Navigacija

mr Slađana Babić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
051/323-900
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS515 Geometrija
2C13MAP002 Matematičke metode klasične mehanike
1C09MOS515 Geometrija
1C09MNS323 Metodika nastave matematike 2
2C13MAP006 Teorija ekstremalnih zadataka
2C13MAP007 Odabrana poglavlja teorije dinamičkih sistema
2C13MAP004 Numerička analiza
1C09MNS908 Elementarna geometrija 2
1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MNS966 Metodika nastave analize
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS521 Elementarna geometrija
2C13MAP001 Odabrana poglavlja matematičke analize
2C13MAP003 Odabrana poglavlja teorije parcijalnih jednačina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nekoliko različitih načina rešavanja jednog geometrijskog zadatka

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_%20XV1_2009_59_66.pdf

  Zasnivanje matematike

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 58
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_XV1_2009_37_58.pdf

Projekti

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
mr Vladimir Telebak
doc. dr Dragan Matić
prof. dr Zoran Mitrović
Milanka Treml, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 01.09.2017.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM