Navigacija

mr Biljana Kelečević
viši asistent

Saradnik - II-5
Poljoprivredni fakultet
Katedre
 • Poljoprivredni fakultet-Katedra za zaštitu biljaka i agroekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Zaštita zdravlja biljaka i agroekologija viši asistent 27. oktobar 2016.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MBZB05 Karantinske bolesti i štetočine biljaka i fitosanitarna kontrola
MBZB10 Metodika herboloških istraživanja
Akademske studije prvog ciklusa
OBP07SPKB Sistematika poljoprivrednih i korovskih biljaka
OBP12AB Agrobotanika
OZB07IRAK Invazivni, ruderalni i akvatični korovi
OZB07KK Kontrola korova
OZB07OH Osnove herbologije
ORP07IRAK Invazivni, ruderalni i akvatični korovi
OHK12AGBO Agrobotanika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primena modela za izračunavanje gubitaka prinosa gajenih biljaka u zavisnosti od sastava, brojnosti i vremena suzbijanja korova

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2016
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Dragoslava Bjelošević
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 15
  Strana do 34

  Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) u korovskoj vegetaciji Republike Srpske

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević, Nada Šumatić, Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić i Biljana Kelečević
  Volumen 24
  Broj 2
  Strana od 109
  Strana do 116

  Zastupljenost trava (Poaceae) u zajednicama višegodišnjih zasada Bosne i Hercegovine

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić i Biljana Kelečević
  Volumen 23
  Broj 2
  Strana od 119
  Strana do 128

  Određivanje sadržaja sjemena korova u zemljištu metodom fizičke ekstrakcije i metodom naklijavanja

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković, Zlatan Kovačević, Sava Vrbničanin i Vaskrsija Janjić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 42

  Brojnost sjemena korovskih biljaka u zemljištu u usjevu kukuruza

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković, Zlatan Kovačević i Siniša Mitrić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 50

  Preliminarni biotest za određivanje graničnih doza herbicida

  Časopis Acta herbologica
  Godina 2008
  Autori Siniša Mitrić i Biljana Vučković
  Strana od 161
  Strana do 166

Radovi sa skupova

  Distribution of Xanthium species on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup AgroReS 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES
  Publikacija Book of Abstracts [Elektronski izvor] / 8th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2019"
  Godina 2019
  Autori Biljana Kelečević, Milan Šipka, Zlatan Kovačević i Siniša Mitrić
  Strana od 54
  Strana do 54
  Veb adresa http://agro.unibl.org/wp-content/uploads/2019/06/Book-of-Abstracts-AgroReS-2019.pdf

  Prinos kukuruzu u zavisnosti od primjene herbicida

  Naučni skup 15. Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, 15. Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2018
  Autori Mladen Gvozden, Siniša Mitrić, Biljana Kelečević i Zlatan Kovačević
  Strana od 53
  Strana do 54

  Ecological analysis of weed flora in vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Publikacija Book of abstracts, 7th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2018"
  Godina 2018
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić
  Strana od 98
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2018/03/Zbornik-sazetaka-AgroReS_2018-FINAL-6.3.2018a.pdf

  Parazitske cvjetnice-karantinski štetni organizmi

  Naučni skup 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Godina 2017
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, Siniša Mitrić, Danijela Petrović i Jovana Žunić
  Strana od 30
  Strana do 31

  Vegetacija sveze Potamion eurosibiricum W.Koch 1928 u Ramsarskom području Bardača

  Naučni skup 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik radova, 14. Simpozijum o zaštiti bilja
  Godina 2017
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, Danijela Petrović, Siniša Mitrić i Nina Čavić
  Strana od 55
  Strana do 56

  Uticaj pomoćnih supstanci na djelovanje herbicida

  Naučni skup Četvrti naučno-stručni simpozij "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Publikacija Zbornik radova Četvrtog naučno-stručnog simpozija "Poljoprivredna proizvodnja i zaštita okoliša u funkciji razvoja ruralnih područja"
  Godina 2017
  Autori Siniša Mitrić, Marko Bjeljac, Zlatan Kovačević i Biljana Kelečević
  Strana od 141
  Strana do 147

  The study of the mobility of herbicide by bioassay method

  Naučni skup 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  Publikacija Book of abstracts, 6th International Symposium on Agricultural Sciences "AgroReS 2017"
  Godina 2017
  Autori Davor Rajlić, Siniša Mitrić, Zlatan Kovačević i Biljana Kelečević
  Strana od 145
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2017/03/AGRORES-Book_of_Abstracts_2017.pdf

