Navigacija

Brane Mikanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta pedagogija
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

TVFZF Teorije vaspitanja
OPFZF-PV1 Osnovi pedagogije
TVFZF-PV1 Teorije vaspitanja
PSVFZF-PV1 Pedagogija slobodnog vremena
OPFZF-07 Osnovi pedagogije
PS1-OPD32O Osnovi pedagogije i didaktika
UP111 Uvod u pedagogiju
PSV147 Pedagogija slobodnog vremena
PD147 Pedagogija
PI259 Metodologija pedagoških istraživanja
PSVFZF-15 Pedagogija slobodnog vremena
PSVFZF Pedagogija slobodnog vremena
STP212 Savremeni tokovi u pedagogiji
MP212 Medijska pedagogija
TVFZF-07 Teorije vaspitanja
PPF-07 Porodična pedagogija
UPV122-07 Unapređivanje porodičnog vaspitanja
PD174-16 Pedagogija
OP112-US-07 Opšta pedagogija
PD147-07 Pedagogija
OP112 Opšta pedagogija
OPFZF Osnovi pedagogije

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1007 Pedagogija 2
1C13GNS84 Pedagogija
1C07BNS84 Pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Motivisanost učenika osnovne škole za fizičko vaspitanje

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2
  Strana od 307
  Strana do 324

  THE IMPACT OF INTERACTIVE LEARNING ON THE QUALITY OF COMMUNICATION IN TEACHING PROCESS

  DOI 10.5281/zenodo.399045
  Časopis European Journal of Education Studies
  Godina 2017
  Autori Branka Kovačević, Brane Mikanović i Žana Gavrilović
  Volumen 3
  Broj 4
  Strana od 331
  Strana do 343
  Veb adresa www.oapub.org/edu

  Interkulturalna osjetljivost učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/NSK1601023P
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Kristijan Popović i Brane Mikanović
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 23
  Strana do 38

  Interkulturne kompetencije učenika osnovne škole

  DOI 10.7251/RAD1624121M
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović, Branka Kovačević, Bisera Jevtić i Kristijan Popović
  Broj 24
  Strana od 121
  Strana do 140

  Antipedagogija i razvoj pedagogije u budućnosti

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2
  Strana od 335
  Strana do 346

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Broj 18(1):XX-XX
  Strana od 1
  Strana do 15

  Neformalno nasilje u srednjoj školi

  Časopis Sinteze
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Marijana Maran
  Broj 9
  Strana od 65
  Strana do 81

  Pedagoško-metodološke vrednosti intervjuisanja u istraživanju neformalnog nasilja

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2016
  Autori Marijana Maran i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 60

  Efficiency of SRI Model of Learning

  Časopis British Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Godina 2016
  Autori Nenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić i Aleksandar Tubica
  Strana od 1
  Strana do 15

  Interkulturne kompetencije nastavnika osnovne škole

  DOI 10.7251/FIZN1701179M
  Časopis Radovi Filozofskog fakulteta
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 18
  Strana od 179
  Strana do 194

  Multicultural environment and peer violence in elementary school

  Časopis Pedagogija
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Broj 4
  Strana od 459
  Strana do 474

  Unapređenje kvaliteta vježbi u univerzitetskoj nastavi

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 3
  Strana od 441
  Strana do 456

  Princip slobode i razvoj partnerskih odnosa učenika i nastavnika

  Časopis Učenje i nastava
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 60

  Kulturne aktivnosti u slobodnom vremenu učenika razredne nastave

  Časopis SINTEZE
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović i Slavojka Panzalović
  Broj 6
  Strana od 59
  Strana do 74

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić i Milica Drobac-Stupar
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94

  Ishodi učenja i standardi znanja u osnovnom obrazovanju

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 84
  Strana do 93

  Primjena taksonomije vaspitno-obrazovnih ciljeva u analizi udžbenika prirode i društva

  Časopis UČITELJ
  Godina 2013
  Autori Drago Branković, Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Broj 4
  Strana od 539
  Strana do 551

  Vrednosne orijentacije učenika osnove škole u slobodnom vremenu

  Časopis SINTEZE
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Broj 4
  Strana od 53
  Strana do 69

  Neformalno nasilje u osnovnoj školi

  Časopis Pedagogija
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Kristijan Popović
  Broj 1
  Strana od 79
  Strana do 89

  Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika

  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 32

  Emancipatorsko vaspitanje - osnov razvoja partnerskih odnosa u nastavi

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2011
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Broj 7-8
  Strana od 581
  Strana do 595

  Socijalna pedagogija - naučna disciplina u razvoju

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 14
  Strana od 197
  Strana do 214

