Навигација

Бране Микановић
ванредни професор

Наставник - II-4
Филозофски факултет
Ужа научна/умјетничка областОпшта педагогија
Датум избора у звање 30. септембар 2015.

Предмети

Филозофски факултет

ТВФЗФ-ПВ1Теорије васпитања
ОП112Општа педагогија
МПД10МПДМедијска педагогија
ПД147Педагогија
ПИ259Методологија педагошких истраживања
МПД10СТПСавремени токови у педагогији
ТВФЗФТеорије васпитања
УП111Увод у педагогију
ОПФЗФ-ПВ1Основи педагогије
ПСВФЗФ-ПВ1Педагогија слободног времена
ПСВ147Педагогија слободног времена
ОПФЗФ-07Основи педагогије
ТВФЗФ-07Теорије васпитања
ППФ-07Породична педагогија
УПВ122-07Унапређивање породичног васпитања
ОПФЗФОснови педагогије
ПС1-ОПД32ООснови педагогије и дидактика
ПД174-16Педагогија
ПСВФЗФПедагогија слободног времена
ОП112-УС-07Општа педагогија
ПД147-07Педагогија
ПСВФЗФ-15Педагогија слободног времена

Природно-математички факултет

1Ц10ТНС1007Педагогија 2
1Ц07БНС84Педагогија
1Ц13ГНС84Педагогија

Библиографија

Радови у часописима

  Мотивисаност ученика основне школе за физичко васпитање

  ЧасописУчење и настава
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Број2
  Страна од307
  Страна до324

  THE IMPACT OF INTERACTIVE LEARNING ON THE QUALITY OF COMMUNICATION IN TEACHING PROCESS

  DOI10.5281/zenodo.399045
  ЧасописEuropean Journal of Education Studies
  Година2017
  АуториBranka Kovačević, Brane Mikanović и Žana Gavrilović
  Волумен3
  Број4
  Страна од331
  Страна до343
  Веб адресаwww.oapub.org/edu

  Интеркултурална осјетљивост ученика основне школе

  DOI10.7251/NSK1601023P
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2017
  АуториКристијан Поповић и Бране Микановић
  ВолуменLXXVIII
  Број1-2
  Страна од23
  Страна до38

  Интеркултурне компетенције ученика основне школе

  DOI10.7251/RAD1624121M
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2016
  АуториБране Микановић, Бранка Ковачевић, Бисера Јевтић и Кристијан Поповић
  Број24
  Страна од121
  Страна до140

  Антипедагогија и развој педагогије у будућности

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Број2
  Страна од335
  Страна до346

  Efficiency of SRI Model of Learning

  ЧасописBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Година2016
  АуториNenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Бране Микановић, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić и Aleksandar Tubica
  Број18(1):XX-XX
  Страна од1
  Страна до15

  Neformalno nasilje u srednjoj školi

  ЧасописSinteze
  Година2016
  АуториБране Микановић и Marijana Maran
  Број9
  Страна од65
  Страна до81

  Pedagoško-metodološke vrednosti intervjuisanja u istraživanju neformalnog nasilja

  ЧасописУчење и настава
  Година2016
  АуториMarijana Maran и Brane Mikanović
  Број1
  Страна од43
  Страна до60

  Efficiency of SRI Model of Learning

  ЧасописBritish Journal of Education, Society & Behavioural Science
  Година2016
  АуториNenad Suzić, Hazim Selimović, Tanja Stanković - Janković, Brane Mikanović, Snježana Kević-Zrnić, Ankica Suzić и Aleksandar Tubica
  Страна од1
  Страна до15

  Интеркултурне компетенције наставника основне школе

  DOI10.7251/FIZN1701179M
  ЧасописРадови Филозофског факултета
  Година2016
  АуториБране Микановић и Кристијан Поповић
  Број18
  Страна од179
  Страна до194

  Multicultural environment and peer violence in elementary school

  ЧасописPedagogija
  Година2015
  АуториBrane Mikanović и Bisera Jevtić
  Број4
  Страна од459
  Страна до474

  Унапређење квалитета вјежби у универзитетској настави

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториБране Микановић и Драган Партало
  Број3
  Страна од441
  Страна до456

