Navigacija

Milana Damjenić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Metodologija u psihologiji
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-SP12O Statistika u psihologiji 2
TM-PS21-07 Teorije mjerenja (Psihometrija 1)
MPS10IPI Izrada projekta istraživanja
PS1-MPI11O Metodologija psiholoških istraživanja
UKUS-07 Upotreba kompjutera u statistici
KIKM-07 Kvantitativne i kvalitativne metode u psihološkim istraživanjima
PS1-SP11O Statistika u psihologiji 1
MPS10AKV Akademske vještine
MPS10MPI Metodologija psiholoških istraživanja: napredne teme

Bibliografija

Radovi sa skupova

    Differences in Attachment Patterns in Children of Fallen Soldiers and Their Peers from Complete Families

    Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
    Publikacija Proceedings from the 24th Empirical Studies in Psychology Conference - Belgrade
    Godina 2018
    Autori Duška Šain, Slavica Tutnjević, Milana Damjenić i Manuela Gander