Navigation

mr Dušan Vrućinić

Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost - I-2-2-2
Rektorat
051/321-277

Projekti

Izrada digitalnog repozitorijuma naucnih radova

Project Number 1250160
Status Aktivan
Type of project Nacionalni razvojni
Organizational unit Rektorat
Head Dijana Bilanovic
Participants prof. dr Goran Latinovic
mr Dusan Vrucinic
Aleksandar Gacina
mr Dragana Radulovic
Business Partner Ministarstvo civilnih poslova BiH
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2021-12-31
Project value 11000.0 BAM