Navigacija

Marko Ivanišević
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast urbano i ruralno planiranje
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13POS769 Ruralno planiranje
1C13POS770 Urbano planiranje
1C13POS1036 Prostorni i regulacioni planovi
1C13POS576 Uvod u prostorno planiranje
1C13POS709 GIS u prostornom planiranju
1C13EOS627 Ekološka primjena GIS tehnologija

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Primjena GIS-a u formiranju tipova iskorištavanja zemljišta kao podrška ruralnom planiranju

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2017
  Autori Marko Ivanišević i Davorin Bajić
  Strana od 77
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.gef.bg.ac.rs/publikacije/planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

  Pokušaji regionalizacije Bosne i Hercegovine u okvirima politike Evropske unije

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2016
  Autori Neda Živak, Tatjana Popov i Marko Ivanišević
  Strana od 249
  Strana do 255

  Geographic information managment system for review and reporting of ecological risks to the environment

  Naučni skup 3RD International Conference on Sustainable Solid Waste Managment
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić, Goran Trbić, Dragan Matić, Marko Ivanišević i Igor Lastrić
  Veb adresa http://uest.ntua.gr/tinos2015/proceedings/pdfs/bajic_et_al.pdf

  Zaštita životne sredine u planiranju prostora

  Naučni skup Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 97
  Strana do 103

  GIS i sistemi prostornog planiranja u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prostorno planiranje i životna sredina Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Davorin Bajić i Marko Ivanišević
  Strana od 111
  Strana do 126

  Spatial Organization of the Settlement Network in the South Banat County (district)

  Naučni skup The Third Romanian-Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference „Geographical Research and Cross Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube“
  Godina 2014
  Autori Dragica Gatarić, Ana Vrbnik i Marko Ivanišević

  Analiza promjena zemljišnog pokrivača upotrebom CORINE na primjeru Banjalučke regije

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja - Upravljanje zemljištem
  Publikacija Peti naučni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Upravljanje zemljištem, Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Tatjana Popov, Neda Živak i Marko Ivanišević
  Strana od 507
  Strana do 513

  Načini korišćenja zemljišta u ruralnom području Grada Banjaluke

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2014
  Autori Dragica Gatarić i Marko Ivanišević
  Strana od 609
  Strana do 615

  Analiza korišćenja zemljišta u naselju Bočac

  Naučni skup Geografsko obrazovanje, nauka i praksa: razvoj, stanje i perspektive
  Godina 2014
  Autori Marko Ivanišević
  Strana od 69
  Strana do 74

  Prostorno-planski aspekti analize agrarne strukture naselja Piskavica

  Naučni skup 6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci
  Godina 2013
  Autori Marko Ivanišević