Navigacija

Slađana Babić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
051/323-900
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MOS515 Geometrija
1C09MNS966 Metodika nastave analize
1C09MNS908 Elementarna geometrija 2
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS521 Elementarna geometrija
1C09MNS515 Geometrija
1C09MNS323 Metodika nastave matematike 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nekoliko različitih načina rešavanja jednog geometrijskog zadatka

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_%20XV1_2009_59_66.pdf

  Zasnivanje matematike

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 58
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_XV1_2009_37_58.pdf