Navigacija

doc. dr Milica Drobac Pavićević
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Pedagoška i školska psihologija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MPV13PUS Psihologija učenja i stvaralaštva predškolskog djeteta
PSI136-16 Psihologija
PP124-07 Uvod u pedagošku psihologiju (Pedagoška psihologija 1)
MPS10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
MPD10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
PUIN-07 Psihologija učenja i nastave

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kvalitet univerzitetske natave i sposobnost apstarknog mišljenja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 81
  Strana do 94

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94

Radovi sa skupova

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Stilovi učenja kod intelektualno darovitih učenika

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Publikacija Psihološka istraživanja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Milica Drobac
  Strana od 25
  Strana do 36

  Mudrost u školi, mudrije društvo – teorijski prikaz WISC modela za razvoj darovitosti

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnosti: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Milica Drobac
  Strana od 453
  Strana do 464

  Ispitivanje odnosa subdimenzija perfekcionizma i intelektualne darovitosti

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Milica Drobac-Stupar
  Strana od 363
  Strana do 384

  Lokus kontrole u oblikovanju agresivnog ponašanja

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje: Rezimei
  Godina 2006
  Autori Milica Drobac i Đorđe Čekrlija
  Strana od 44
  Strana do 44

  Lokus u oblikovanju porodične okupljenosti

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje (tom 2)
  Godina 2006
  Autori Milica Drobac i Đorđe Čekrlija
  Strana od 289
  Strana do 303

  Religioznost, socio – demogrfske karakteristike i bespomoćnost adolescenata

  Naučni skup Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji
  Publikacija Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji
  Godina 2005
  Autori Srđan Dušanić i Milica Drobac-Stupar

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  Publikacija Tradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević i Milica Drobac-Stupar
  Strana od 1001
  Strana do 1031

  Trajanje doživljaja rata kod mladih

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas
  Publikacija Jedinstvo nauka danas. Knjiga 4. Tom II
  Godina 2003
  Autori Milica Drobac
  Strana od 339
  Strana do 363

Ostali radovi

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Godina 2005
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, Milica Drobac-Stupar, Vladimir Turjačanin i Ivana Zečević

  Mladi i toksikomanije