Navigacija

Marko Ivanišević
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast urbano i ruralno planiranje
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS770 Urbano planiranje
1C13POS1036 Prostorni i regulacioni planovi
1C13POS769 Ruralno planiranje
1C13POS709 GIS u prostornom planiranju
1C13EOS627 Ekološka primjena GIS tehnologija
1C13POS576 Uvod u prostorno planiranje
1C07POS769 Ruralno planiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Trends in Extreme Daily Precipitation Indices in Bosnia and Herzegovina

  DOI 10.5937/zrgfub1765005P
  Časopis Collection of Papers - Faculty of Geography at the University of Belgrade
  Godina 2017
  Autori Tatjana Popov, Slobodan Gnjato, Goran Trbić i Marko Ivanišević
  Volumen 65
  Strana od 5
  Strana do 24

  Konvergentne i divergentne dnevne migracije stanovništva Zmijanja

  Časopis DEMOGRAFIJA
  Godina 2016
  Autori Dragica Gatarić i Marko Ivanišević
  Volumen XIII
  Strana od 139
  Strana do 144
  Veb adresa http://demografija.gef.bg.ac.rs/

  Demographic Development of Settlements in the South Banat County / District

  DOI 10.5775/fg.2016.011.i
  Časopis Forum geografic
  Godina 2016
  Autori Dragica Gatarić, Ana Vrbnik i Marko Ivanišević
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 96
  Veb adresa http://forumgeografic.ro/2016/2086/

  Identification and mapping of pollutants in the watercourse of the river Vrbas, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

  Časopis The ENVIRONMENT
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Dragutin Adžić, Marko Ivanišević i Marko Stanojević
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 30
  Veb adresa http://environment.gef.bg.ac.rs/

  Land Cover Change Analysis Using CORINE Land Cover Data: A Case Study of the Peripannonian Region in Bosnia and Herzegovina

  DOI ISBN: 978-960-474-375-9
  Časopis Latest Trends in Energy, Environment and Development
  Godina 2014
  Autori Tatjana Popov, Marko Ivanišević, Neda Živak, Goran Trbić i Dejan Đorđević
  Broj 25
  Strana od 205
  Strana do 212

Radovi sa skupova

  Primjena GIS-a u formiranju tipova iskorištavanja zemljišta kao podrška ruralnom planiranju

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2017
  Autori Marko Ivanišević i Davorin Bajić
  Strana od 77
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.gef.bg.ac.rs/publikacije/planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

  Ruralno planiranje u zemljama u razvoju - stanje i perspektive

  Naučni skup 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Publikacija Zbornik radova povodom obilježavanja 20 godina rada Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2017
  Autori Marko Ivanišević i Dragica Gatarić
  Strana od 317
  Strana do 323
  Veb adresa http://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

  Pokušaji regionalizacije Bosne i Hercegovine u okvirima politike Evropske unije

  Naučni skup Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama
  Publikacija Šesti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja: U susret evropskim integracijama, Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Neda Živak, Tatjana Popov i Marko Ivanišević
  Strana od 249
  Strana do 255

  Primjena DPSIR metodološkog okvira u analizama promjena zemljišnog pokrivača

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević

  Prostorni areali depopulacionih ruralnih naselja u Republici Srpskoj

  Naučni skup 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Publikacija 4. srpski kongres geografa sa međunarodnim učešćem "Dostignuća, aktuelnosti i izazovi geografske nauke i prakse"
  Godina 2015
  Autori Dragica Gatarić i Marko Ivanišević
  Strana od 459
  Strana do 465

  Geographic information managment system for review and reporting of ecological risks to the environment

  Naučni skup 3RD International Conference on Sustainable Solid Waste Managment
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Dragan Matić, Marko Ivanišević i Igor Lastrić
  Veb adresa http://uest.ntua.gr/tinos2015/proceedings/pdfs/bajic_et_al.pdf

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 97
  Strana do 103

  GIS i sistemi prostornog planiranja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić i Marko Ivanišević
  Strana od 111
  Strana do 126

  Analiza promjena zemljišnog pokrivača upotrebom CORINE na primjeru Banjalučke regije

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Upravljanje zemljištem
  Publikacija Peti naučni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Upravljanje zemljištem, Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Tatjana Popov, Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 507
  Strana do 513

  Načini korišćenja zemljišta u ruralnom području Grada Banjaluke

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2014
  Autori Dragica Gatarić i Marko Ivanišević
  Strana od 609
  Strana do 615

  Analiza korišćenja zemljišta u naselju Bočac

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive
  Godina 2014
  Autori Marko Ivanišević
  Strana od 69
  Strana do 74

  Zadrugarstvo kao model revitalizacije ruralnih područja Republike Srpske

  Naučni skup Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Publikacija Obilježavanje 20. godišnjice Geografskog društva Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Marko Ivanišević i Marko Stanojević
  Strana od 335
  Strana do 347

  Analiza klimatskih parametara u funkciji poljoprivredne proizvodnje i organizacije agrarnog prostora opštine Prnjavor

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci
  Publikacija 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci – Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Marko Stanojević, Marko Ivanišević i Slobodan Gnjato

  Prostorno-planski aspekti analize agrarne strukture naselja Piskavica

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci
  Godina 2013
  Autori Marko Ivanišević

Projekti

Stanje ekosistema i mjere zaštite prirodnih jezera na Zelengori

Istraživački projekat se odnosi na 8 (osam) prirodnih jezera Zelengore, smještenih na nadmorskoj visini između 1400 i 1700 m. Preliminarni rezultati do kojih se došlo neposrednim uvidom pokazuju vidne znake eutrofikacije nekih jezera, posebno Crnog jezera. Očito, radi se o promjeni parametara životne sredine jezerskih ekosistema, uslovljenih prije svega promjenom termičkih režima, a izmijenjeni ekološki uslovi vodnih sistema direktno se odražavaju na sastav biljnog i životinjskog svijeta u njima...

Broj projekta 0830907
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Rajko Gnjato
Projektni tim Marko Stanojević, ma
Marko Ivanišević
prof. dr Goran Trbić
prof. dr Radoslav Dekić
doc. dr Biljana Lubarda
prof. dr Davorin Bajić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 15800.0 BAM