  Принцип слободе и развој партнерских односа ученика и наставника

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториБране Микановић
  Број1
  Страна од47
  Страна до60

  Културне активности у слободном времену ученика разреднe наставе

  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2014
  АуториБране Микановић и Славојка Панзаловић
  Број6
  Страна од59
  Страна до74

  Знања и вјештине у наставним програмима за млађи школски узраст

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Александра Хаџић-Крнетић и Милица Дробац-Ступар
  Број2
  Страна од84
  Страна до94

  Исходи учења и стандарди знања у основном образовању

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Број1
  Страна од84
  Страна до93

  Примјена таксономије васпитно-образовних циљева у анализи уџбеника природе и друштва

  ЧасописУЧИТЕЉ
  Година2013
  АуториДраго Бранковић, Бране Микановић и Драган Партало
  Број4
  Страна од539
  Страна до551

  Вредносне оријентације ученика основе школе у слободном времену

  ЧасописСИНТЕЗЕ
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Број4
  Страна од53
  Страна до69

  Неформално насиље у основној школи

  ЧасописPedagogija
  Година2013
  АуториБране Микановић и Кристијан Поповић
  Број1
  Страна од79
  Страна до89

  Проблемско-откривајући модел истраживачког рада ученика

  ЧасописINOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Година2012
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Број1
  Страна од22
  Страна до32

  Еманципаторско васпитање - основ развоја партнерских односа у настави

  ЧасописMedicinski žurnal
  Година2011
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Број7-8
  Страна од581
  Страна до595

  Социјална педагогија - научна дисциплина у развоју

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број14
  Страна од197
  Страна до214

  Теоријске основе истраживачког рада ученика у савременим дидактичким теоријама

  ЧасописНорма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Број2/2009
  Страна од139
  Страна до151

  Педагошки аспекти слободног времена

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број13
  Страна од163
  Страна до177

  Самоевалуација студената и квалитет студирања

  ЧасописPedagogija
  Година2010
  АуториБране Микановић и Милка Ољача
  Број2
  Страна од295
  Страна до303

  Истраживачки рад ученика у образовно-васпитним стратегијама

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2010
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од101
  Страна до115

  Тестирање - научноистраживачка техника

  ЧасописЗНАЧЕЊА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број66
  Страна од203
  Страна до215

  Припремање ученика за самоусмјерено учење

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број12
  Страна од343
  Страна до355

  Педагошки аспекти истраживачког рада ученика

  ЧасописНАСТАВА
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од65
  Страна до77

  Модели истраживачких задатака у настави српског језика и познавања природе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториБране Микановић, Љубица Јовић, Смиља Дрљић, Јелена Цицовић и Нада Шијачић
  Број1-2
  Страна од173
  Страна до186

  Учење рјешавањем истраживачких задатака у функцији унапређивања самосталног и истраживачког рада ученика

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број3-4
  Страна од83
  Страна до103

  Мишљења учитеља о задацима на којима раде ученици разредне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од69
  Страна до86

  Уџбеник као средство развијања критичког и креативног мишљења ученика

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2006
  АуториБране Микановић
  Број9
  Страна од399
  Страна до408

  Потреба и могућност унапређења рада стручних актива

  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2005
  АуториБране Микановић и Роса Радевић
  Број3-4
  Страна од111
  Страна до127

  Ефикасност допунске наставе математике у четвртом разреду основне школе

  ЧасописНАША ШКОЛА часопис за теорију и праксу васпитања и образовања
  Година2004
  АуториБране Микановић
  Број1-2
  Страна од123
  Страна до139

Радови са скупова

  Уџбеник и мултимедијални системи у образовању и васпитању као културно-потпорни системи

  Научни скупКУЛТУРНО-ПОТПОРНА СРЕДСТВА У ФУНКЦИЈИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА
  ПубликацијаКултурно-потпрона средства у функцији наставе и учења
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Страна од303
  Страна до316

  Теоријско-методолошки проблеми (не)саображености педагошке теорије и праксе

  Научни скупНАУКА И СТВАРНОСТ
  DOI10.7251/ZRNS1702151B
  ПубликацијаНАУКА И СТВАРНОСТ, ТОМ 2
  Година2017
  АуториБране Микановић и Драго Бранковић
  Страна од151
  Страна до161

  Евалуација универзитетских наставника и квалитет наставног процеса

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 5
  ПубликацијаДРУШТВЕНЕ НАУКА И САВРЕМЕНИ СВЕТ
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Страна од451
  Страна до462

  Педагошке функције савременог уџбеника

  Научни скупУџбеник у функцији наставе и учења
  ПубликацијаУџбеник у функцији наставе и учења
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Страна од479
  Страна до488

  Хуманистичко васпитање у слободном времену и еманципација личности

  Научни скупХуманистичко и еманципаторско васпитање
  ПубликацијаХуманистичко и еманципаторско васпитање
  Година2016
  АуториБране Микановић
  Страна од39
  Страна до54

  Интеркултурно васпитање - конституента евроинтеграција

  Научни скупНАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ
  DOI10.7251/ZRNETOM11510033B
  ПубликацијаНАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ
  Година2016
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Страна од33
  Страна до46

  Научно сазнање у педагогији

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаСтање и перспективе истраживања у хуманистичким и друштвеним наукама
  Година2015
  АуториБране Микановић
  Страна од385
  Страна до403

  Хуманистичко васпитање и еманципација личности

  Научни скупНаука и савремени универзитет 4
  ПубликацијаХуманистички идеали образовања, васпитања и психологије
  Година2015
  АуториБране Микановић
  Страна од223
  Страна до235

  Критичко мишљење ученика утемељено на исходима учења

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКритичко мишљење - фактор развоја науке и друштва
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од237
  Страна до254

  Квалитет основног васпитања и образовања

  Научни скупКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
  ПубликацијаКВАЛИТЕТ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА - зборник 1
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од73
  Страна до91

  Концептуализација васпитања и образовања у процесу глобализације

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 3
  ПубликацијаСАВРЕМЕНЕ ПАРАДИГМЕ У НАУЦИ И НАУЧНОЈ ФАНТАСТИЦИ зборник радова
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од385
  Страна до397

  Примјена Блумове таксономије у анализи исхода образовања за основну школу

  Научни скупДани примењене психологије
  ПубликацијаИНДИВИДУАЛНЕ РАЗЛИКЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И РАД, Тематски зборник радова
  Година2014
  АуториАлександра Хаџић-Крнетић, Милица Дробац-Ступар, Ивана Зечевић и Бране Микановић
  Страна од93
  Страна до103

  Медији и њихов допринос насиљу и злостављању младих

  Научни скупНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  ПубликацијаНАСИЉЕ И ЗЛОСТАВЉАЊЕ МЛАДИХ
  Година2014
  АуториБране Микановић
  Страна од63
  Страна до76

  Знања и вјештине у наставним програмима за старији школски узраст

  Научни скупНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лука
  ПубликацијаНаучни скуп: Бањалучки новембарски сусрети – Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Филозофски факултет, Бања Лукa
  Година2013
  АуториИвана Зечевић, Бране Микановић, Милица Дробац-Ступар и Александра Хаџић

  Слободно вријеме и факултетске обавезе студената

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаВРИЈЕДНОСТИ И ПРОТИВУРЈЕЧЈА ДРУШТВЕНЕ СТВАРНОСТИ
  Година2013
  АуториБране Микановић и Драган Партало
  Страна од165
  Страна до178

  Хуманистичко развојне парадигме универзитетског образовања

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 2
  ПубликацијаХуманизација универзитета
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од52
  Страна до65

  Актуелност идеја Бранка Ракића о дисциплини

  Научни скупЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  ПубликацијаЖИВОТ И ДЈЕЛО БРАНКА РАКИЋА
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од331
  Страна до342

  Циљеви и исходи физичког васпитања у основној школи

  Научни скупФизичка култура и модерно друштво
  ПубликацијаФизичка култура и модерно друштво
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од211
  Страна до222

  Медијска култура ученика основне школе

  Научни скупТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
  ПубликацијаТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ стање и проблеми, циљеви и могућности, промјене и перспективе 7
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од781
  Страна до797

