Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство

Избори у звањаПољопривредни факултет

1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Сточарство, предсједник;
2. Др Лидија Перић, варедни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Сточарство, члан;
3. Др Мирјана Ђукић-Стојчић, доцент, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: Сточарство, члан.

Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци, број 10/3.82-42-7а/12 од 26.01.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор у академско звање по Конкурсу Универзитета у Бањој Луци, објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 28.12.2011. године за избор сарадника за ужу научну област Сточарство, наставне предмете Живинарство и Свињарство, на Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци.

Након увида у документацију, приложену уз пријаве на Конкурс, Комисија подноси Научно-наставном вијећу Пољопривредног факултета Универзитета у Бањој Луци на даље поступање

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Сточарство Маринко Векић