Navigacija

prof. dr Biljana Babić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051/340-124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

DJSFZF Dječije jezičko stvaralaštvo
DJS-US1-10 Dječije jezičko stvaralaštvo
SR111 Srpski jezik 1
SR112 Srpski jezik 2
DJSFZF-PV1 Dječije jezičko stvaralaštvo
DJSFZF-US1 Dječije jezičko stvaralaštvo
MIS15SJĆ Staroslovenski jezik sa ćirilskom paleografijom

Filološki fakultet

12RISJ2 Istorija srpskog jezika 2
12SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika 1
12SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
09SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika I
12SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
14RSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
09SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12RISJ1 Istorija srpskog jezika 1
12SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
09SJSR Jezik srpskih realista
09SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika II
09IISJ1 Istorija srpskog jezika 1
09IISJ2 Istorija srpskog jezika 2
12RJSR Jezik srpskih realista
09SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
12SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika 2
09SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
12RISKNJ Istorije srpske književnosti

Fakultet političkih nauka

Ž-17 Srpski jezik
N-28 Srpski jezik 2
N-20 Srpski jezik 1

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Stari srpski zapisi u evropskom kontekstu

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Naučni skupovi, knjiga 10 tom 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Pale 2016.
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 39
  Strana do 46

  Ratovi i njihove posljedice u starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Prvi svjetski rat, odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2014
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 59
  Strana do 67

  O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe

  Naučni skup Nauka i politika, Filološke nauke
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 231
  Strana do 237

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vjekove

  Naučni skup Učitelj u balkanskim kulturama
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

Ostali radovi

  Vodič za prijemne ispite

Knjige

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović i Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222