Navigation

mr Ljilja Šikman

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 113

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Softver za upravljanje procesima ispitivanja i kontrolisanja sprava za merenje TNG

  Naučni skup XVIII međunarodni simpozij INFOTEH
  Publikacija XVIII međunarodni simpozij INFOTEH - Jahorina
  Godina 2019
  Autori Vlado Krunić, Momčilo Krunić, Predrag Ranitović, and Ljilja Šikman
  Strana od 338
  Strana do 343

  Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoara

  Naučni skup XVII međunarodni simpozij INFOTEH
  Godina 2018
  Autori Vlado Krunić, Momčilo Krunić, Sanja Lončar, and Ljilja Šikman
  Strana od 335
  Strana do 341
  Veb adresa www.infoteh.rs.ba

  Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoara

  Naučni skup 17th International Symposium INFOTEH
  Godina 2018
  Autori Vlado Krunić, Sanja Lončar, Momčilo Krunić, and Ljilja Šikman

  Internet stvari i bežične senzorske tehnologije u tehnološkim sistemima –mogućnosti i izazovi

  Naučni skup XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Ljilja Šikman and Dušanka Stojanović
  Strana od 692
  Strana do 701
  Veb adresa www.tf.unibl.org

  Metodologija upravljanja kritičnom informacionom infrastrukturom i digitalna forenzika

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Ljilja Šikman and Dušanka Stojanović
  Strana od 197
  Strana do 208

  Uporedna analiza plarformi za virtuelizaciju

  Naučni skup XIX INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, D. Bajić, and LJilja Šikman
  Strana od 149
  Strana do 160

  Odds Ratio, OR: Calculation, Use and Interpretation in Assessing the Vulnerability of Network Systems

  Naučni skup 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, ICEIRD 2011
  Godina 2011
  Autori Dušanka Stojanović, Vesna Aleksić Marić, and Ljilja Šikman
  Strana od 1124
  Strana do 1129
  Veb adresa www.iceird.org

  Razvoj kvaliteta i standardizacija u okviru e-učenja

  Naučni skup ICDQM
  Godina 2010
  Autori LJilja Šikman and Ratko Dejanović
  Strana od 553
  Strana do 559

  Identifikacija i procjena rizika sigurnosti informacionih resursa

  Naučni skup XIV Kongres JISA-DICG
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović, Ljilja Šikman, and Zdravko Kordić

  Upravljanje sigurnošću informacija u informacionim sistemima za zaštitu životne sredine

  Naučni skup VIII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ljilja Šikman
  Strana od 617
  Strana do 624

  Monitoring reciklaže elektonskog otpada

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova
  Godina 2008
  Autori Ljilja Šikman, Dušanka Stojanović, and Dušan Jovandić
  Strana od 251
  Strana do 532

  Procjena rizika korištenjem kvalitetnog pristupa pomoću matrice predefinisanih vrijednosti i modifikovane metode za procjenu rizika

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2007
  Autori LJilja Šikman and Ratko Dejanović
  Strana od 233
  Strana do 238

  Različiti pristupi procjeni rizika po modifikovanoj kvalitativnoj metodi za procjenu rizika«.

  Naučni skup Međunarodni stručni skup Uloga i značaj nauke u savremenom društvu
  Godina 2007
  Autori LJilja Šikman and Ratko Dejanović
  Strana od 207
  Strana do 213

  Podrška kvaliteta usluga za umreženu stvarnost

  Naučni skup ICDQM
  Godina 2007
  Autori Ljilja Šikman and Dušanka Stojanović
  Strana od 592
  Strana do 599

  Poboljšanje algoritma za rutiranje na bazi mobilnih agenata

  Naučni skup XXVI SYM-OP-IS
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, and Slavko Jokić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Sigurnost i zaštita serverskih resursa pri hostovanju mobilnih agenata

  Naučni skup Informacione tehnologije
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, Draško Dragišić, and Slavko Jokić
  Strana od 171
  Strana do 175

  Optimalno rutiranje u računarskim mrežama primjenom mobilnih agenata

  Naučni skup XXV SYM-OP-IS
  Godina 1998
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, and Slavko Jokić
  Strana od 247
  Strana do 250