Навигација
Viber

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић

ДокторатиТехнолошки факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊАЛУЦИ
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
БАЊАЛУКА

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ

Предмет: Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић

Одлуком Наставно-научног вијећа Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци бр. 0/02-979/10 од 08.07.2010. године именовани смо у Комисију за оцјену и одбрану урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић, под називом „Хемијско-технолошка и еколошка истраживања ре-рафинације кориштеног моторног уља“.

Комисија у саставу:
1.  Др Перо Дугић, ванредни професор, ужа научна област Органска хемијска технологија, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци,
2.  Др Слободан Соколовић, редовни професор, област истраживања: прерада нафте, припрема производа нафте, утицај нафтне индустрије на животну средину, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду,
3.  Др Милован Јотановић, редовни професор, област Хемијско инжењерство, Технолошки факултет Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву,
4.  Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна област Органска хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци,
5.  Др Милорад Максимовић, редовни професор, ужа научна област Реакцијско инжењерство, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци,

прегледала је достављену докторску дисертацију и о својим запажањима и оцјени овог рада, Научно-наставном вијећу Технолошког факултета Универзитета у Бањалуци подноси сљедећи

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Татјане Ботић