Navigacija

Milana Damjenić
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Metodologija u psihologiji
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-SP12O Statistika u psihologiji 2
UKUS-07 Upotreba kompjutera u statistici
MPS10AKV Akademske vještine
MPS10MPI Metodologija psiholoških istraživanja: napredne teme
TM-PS21-07 Teorije mjerenja (Psihometrija 1)
KIKM-07 Kvantitativne i kvalitativne metode u psihološkim istraživanjima
MPS10IPI Izrada projekta istraživanja
PS1-SP11O Statistika u psihologiji 1
PS1-MPI11O Metodologija psiholoških istraživanja