Navigacija

Dimitrije Čvokić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
051/230-150 051/230-152
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 26. septembar 2013.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1012 Operativni sistemi
1C13BOS1060 Primjena računara u biologiji
1C16HOS1099 Osnovi informatike
1C09MNS907 Teoretske osnove računarstva
1C07HOS434 Hemijska informatika
1C10TNS1006 Arhitektura računarskih sistema
1C09MNS902 Uvod u računarstvo 2
1C09MIN901 Uvod u računarstvo 1
1C09MIN902 Uvod u računarstvo 2
1C09MNS901 Uvod u računarstvo 1
1C07HOS507 Osnove informatike