Navigacija

Tatjana Zec
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
052/770-254
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OG07VS Vjerovatnoća i statistika
OGD07VS Vjerovatnoća i statistika

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS915 Uvod u matematičku analizu
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MOS280 Diferencijalne jednačine
1C09MOS977 Parcijalne diferencijalne jednačine
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS1024 Primjene matematičke analize
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MOS570 Primijenjena matematika
1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MOS983 Dinamički sistemi
1C07FOS363 Matematička analiza I

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173