena Davidović
  Strana od 127
  Strana do 128

  Botanical garden and park of the University of Banja Luka

  Naučni skup Sixth European botanic gardens congress
  Publikacija European botanic gardens in a changing world: Insights into EUROGARD VI
  Godina 2012
  Autori Gordana Đurić, Nada Šumatić, LJiljana Došenović, Mira Ćopić, Vladimir Stupar i Jelena Davidović
  Strana od 225
  Strana do 233

Projekti

Selekcija ženskih biljaka hmelja (Humulus lupulus L.) iz lokalnih populacija kao osnova za dobijanje domaćeg sortimenta u pivarskoj proizvodnji

U toku realizacije ovog projekta proizvešće se populacije izvornih sejanaca hmelja, iz sjemena kolekcionisanog divljeg hmelja u široj zoni pivare u Banjoj Luci, koja datira iz 1873. godine. Za realizaciju konačnog cilja, dobijanje sorte hmelja, neophodne su opsežne i dugotrajne aktivnosti. Realizacija ciljeva projekta je moguća samo kroz etapno provođenje projektnih aktivnosti: inventarizacija lokaliteta, kolekcionisanje lokalnih populacija...

Broj projekta 1251502
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Danijela Kondić
Projektni tim prof. dr Nikola Mićić
mr Jelena Davidović Gidas
Tanja Krmpot, ma
Sonja Rašeta
prof. dr Gordana Đurić
Đurađ Hajder, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 22110.0 BAM

Programi posebnog nadzora štetnih organizama - Laboratorija za certifikaciju sadnog materijala i rasada hortikuklturnih biljaka

Kako bi biljna proizvodnja bila rentabilna i ekonomski opravdana potrebno je konstantno sprovođenje različitih mjera zaštite. Posebnu oblast u zaštiti bilja čini fitosanitarni sektor gdje se vodi računa o kvalitetu i zdravstvenom stanju sadnog materijalaa, rasada i sjemena...

Broj projekta 1251001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim prof. dr Duška Delić
Mariana Radulović
Danilo Vidović
Biljana Radusin-Sopić
mr Jelena Davidović Gidas
dr Biljana Lolić
Petar Nikolić
doc. dr Branimir Nježić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 175000.0 BAM

Podrška aktinostima COST akcije FA 1306 u Bosni i Hercegovini

Cilj projekta je proširenje naučnih saznanja o savremenim sistemima i metodama fenoloških osmatranja biljaka u cilju identifikacije otpornih genotipova izabranih vrsta i njihove primjene u proizvodnji sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u zemlji...

Broj projekta 8301069
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac mr Jelena Davidović Gidas
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 01.02.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

„In vitro proizvodnja sadnog materijala maline“- Ugovor o korištenju sredstava dodijeljenih iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH za 2017 godinu" za sufinansiranje projekta

Zahtjeve savremene rasadničke proizvodnje mogu da obezbjede samo dobro opremljeni rasadnici, koji imaju specijalizovan stručni kadar za proizvodnju sadnog materijala, odgovarajuću opremu i mehanizaciju kao i komercijalnu službu...

Broj projekta 8317039
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Sanda Stanivuković
mr Mirela Kajkut Zeljković
mr Jelena Davidović Gidas
prof. dr Duška Delić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Sledeća destinacija Balkan: Razvoj agroturizma

Projakat LANDS treba da izgradi kapacitete u visokom obrazovanju, da igra aktivnu ulogu u poboljšanju kvaliteta života u ruralnim sredinama kroz diverzifikaciju ruralne ekonomije...

Broj projekta 8301068
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Poljoprivredni fakultet
Rukovodilac prof. dr Miljan Cvetković
Projektni tim prof. dr Gordana Rokvić
mr Dragan Brković
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 01.09.2018.
Vrijednost projekta 172047.0 EUR

Uvođenje procedura sanitacije i sertifikacije sadnog materijala autohtonih sorti voćaka

Cilj projekta je da se od genetičke erozije sačuvaju najugroženije autohtone sorte voća i vinove loze, tako što će se stvarati uslovi da se postepeno uvedu u odgovarajući stepen sertifikacije. S tim u vezi, tokom realizacije projekta će se postepeno uvoditi metode pomološke selekcije, potom međunarodno prihvaćene procedure dijagnostike štetnih organizama koje do sada nisu uvedene i na kraju sanitacije za biljke za koje se utvrdi da je to potrebno. Na kraju realizacije projekta...

Broj projekta 8317021
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Nikola Mićić
Projektni tim mr Jelena Davidović Gidas
dr Biljana Lolić
doc. dr Branimir Nježić
mr Mirela Kajkut Zeljković
prof. dr Duška Delić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2014.
Završetak projekta 09.09.2018.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Zorica Đurić
prof. dr Duška Delić
mr Jelena Davidović Gidas
doc. dr Branimir Nježić
dr Biljana Lolić
prof. dr Snježana Hrnčić
Sunčica Bodružić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM