Navigacija

mr Tatjana Zec
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
052/770-254
Uža naučna/umjetnička oblast Matematička analiza i primjene
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07VS Vjerovatnoća i statistika
OG07VS Vjerovatnoća i statistika

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS1024 Primjene matematičke analize
1C09MOS570 Primijenjena matematika
1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MOS977 Parcijalne diferencijalne jednačine
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MOS280 Diferencijalne jednačine
1C09MNS915 Uvod u matematičku analizu
1C09MOS983 Dinamički sistemi

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim prof. dr Vladimir Jovanović
Miroslav Treml
mr Tatjana Zec
doc. dr Dragan Matić
mr Biljana Sukara-Ćelić
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM