Navigacija

prof. dr Biljana Babić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051/340-124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

DJSFZF Dječije jezičko stvaralaštvo
DJSFZF-US1 Dječije jezičko stvaralaštvo
SR112 Srpski jezik 2
MIS15SJĆ Staroslovenski jezik sa ćirilskom paleografijom
DJS-US1-10 Dječije jezičko stvaralaštvo
DJSFZF-PV1 Dječije jezičko stvaralaštvo
SR111 Srpski jezik 1

Filološki fakultet

12SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika 1
12SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika 2
12RISKNJ Istorije srpske književnosti
12RJSR Jezik srpskih realista
09SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
09SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
09SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
12SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
09SJSR Jezik srpskih realista
09SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika I
12RISJ2 Istorija srpskog jezika 2
09SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika II
14RSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
12RISJ1 Istorija srpskog jezika 1

Fakultet političkih nauka

N-20 Srpski jezik 1
N-28 Srpski jezik 2
Ž-17 Srpski jezik

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O grafiji zapisa i natpisa jereja jošavačkih Gavrila i Dimitrija

  DOI 930.2:003.071(497.15)"17"
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen XXIII
  Broj 1
  Strana od 665
  Strana do 675

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Svetoje jevanđelje po Ostromirovu spisku (Prag, 1853) /u koautorstvu sa Jelenom Janjić

  DOI 10.7251/GMS1301479BJ
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 479
  Strana do 485

  Morfološki sistem u Slovima (Besjedama) svetih otaca u nedjelje Četrdesetnice i Pedesetnice

  DOI 10.7251/GMS1301271B
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 271
  Strana do 281

Radovi sa skupova

  O pejorativnoj leksici u imenovanju osobe u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine

  Naučni skup Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor"
  Godina 2018
  Autori Biljana Babić
  Strana od 531
  Strana do 537

  Stari srpski zapisi u evropskom kontekstu

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Naučni skupovi, knjiga 10 tom 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Pale 2016.
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 39
  Strana do 46

  Pregled prevoda na ruski i sa ruskog jezika prema NUB RS

  Naučni skup Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015
  Godina 2015
  Autori Biljana Babić
  Strana od 395
  Strana do 401

  Ratovi i njihove posljedice u starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Prvi svjetski rat, odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2014
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 59
  Strana do 67

  Upotreba određenog i neodređenog pridjevskog vida u djelu Orlovi rano lete Branka Ćopića

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja – Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von B. Ćopić. Lirski, humoristički i satirički svijet B. Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von B. Ćopić
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Strana od 177
  Strana do 184

  O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe

  Naučni skup Nauka i politika, Filološke nauke
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 231
  Strana do 237

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vjekove

  Naučni skup Učitelj u balkanskim kulturama
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

  Imenice izvedene sufiksima turskog porijekla u Andrićevim pripovijetkama – grački opus

  Naučni skup Das Grazer Opus von Ivo Andrić: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte – Andrićev grački opus: kulturnoistorijski, književni i jezički aspekti
  Publikacija Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923–1924) – Grački opus Iva Andrića (1923–1924)
  Godina 2010
  Autori Biljana Babić
  Strana od 311
  Strana do 318

Ostali radovi

  Vodič za prijemne ispite

Knjige

  Da riječi polete – priručnik za dječije jezičko stvaralaštvo I

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-88-5
  Godina 2017
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 50

  Od Zmijanja Rajko – epska biografija i sabrane pjesme

  Izdavač Institut za srpsku kulturu Nikšić
  ISBN 978-9940-720-04-9
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Ljubomir Milutinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 191

  Sopronova pečatnja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-97-9
  Godina 2016
  Autori Biljana Babić i Jelena Janjić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 123

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović i Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222

  Ortografske i jezičke karakteristike u štampanim djelima Pavla Solarića

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-08-6
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 237