Navigacija

Nina Umićević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Toksikološka hemija
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bezbjednost upotrebe kreatin monohidrata kao suplementa

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća i Mirjana Đermanović

  Dijeteski suplementi i herbalni lekoviti proizvodi-razlike i sličnosti

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, 12- 15. novembra, 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća i Mirjana Đermanović

  Analiza hemijskih parametara u flaširanim gaziranim vodama

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović i Dijana Jelić

  Ispitivanje kvaliteta flaširanih negaziranih voda i vode gradskog vodovoda

  Naučni skup Osmi međunarodni naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Mirjana Đermanović, Vesna Antunović i Dijana Jelić

  Ispitivanje sadržaja fluorida u komercijalno dostupnim pastama za zube upotrebom fluoridne jon- selektivne elektrode

  Naučni skup III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Nina Umićević, Marija Krivokuća, Valentina Topić Vučenović i Dijana Jelić

  Potenciometrijsko određivanje fluorida u zelenim čajevima

  Naučni skup III Kondgres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 14- 17. maja 2015
  Godina 2015
  Autori Marija Krivokuća, Nina Umićević i Dijana Jelić

  Određivanje sadržaja arsena u različitim začinima metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije

  Naučni skup 7. Centralno- evropski kongres o hrani sa međunarodnim učešćem
  Godina 2014
  Autori Mirjana Đermanović, Dijana Jelić, Biljana Lazić i Nina Smoljanović