Navigation

mr Zdravko Kordić

051/465-595
lokal 209
051/321-079

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Agile metode I inženjering softverskih zahtjeva

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Zdravko Kordić and Ratko Dejanović
  Strana od 87
  Strana do 96

  Uporedna analiza plarformi za virtuelizaciju

  Naučni skup XIX INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, D. Bajić, and LJilja Šikman
  Strana od 149
  Strana do 160

  Agile dizajn test slučajeva Myersovim uzročno psljedničkim grafom.

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2011
  Autori Zdravko Kordić and Ratko Dejanović
  Strana od 101
  Strana do 107

  Vrednovanje performansi računara sa ASUS P5N-MX i P5G-MX matičnim pločama

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zdravko Kordić, and Zlatko Dejanović
  Strana od 440
  Strana do 443

  Identifikacija i procjena rizika sigurnosti informacionih resursa

  Naučni skup XIV Kongres JISA-DICG
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović, Ljilja Šikman, and Zdravko Kordić

  Benchmarking različitih operativnih sistema na istom hardveru

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović and Zdravko Kordić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Jedan model za ocjenu performansi realnih agent zasnovanih aplikacija

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2008
  Autori Zdravko Kordić and Ratko Dejanović

  Softverske metrike za pogodnost održavanja softvera

  Naučni skup JISA-DICG
  Godina 2008
  Autori Ratko Dejanović and Zdravko Kordić

  Skalabilnost agent-orijentisanih mrežnih aplikacija sa bežičnim segmentom mreže

  Naučni skup Međunarodni stručni skup Uloga i značaj nauke u savremenom drušvu
  Godina 2007
  Autori Zdravko Kordić and Ratko Dejanović
  Strana od 188
  Strana do 195

  Apstrakcije za dizajn aplikacija sa diskonekcijom

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Godina 2003
  Autori Zdravko Kordić and Ratko Dejanović

  Predikcija broja linija izvornog koda iz funkcionalnih tačaka

  Naučni skup Podunavski naučni i kulturni skup
  Godina 2003
  Autori Ratko Dejanović and Zdravko Kordić

  Poboljšanje algoritma za rutiranje na bazi mobilnih agenata

  Naučni skup XXVI SYM-OP-IS
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, and Slavko Jokić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Sigurnost i zaštita serverskih resursa pri hostovanju mobilnih agenata

  Naučni skup Informacione tehnologije
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, Draško Dragišić, and Slavko Jokić
  Strana od 171
  Strana do 175

  Optimalno rutiranje u računarskim mrežama primjenom mobilnih agenata

  Naučni skup XXV SYM-OP-IS
  Godina 1998
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, and Slavko Jokić
  Strana od 247
  Strana do 250