  Diverzitet korovske flore i vegetacije u agrofitocenozama Bosne i Hercegovine

  Naučni skup Deseti kongres o korovima
  Publikacija Zbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Godina 2016
  Autori Zlatan Kovačević, Momčilo Kojić, Nada Šumatić, Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, Mirha Đikić, Danijela Petrović, Biljana Kelečević i Sanja Čekić
  Strana od 24
  Strana do 25

  Uticaj korova na prinos gajenih biljaka i određivanje optimalnog vremena za njihovo suzbijanje

  Naučni skup Deseti kongres o korovima
  Publikacija Zbornik rezimea, Deseti kongres o korovima
  Godina 2016
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Dragoslava Bjelošević
  Strana od 37

  Weed vegetation of alliance Polygono-Chenopodion Koch 1926 em Sissing. 1946 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup V International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  Publikacija Book of abstracts, V International Symposium on agricultural sciences "AgroReS 2016"
  Godina 2016
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić
  Strana od 221
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2016/02/ZBORNIK-SAZETAKA-2016-27.02.pdf

  Uporedna analiza podataka iz registracije sredstava za zaštitu bilja u EU i u BiH

  Naučni skup XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, XII Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2015
  Autori Siniša Mitrić, Zlatan Kovačević i Biljana Kelečević
  Strana od 83
  Strana do 84

  Association of Cynodono-Sorghetum halepensae (Laban 1974) Kojić 1979 in the vineyards of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 2015“
  Publikacija BOOK OF PROCEEDINGS Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić
  Strana od 825
  Strana do 830
  Veb adresa http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2015/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2015.pdf

  Preliminarna istraživanja rasprostranjenosti vrsta roda Xanthium na teritoriji Bosne i Hercegovine

  Naučni skup XI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Publikacija Zbornik rezimea, XI Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2014
  Autori Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević i Siniša Mitrić
  Strana od 57

  Weed flora of vineyard in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Integrated Plant Protection – a Knowledge-Based Step towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture
  Publikacija Proceedings of the 7th Congress on Plant Protection
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić
  Strana od 307
  Strana do 310
  Veb adresa http://www.plantprs.org.rs/?article_id=26&lang=sr&topicgroup=activities&topic=meetings&subtopic=taken

  Invasive weeds in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Publikacija Book of abstracts, III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska
  Godina 2014
  Autori Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić
  Strana od 372
  Veb adresa http://www.agrores.org/wp-content/uploads/2015/10/BOOK-OF-ABSTRACTS_Trebinje_2014_FINAL1.pdf

  Efikasnost glifosata prmjenjenog prskalicom Herbi 4 u prostoru reda voćnjaka

  Naučni skup XII savetovanje o zaštiti bilja
  Publikacija Zbornik rezimea radova, XII savetovanje o zaštiti bilja
  Godina 2013
  Autori Siniša Mitrić, Gojko Milanović, Biljana Kelečević, Zlatan Kovačević, Aleksandar Berendika, Dragan Jovanić, Aleksandar Krdžić i Boško Šušnjar
  Strana od 153
  Strana do 155

  Ispitivanje biološke aktivnosti i ponašanja herbicida biološkim metodama

  Naučni skup XIV Simpozijum o zaštiti bilja i IX Kongres o korovima
  Godina 2012
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić i Biljana Kelečević

  ZNAČAJ ODREĐIVANJA BANKE SJEMENA KOROVA U ZEMLJIŠTU ZA PLANIRANJE UPOTREBE HERBICIDA

  Naučni skup 5.Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini
  Godina 2008
  Autori Biljana Kelečević, Siniša Mitrić i Jelena Radić

  ANALIZA PROMETA PESTICIDA U REPUBLICI SRPSKOJ U PERIODU OD 2000.DO2004.GODINE

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Siniša Mitrić, Vaskrsija Janjić, Biljana Kelečević i Zorica Đurić

  ISPITIVANJE TOKSIČNOSTI INSEKTICIDA NA ŽITNOG ŽIŠKA - Sitophilus granarius L. (Coleoptera; Curculionide)

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Milica Vujasinović, Zorica Đurić, Biljana Kelečević i Siniša Mitrić

  MOGUĆNOSTI BIOTEST METODE ZA ODREĐIVANJE SADRŽAJA PESTICIDA U ZEMLJIŠTU I VODI

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Vaskrsija Janjić, Siniša Mitrić, Zorica Đurić, Biljana Kelečević, German Estudillos, Saša Petković, Aleksandar Milanović, Damir Sladojević i Dražen Jovičić

Ostali radovi

  Određivanje sjemena korova u zemljištu kao osnova za izbor zemljišnih herbicida

  Godina 2011
  Autori Biljana Vučković

Knjige

  Agrobotanika

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-93-34-9
  Godina 2015
  Autori Zlatan Kovačević i Biljana Kelečević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 286