  Teorijske osnove istraživačkog rada učenika u savremenim didaktičkim teorijama

  Časopis Norma, časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Broj 2/2009
  Strana od 139
  Strana do 151

  Pedagoški aspekti slobodnog vremena

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 13
  Strana od 163
  Strana do 177

  Samoevaluacija studenata i kvalitet studiranja

  Časopis Pedagogija
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović i Milka Oljača
  Broj 2
  Strana od 295
  Strana do 303

  Istraživački rad učenika u obrazovno-vaspitnim strategijama

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 101
  Strana do 115

  Testiranje - naučnoistraživačka tehnika

  Časopis ZNAČENJA
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 66
  Strana od 203
  Strana do 215

  Pripremanje učenika za samousmjereno učenje

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 12
  Strana od 343
  Strana do 355

  Pedagoški aspekti istraživačkog rada učenika

  Časopis NASTAVA
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 65
  Strana do 77

  Modeli istraživačkih zadataka u nastavi srpskog jezika i poznavanja prirode

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2008
  Autori Brane Mikanović, Ljubica Jović, Smilja Drljić, Jelena Cicović i Nada Šijačić
  Broj 1-2
  Strana od 173
  Strana do 186

  Učenje rješavanjem istraživačkih zadataka u funkciji unapređivanja samostalnog i istraživačkog rada učenika

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 3-4
  Strana od 83
  Strana do 103

  Mišljenja učitelja o zadacima na kojima rade učenici razredne nastave

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2007
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 86

  Udžbenik kao sredstvo razvijanja kritičkog i kreativnog mišljenja učenika

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2006
  Autori Brane Mikanović
  Broj 9
  Strana od 399
  Strana do 408

  Potreba i mogućnost unapređenja rada stručnih aktiva

  Časopis NAŠA ŠKOLA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2005
  Autori Brane Mikanović i Rosa Radević
  Broj 3-4
  Strana od 111
  Strana do 127

  Efikasnost dopunske nastave matematike u četvrtom razredu osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA časopis za teoriju i praksu vaspitanja i obrazovanja
  Godina 2004
  Autori Brane Mikanović
  Broj 1-2
  Strana od 123
  Strana do 139

Radovi sa skupova

  Udžbenik i multimedijalni sistemi u obrazovanju i vaspitanju kao kulturno-potporni sistemi

  Naučni skup KULTURNO-POTPORNA SREDSTVA U FUNKCIJI NASTAVE I UČENJA
  Publikacija Kulturno-potprona sredstva u funkciji nastave i učenja
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 303
  Strana do 316

  Teorijsko-metodološki problemi (ne)saobraženosti pedagoške teorije i prakse

  Naučni skup NAUKA I STVARNOST
  DOI 10.7251/ZRNS1702151B
  Publikacija NAUKA I STVARNOST, TOM 2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović i Drago Branković
  Strana od 151
  Strana do 161

  Evaluacija univerzitetskih nastavnika i kvalitet nastavnog procesa

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 5
  Publikacija DRUŠTVENE NAUKA I SAVREMENI SVET
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 451
  Strana do 462

  Pedagoške funkcije savremenog udžbenika

  Naučni skup Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Publikacija Udžbenik u funkciji nastave i učenja
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 479
  Strana do 488

  Humanističko vaspitanje u slobodnom vremenu i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Publikacija Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 39
  Strana do 54

  Interkulturno vaspitanje - konstituenta evrointegracija

  Naučni skup NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  DOI 10.7251/ZRNETOM11510033B
  Publikacija NAUKA I EVROINTEGRACIJE
  Godina 2016
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 33
  Strana do 46

  Naučno saznanje u pedagogiji

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 385
  Strana do 403

  Humanističko vaspitanje i emancipacija ličnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 4
  Publikacija Humanistički ideali obrazovanja, vaspitanja i psihologije
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 223
  Strana do 235

  Kritičko mišljenje učenika utemeljeno na ishodima učenja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 237
  Strana do 254

  Kvalitet osnovnog vaspitanja i obrazovanja

  Naučni skup KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA
  Publikacija KVALITET VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA - zbornik 1
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 73
  Strana do 91

  Konceptualizacija vaspitanja i obrazovanja u procesu globalizacije

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 3
  Publikacija SAVREMENE PARADIGME U NAUCI I NAUČNOJ FANTASTICI zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 385
  Strana do 397

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević i Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Mediji i njihov doprinos nasilju i zlostavljanju mladih

  Naučni skup NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Publikacija NASILJE I ZLOSTAVLJANJE MLADIH
  Godina 2014
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 63
  Strana do 76

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar i Aleksandra Hadžić

  Slobodno vrijeme i fakultetske obaveze studenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija VRIJEDNOSTI I PROTIVURJEČJA DRUŠTVENE STVARNOSTI
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović i Dragan Partalo
  Strana od 165
  Strana do 178

  Humanističko razvojne paradigme univerzitetskog obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 2
  Publikacija Humanizacija univerziteta
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 52
  Strana do 65

  Aktuelnost ideja Branka Rakića o disciplini

  Naučni skup ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Publikacija ŽIVOT I DJELO BRANKA RAKIĆA
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 331
  Strana do 342

  Ciljevi i ishodi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi

  Naučni skup Fizička kultura i moderno društvo
  Publikacija Fizička kultura i moderno društvo
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 211
  Strana do 222

  Medijska kultura učenika osnovne škole

  Naučni skup TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE
  Publikacija TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE stanje i problemi, ciljevi i mogućnosti, promjene i perspektive 7
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 781
  Strana do 797

  Iskustveno učenje u profesionalnom razvoju pedagoga

  Naučni skup Pedagog između teorije i prakse
  Publikacija Pedagog između teorije i prakse
  Godina 2013
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 171
  Strana do 182

  Interkulturalnost u očima nastavnika - problemi i perspektive

  Naučni skup PEDAGOGIJA I KULTURA
  Publikacija PEDAGOGIJA I KULTURA 3
  Godina 2013
  Autori Bisera Jevtić i Brane Mikanović
  Strana od 129
  Strana do 140

  Modeli isksutvenog učenja i profesionalni razvoj nastavnika

  Naučni skup Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Publikacija Nastava i učenje - ciljevi, standardi, ishodi
  Godina 2012
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 131
  Strana do 146

  Savremena škola u društvu znanja

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija DRUŠTVO ZNANJA I LIČNOST: PUTEVI I STRANPUTICE (DE)HUMANIZACIJE
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 111
  Strana do 126

  Inoviranje univerzitetske nastave u funkciji kvaliteta obrazovanja

  Naučni skup NAUKA I SAVREMENI UNIVERZITET 1
  Publikacija OBRAZOVANJE I SAVREMENI UNIVERZITET
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 44
  Strana do 57

  Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja u savremenoj školi

  Naučni skup SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Publikacija ŠKOLA KAO ČINILAC RAZVOJA NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA I PROEVROPSKIH VREDNOSTI/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 95
  Strana do 104

  Informalno obrazovanje u koncepciji cjeloživotnog učenja

  Naučni skup VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Publikacija VASPITANJE ZA HUMANE ODNOSE PROBLEMI I PERSPEKTIVE
  Godina 2011
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 564
  Strana do 573

  Stavovi mladih o vrijednostima sporta

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Brane Mikanović, Draženko Jorgić i Dragan Partalo
  Strana od 347
  Strana do 358

  Vrijednosne orijentacije i slobodno vrijeme

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Kultura i obrazovanje - determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Strana od 311
  Strana do 326

  Savremeni udžbenik i istraživački rad učenika

  Naučni skup INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Publikacija INOVACIJE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU - VREDNOVANJE
  Godina 2009
  Autori Brane Mikanović
  Strana od 136
  Strana do 144

Ostali radovi

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

Knjige

  ČITANKA za 3. razred osnovne škole

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  ISBN 978-99955-1-302-3
  Godina 2017
  Autori Sanja Macura i Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 85

  Vaspitanje i slobodno vrijeme

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-59-92-2
  Godina 2017
  Autori Drago Branković i Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 223

  OSNOVE PEDAGOGIJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-89-2
  Godina 2017
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 269

  NAUČNI RAZVOJ PEDAGOGIJE I PODRUČJA VASPITANJA

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-62-2
  Godina 2016
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 268

  PEDAGOGIJA - osnovna znanja o vaspitanju

  Izdavač "Grafomark" Laktaši
  ISBN 978-99955-92-50-9
  Godina 2015
  Autori Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 311

  ISTRAŽIVAČKI RAD UČENIKA teorijske osnove i modeli

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-24-3
  Godina 2012
  Autori Brane Mikanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 249

  VRŠNJAČKO NASILJE

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-10-6
  Godina 2010
  Autori Nenad Suzić, Drago Branković, Mile Ilić, Draženko Jorgić, Brane Mikanović i Bisera Jevtić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 144

  Slika o sebi i prevencija poremećaja u ponašanju mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D. D. Fojnica
  ISBN 978-9958-585-79-1
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 144

  Slobodno vrijeme mladih

  Izdavač "Štamparija Fojnica" D.D Fojnica
  ISBN 978-9958-585-87-6
  Godina 2010
  Autori Arzija Mahmutović, Brane Mikanović, Avdo Hebib, Gorjana Koledin, Halid Ganija i Osman Jašarević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 106