Navigacija

prof. dr Strain Posavljak
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Mašinski fakultet
051/433-091
051/321-181
Uža naučna/umjetnička oblast Primijenjena mehanika
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O1MEH1 Mehanika 1
M1VE Viša elastomehanika
16-B10MH1 Mehanika I
M1VTOMKE Viša teorija otpornosti i MKE
07O1OM Otpornost materijala
16-B20OTM Otpornost materijala

Šumarski fakultet

OŠ07MEHA Mehanika
OŠ13MEHA Tehnička mehanika
OP15TMEH Tehnička mehanika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Experts in Teamwork at University of Banja Luka as a New Approach of Interdisciplinary Studies

  Naučni skup 5.regionalna konferencija o žaštiti životne sredine u zemljama Jugoistočne Evrope - IEEP
  Godina 2015
  Autori Petar Gvero, Danijela Kardaš, Strain Posavljak i Gordana Tica

  „Experts in teamwork” at University in Banja Luka as a new approach of interdisciplinary studies

  Naučni skup NTNU University in Trondheim
  Godina 2015
  Autori Petar Gvero, D. Kardaš, Strain Posavljak i Gordana Tica

  Comparison of experimental and numerical estimated modal parameters of aircraft engine compressor rotor blade

  Naučni skup ICEM12- 12th International Conference on Experimental Mechanics
  Godina 2004
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Drago Blagojević i Strain Posavljak

  Modal parameter identification of aircraft engine compressor rotor blade using experimental modal analysis

  Naučni skup JUMEH - 24th Yugosav congress on theoretical and applied mechanics
  Godina 2003
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Drago Blagojević i Strain Posavljak

  Pristup modeliranju strukturalne dinamike primjenom eksperimentalne modalne analize

  Naučni skup DEMI 2003 - 6.Međunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i mašinske industrije
  Godina 2003
  Autori Valentina Golubović-Bugarski, Drago Blagojević i Strain Posavljak
  Strana od 369
  Strana do 374

Knjige

  OTPORNOST MATERIJALA I

  Izdavač UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, MAŠINSKI FAKULTET
  ISBN 978-99938-39-50-7
  Godina 2014
  Autori Strain Posavljak
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 331