  Искуствено учење у професионалном развоју педагога

  Научни скупПедагог између теорије и праксе
  ПубликацијаПедагог између теорије и праксе
  Година2013
  АуториБране Микановић
  Страна од171
  Страна до182

  Интеркултуралност у очима наставника - проблеми и перспективе

  Научни скупПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА
  ПубликацијаПЕДАГОГИЈА И КУЛТУРА 3
  Година2013
  АуториБисера Јевтић и Бране Микановић
  Страна од129
  Страна до140

  Модели исксутвеног учења и професионални развој наставника

  Научни скупНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  ПубликацијаНастава и учење - циљеви, стандарди, исходи
  Година2012
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Страна од131
  Страна до146

  Савремена школа у друштву знања

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаДРУШТВО ЗНАЊА И ЛИЧНОСТ: ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ (ДЕ)ХУМАНИЗАЦИЈЕ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од111
  Страна до126

  Иновирање универзитетске наставе у функцији квалитета образовања

  Научни скупНАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ 1
  ПубликацијаОБРАЗОВАЊЕ И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од44
  Страна до57

  Циљеви, компетенције и исходи васпитања и образовања у савременој школи

  Научни скупSCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  ПубликацијаШКОЛА КАО ЧИНИЛАЦ РАЗВОЈА НАЦИОНАЛНОГ И КУЛТУРНОГ ИДЕНТИТЕТА И ПРОЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ/SCHOOL AS A FACTOR IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY AND PRO/EUROPEAN VALUES
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Страна од95
  Страна до104

  Информално образовање у концепцији цјеложивотног учења

  Научни скупВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  ПубликацијаВАСПИТАЊЕ ЗА ХУМАНЕ ОДНОСЕ ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
  Година2011
  АуториБране Микановић
  Страна од564
  Страна до573

  Ставови младих о вриједностима спорта

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториБране Микановић, Драженко Јоргић и Драган Партало
  Страна од347
  Страна до358

  Вриједносне оријентације и слободно вријеме

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  ПубликацијаКултура и образовање - детерминанте друштвеног прогреса
  Година2010
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Страна од311
  Страна до326

  Савремени уџбеник и истраживачки рад ученика

  Научни скупИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  ПубликацијаИНОВАЦИЈЕ У ОСНОВНОШКОЛСКОМ ОБРАЗОВАЊУ - ВРЕДНОВАЊЕ
  Година2009
  АуториБране Микановић
  Страна од136
  Страна до144

Остали радови

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

Књиге

  ЧИТАНКА за 3. разред основне школе

  ИздавачЗавод за уџбенике и наставна средства
  ISBN978-99955-1-302-3
  Година2017
  АуториСања Мацура и Бране Микановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна85

  Васпитање и слободно вријеме

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99955-59-92-2
  Година2017
  АуториДраго Бранковић и Бране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна223

  OSNOVE PEDAGOGIJE

  ИздавачFilozofski fakultet Banja Luka
  ISBN978-99955-59-89-2
  Година2017
  АуториБране Микановић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна269

  NAUČNI RAZVOJ PEDAGOGIJE I PODRUČJA VASPITANJA

  Издавач"Grafomark" Laktaši
  ISBN978-99955-92-62-2
  Година2016
  АуториBrane Mikanović
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна268

  PEDAGOGIJA - osnovna znanja o vaspitanju

  Издавач"Grafomark" Laktaši
  ISBN978-99955-92-50-9
  Година2015
  АуториBrane Mikanović и Bisera Jevtić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна311

  ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА теоријске основе и модели

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-24-3
  Година2012
  АуториБране Микановић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна249

  ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-10-6
  Година2010
  АуториНенад Сузић, Драго Бранковић, Миле Илић, Драженко Јоргић, Бране Микановић и Бисера Јевтић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна144

  Слика о себи и превенција поремећаја у понашању младих

  Издавач"Штампарија Фојница" Д. Д. Фојница
  ISBN978-9958-585-79-1
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија и Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна144

  Слободно вријеме младих

  Издавач"Штампарија Фојница" Д.Д Фојница
  ISBN978-9958-585-87-6
  Година2010
  АуториАрзија Махмутовић, Бране Микановић, Авдо Хебиб, Горјана Коледин, Халид Ганија и Осман Јашаревић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна106