Navigacija

prof. dr Biljana Babić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051/340-124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 20. februar 2013.

Predmeti

Filozofski fakultet

DJSFZF Dječije jezičko stvaralaštvo
DJS-US1-10 Dječije jezičko stvaralaštvo
SR111 Srpski jezik 1
SR112 Srpski jezik 2
DJSFZF-PV1 Dječije jezičko stvaralaštvo
MIS15SJĆ Staroslovenski jezik sa ćirilskom paleografijom

Filološki fakultet

12RJSR Jezik srpskih realista
09SJSR Jezik srpskih realista
09SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika 2
12RISKNJ Istorije srpske književnosti
12SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika 1
09SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika II
12RISJ1 Istorija srpskog jezika 1
12SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
09SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
12RISJ2 Istorija srpskog jezika 2
09SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika I
14RSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
12SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele
09SSSJP Srpsko - slovenačke jezičke paralele

Fakultet političkih nauka

Ž-17 Srpski jezik
N-20 Srpski jezik 1
N-28 Srpski jezik 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Napomene o grafiji lepavinskih zapisa

  DOI 10.21618/fil1817242b
  Časopis Filolog
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 17
  Strana od 242
  Strana do 253

  O grafiji zapisa i natpisa jereja jošavačkih Gavrila i Dimitrija

  DOI 930.2:003.071(497.15)"17"
  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2018
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen XXIII
  Broj 1
  Strana od 665
  Strana do 675

  Obilježja jezika u pripovijetkama Sime i Georgine Stojanović

  DOI 821.163.41.09-32.811.163.41
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Dragomir Kozomara
  Broj 16
  Strana od 57
  Strana do 66

  Izražavanje prostora u govoru djece, Simona Kranjc (sa slovenačkog prevela Biljana Babić)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 23
  Strana od 153
  Strana do 165

  Sipaju iz klasa zrna ili ka etimologiji slov. *tok (gumno), Tatjana V. Šalaeva (sa ruskog prevela Biljana Babić)

  DOI 10.21618/fil1613228s
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 13
  Strana od 228
  Strana do 235
  Veb adresa https://doi.org/10.21618/fil1613228s

  Sadašnje vrijeme – forma i značenje u staroslovenskom jeziku i makedonskoj recenziji crkvenoslovenskog jezika, Elka Jačeva-Ulčar (sa makedonskog prevela Biljana Babić)

  DOI 10.7251/fil1409174j
  Časopis Filolog
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 9
  Strana od 174
  Strana do 180
  Veb adresa https://dx.doi.org/10.7251/fil1409174j

  Svetoje jevanđelje po Ostromirovu spisku (Prag, 1853) /u koautorstvu sa Jelenom Janjić

  DOI 10.7251/GMS1301479BJ
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 479
  Strana do 485

  Morfološki sistem u Slovima (Besjedama) svetih otaca u nedjelje Četrdesetnice i Pedesetnice

  DOI 10.7251/GMS1301271B
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić
  Volumen 4-5
  Strana od 271
  Strana do 281

  Napomene o prezimenima italijanskog porijekla u banjalučkoj regiji

  DOI 10.7251/FIL1205285B
  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Biljana Panić Babić
  Broj 5
  Strana od 285
  Strana do 289

Radovi sa skupova

  O pejorativnoj leksici u imenovanju osobe u dnevnim listovima Glas Srpske i Nezavisne novine

  Naučni skup Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa "Ne nasilju – jedinstven društveni odgovor"
  Godina 2018
  Autori Biljana Babić
  Strana od 531
  Strana do 537

  Slika slovenskih naroda u Starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Sekretы slavяnskoй pisьmennosti
  Publikacija Sbornik materialov Meždunarodnaя naučno-praktičeskaя konferenciя, Ohrid 2016.
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Slavica Vasiljević-Ilić
  Strana od 56
  Strana do 66

  Stari srpski zapisi u evropskom kontekstu

  Naučni skup Nauka i evrointegracije
  Publikacija Naučni skupovi, knjiga 10 tom 2, Zbornik radova sa naučnog skupa Pale 2016.
  Godina 2015
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 39
  Strana do 46

  Pregled prevoda na ruski i sa ruskog jezika prema NUB RS

  Naučni skup Novo i tradicionalno u translatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015
  Godina 2015
  Autori Biljana Babić
  Strana od 395
  Strana do 401

  Ratovi i njihove posljedice u starim srpskim zapisima i natpisima

  Naučni skup Prvi svjetski rat, odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa 2015.
  Godina 2014
  Autori Slavica Vasiljević-Ilić i Biljana Panić Babić
  Strana od 59
  Strana do 67

  Upotreba određenog i neodređenog pridjevskog vida u djelu Orlovi rano lete Branka Ćopića

  Naučni skup Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja – Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von B. Ćopić. Lirski, humoristički i satirički svijet B. Ćopića / Die lyrische, humoristische und satirische Welt von B. Ćopić
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Strana od 177
  Strana do 184

  O upotrebi latinizama u jeziku dnevne štampe

  Naučni skup Nauka i politika, Filološke nauke
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 231
  Strana do 237

  Učitelj u balkanskim kulturama kroz vjekove

  Naučni skup Učitelj u balkanskim kulturama
  Godina 2011
  Autori Sanja Ljubišić i Biljana Panić Babić
  Strana od 390
  Strana do 398

  Imenice izvedene sufiksima turskog porijekla u Andrićevim pripovijetkama – grački opus

  Naučni skup Das Grazer Opus von Ivo Andrić: kulturell-historische, literarische und sprachliche Aspekte – Andrićev grački opus: kulturnoistorijski, književni i jezički aspekti
  Publikacija Das Grazer Opus von Ivo Andrić (1923–1924) – Grački opus Iva Andrića (1923–1924)
  Godina 2010
  Autori Biljana Babić
  Strana od 311
  Strana do 318

Ostali radovi

  Psihičko zdravlje – nije samo medicinski, već i socijalni problem, Galina V. Kozlovska (sa ruskog prevela Biljana Babić)

  Rječnik izabranih pojmova slovenske filologije, I. Šušarina, sa ruskog jezika prevela Biljana Babić

  Godina 2013
  Autori Biljana Panić Babić

  Vodič za prijemne ispite

Knjige

  Da riječi polete – priručnik za dječije jezičko stvaralaštvo I

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-88-5
  Godina 2017
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 50

  Od Zmijanja Rajko – epska biografija i sabrane pjesme

  Izdavač Institut za srpsku kulturu Nikšić
  ISBN 978-9940-720-04-9
  Godina 2017
  Autori Biljana Panić Babić i Ljubomir Milutinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 191

  Sopronova pečatnja

  Izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-97-9
  Godina 2016
  Autori Biljana Babić i Jelena Janjić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 123

  Banja Luka : znamenite žene u istoriji grada

  Izdavač Banja Luka : Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN ISBN 978-99938-30-75-7
  Godina 2014
  Autori Biljana Panić Babić, Milena Karapetrović, Sanja Ljubišić, Željko Savanović i Ljiljana Potkonjak-Panić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 222

  Ortografske i jezičke karakteristike u štampanim djelima Pavla Solarića

  Izdavač Filološki fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-58-08-6
  Godina 2012
  Autori Biljana Babić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 237

  Marija Javornik Krečič, Povezanost profesionalnog razvoja nastavnika i kvaliteta nastave, sa slovenačkog jezika prevela Biljana Babić

  Izdavač Filozofski fakultet
  ISBN 978-99955-59-08-3
  Godina 2010
  Autori Biljana Panić Babić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 207