Navigacija

Sunčica Bodružić

Stručni saradnik za hortikulturu u Univerzitetskom gradu - II-22
Institut za genetičke resurse

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morphological Characterisation of Service Tree (Sorbus Domestica L.) in Banjaluka Region

  DOI 10.7251/AGRSR1203397S
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Sunčica Bodružić, Gordana Đurić i Marina Antić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 397
  Strana do 406
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/agroznanje/article/view/632/578

Radovi sa skupova

  Comparative review of harmful organisms in the University parks in Banjaluka and Podgorica

  Naučni skup IV International symposium and XX Scientific conference of agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Snježana Hrnčić, Gordana Đurić, Biljana Lolić, Sanja Radonjić, Tatjana Perović, Duška Delić, Branimir Nježić, Sunčica Bodružić i Jelena Davidović
  Strana od 78
  Strana do 78

  Sadržaj kadmijuma i nikla u ljekovitim biljkama Potentilla heptaphylla L. i Potentilla erecta (L.) Raeusch. na serpentinskim zemljištima u zapadnom dijelu Republike Srpske

  Naučni skup "II Međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Publikacija Zbornik radova "Drugi međunarodni Simpozijum I XVIII Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske"
  Godina 2013
  Autori Nada Šumatić, Zorana Hrkić, Marijana Kapović i Sunčica Stevanović

Projekti

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Biljana Lolić
doc. dr Branimir Nježić
dr Snježana Hrnčić
mr Zorica Đurić
Sunčica Bodružić
prof. dr Duška Delić
mr Jelena Davidović Gidas
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 01.06.2016.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM