Navigacija

prof. dr Miroslav Pranić
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 31. januar 2013.

Predmeti

Rudarski fakultet

R1MAT1 Matematika 1
R1MAT2 Matematika 2

Prirodno-matematički fakultet

1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
2C13MAP004 Numerička analiza
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quadrature with multiple nodes, power orthogonality, and moment-preserving spline aproximation, Part II

  DOI 10.2298/AADM180730018M
  Časopis APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS
  Godina 2018
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 1
  Strana do 27

  The Lanczos algorithm and complex Gauss quadrature

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2018
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 50
  Strana od 1
  Strana do 19

  Gauss quadrature for quasi-definite linear functionals

  Časopis IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2017
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 37
  Strana od 1468
  Strana do 1495

  A rational Arnoldi process with applications

  Časopis NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS
  Godina 2016
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 23
  Strana od 1007
  Strana do 1022

  Generalized anti-Gauss quadrature

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2015
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 284
  Strana od 235
  Strana do 243

  Computing approximate (block) rational Krylov subspaces without explicit inversion with extensions to symmetric matrices

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 43
  Strana od 100
  Strana do 124

  Rational Gauss quadrature

  Časopis SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS: A PUBLICATION OF THE SOCIETY OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 52
  Strana od 832
  Strana do 851

  Computing approximate extended Krylov subspaces without explicit inversion

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2013
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 40
  Strana od 414
  Strana do 435

  Recurrence relations for orthogonal rational functions

  Časopis NUMERISCHE MATHEMATIK
  Godina 2013
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 123
  Strana od 629
  Strana do 642

  Maximum of the modulus of kernels of Gaussian quadrature formulae for one class of Bernstein-Szego weight functions

  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2012
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 218
  Strana od 5746
  Strana do 5756

  Bounds of the error of Gauss-Turan-type quadratures, II

  Časopis APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
  Godina 2010
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 60
  Strana od 1
  Strana do 9

  Error bounds of certain Gaussian quadrature formulae

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2010
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 234
  Strana od 1049
  Strana do 1057

  Error estimates for Gaussian quadratures of analytic functions

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2009
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 233
  Strana od 802
  Strana do 807

  Error estimates for Gauss-Turan quadratures and their Kronrod extensions

  Časopis IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2009
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 29
  Strana od 486
  Strana do 507

  On the remainder term of Gauss-Radau quadratures for analytic functions

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2008
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 218
  Strana od 281
  Strana do 289

  Maximum of the modulus of kernels in Gauss-Turan quadratures

  Časopis MATHEMATICS OF COMPUTATION
  Godina 2008
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 985
  Strana do 994

  Error bounds of some Gauss-Turan-Kronrod quadratures with Gori- Micchelli weights for analytic functions

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2007
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 30
  Strana od 221
  Strana do 234

  On maximum of the modulus of kernels in Gauss-Turan quadratures with Chebyshev weights: The cases s=1,2

  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: MATHEMATICS AND INFORMATICS
  Godina 2005
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 20
  Strana od 123
  Strana do 128

Ostali radovi

  The remainder term of Gauss-Turan quadratures for analytic functions

  Godina 2011
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 253
  Strana do 266

Knjige

  Diferencijalni i inegralni račun 1

  Izdavač PMF Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-67-7
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Primjene matematičke analize

  Izdavač PMF Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-71-4
  Godina 2018
  Autori Vladimir Jovanović i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Matematika 1

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-26-4
  Godina 2012
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Numeričke metode

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
  ISBN 978-86-81829-84-4
  Godina 2007
  Autori Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
mr Biljana Sukara-Ćelić
doc. dr Dragan Matić
Marko Đukanović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM