Navigacija

Milan Predojević
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1017 Metodika nastave informatike