Navigacija

mr Danijel Dojčinović
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051/340-124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – srpska književnost
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVKZPD-07 Književnost za predškolsku djecu
KD123 Književnost za djecu
KD123-10 Književnost za djecu
PVKZPD124 Književnost za predškolsku djecu

Filološki fakultet

12SSSK1 Srpska srednjovjekovna književnost 1
12SISK Istorija srpske kulture
12SSKREN Srpska književnost renesanse
09IISK Istorija srpske kulture
09SSSK2 Srpska srednjovjekovna književnost II
12SSSK2 Srpska srednjovjekovna književnost 2
09SSSK1 Srpska srednjovjekovna književnost I
12RSSKNJ Srpska srednjovjekovna književnost
12SKBS Srpska književnost baroka
09SBMSKNJ Biblijski motivi u srpskoj književnosti

Fakultet političkih nauka

N-41 Istorija srpske kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Novosadska književna medievistika za godinu 2016. (prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 15
  Strana od 432
  Strana do 435

  Slovo o Makavejima Grigorija Nazijanskog prema prepisu monaha Jefrema iz 1351. godine

  DOI https://doi.org/10.2298/PKJIF1783143D
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj LXXXIII
  Strana od 143
  Strana do 156

  Filoksenija u srpskoj srednjovjekovnoj hagiografiji i njeni izvori

  Časopis Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 191
  Strana do 202

  Književnoistorijski kontekst stare srpske pismenosti u Bosni i Hercegovini

  Časopis Književna istorija
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 161
  Strana od 9
  Strana do 29

  Srednjovjekovni kodeks i njegov život prema starim srpskim zapisima

  Časopis Oktoih: Časopis odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj VII/8
  Strana od 61
  Strana do 71

  Epideiktičko besjedništvo i struktura žitija

  Časopis CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 12
  Strana od 43
  Strana do 65

  Poide, pride i prihodi: Putopisne bilješke iz vremena otomanske vlasti

  DOI 10.7251/GMS1301337D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 337
  Strana do 358

  Periodizacija i prostor vizantijske hagiografije

  DOI 10.7251/fi l1409330d
  Časopis FILOLOG
  Godina 2014
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 330
  Strana do 336

  Teologija i lingvistika ili O Teolingvistici

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 325
  Strana do 329

  Novoistoristički pristup srednjovjekovnom tekstu

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 158

  Ustanička poezija Filipa Višnjića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 417
  Strana do 422

  Protiv intertekstualnosti (preveo Danijel Dojčinović)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Viljem Ajrvin
  Strana od 135
  Strana do 158

  Primjeri razvoja alonima u srpskom jeziku (prilog srpskoj onomastici)

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 210
  Strana do 216

  'Slovo o knezu Lazaru' Ravaničanina Trećeg

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 38-39
  Strana od 81
  Strana do 99

  Barok, Psalmi i Gundulić

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 31-32
  Strana od 385
  Strana do 396

Radovi sa skupova

  Sava kao nastavnik: areopagitsko čitanje Domentijana (I)

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 92

  O poređenju u djelima Svetoga Save

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra
  Publikacija Stilistika segodnя i zavtra: Materialы IV Meždunarodnoй naučnoй konferencii
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 195
  Strana do 198

  (Ne)linearizovanost i (ne)dovršenost hiperteksta

  Naučni skup Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Publikacija Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 35
  Strana do 43

  Žanr žitija: problem imenovanja i odnosa prema biografiji

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Ilustracije šaka u Detlačkom evhologionu

  Naučni skup Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Publikacija Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 307
  Strana do 323

  Zašto je Stefan Nemanja morao prognati jeretike?

  Naučni skup Srpska teologija danas 2013
  Publikacija Srpska teologija danas 2013
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 350
  Strana do 356

  U iščekivanju svršetka vremena: eshatološki pogled na svijet u staroj srpskoj književnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Publikacija Svet u književnosti - književnost u svetu (zbornik radova)
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 99

  Religiozno u romanu Na Drini ćuprija

  Naučni skup Na Drini ćuprija
  Publikacija Andrićeva Ćuprija. Andrićs Brücke.
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 225
  Strana do 240

  Lirizam u Ćopićevoj ratnoj poeziji

  Naučni skup Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u djelima Branka Ćopića
  Publikacija Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 163
  Strana do 170

  Porodični odnosi u srpskoj književnosti nemanjićkog doba

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 2
  Publikacija Od nauke do nastave (zbornika radova)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 436
  Strana do 447

  Shvatanje o jeziku u starim srpskim spisima

  Naučni skup Srpska teologija danas 2012
  Publikacija Srpska teologija danas 2012
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 609
  Strana do 616

  Misao o svjetlosti od Svetog pisma do Domentijana

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija (filološke nauke)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 591
  Strana do 600

  Nacionalni identitet u staroj srpskoj crkvenoj poeziji

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet
  Publikacija Filologija i univerzitet (zbornik radova)
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 879
  Strana do 984

  Nekoliko aspekata Ćopićeve poezije za djecu: narativnost, komičnost, ritmičnost, onomastički sloj

  Naučni skup Poetika, lingvistika i stilistika Ćopićevog pripovijedanja
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 43
  Strana do 51

Ostali radovi

  Savremeni srpski prevodi (Biblije)

  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 381
  Strana do 383

  Novi istorizam

  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 277
  Strana do 279

  Averkije

  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 26

  Uvod u proučavanje književnosti za djecu

  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 11
  Strana do 30

  Hagiografičnost Žitija kraljice Jelene

  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 166

Knjige

  Stara srpska pismenost u Bosni i Hercegovini: srednji vijek i period osmanske vlasti

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-640-9-9
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 206

  Ot nedostatka razuma mojego: napisi iz teorije i istorije stare srpske književnosti

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-267-5
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 266

  Teodosije - Žitije Svetoga Save (priredio i predgovor napisao Danijel Dojčinović)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-97-56-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 272

  Žitije svetog Ćirila - Žitije svetog Metodija (priredio, predgovor i komentare napisao Danijel Dojčinović, prenos na savremeni srpski jezik Petar Đorđić)

  Izdavač SPKD Prosvjeta, Banja Luka
  ISBN 978-99976-615-8-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 197

  Bibliografija Mladena Šukala od 1974. do 2014.

  Izdavač JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-85-6
  Godina 2015
  Autori Jelena Janjić i Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 250

  Hermeneutika Atanasija Aleksandrijskog

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-90-62-8
  Godina 2014
  Autori Tomas Torens
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 136

  Atanasije Aleksandrijski: Žitije Svetog Antonija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-22-2
  Godina 2014
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 310