Navigacija

Milana Grbić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za računarske i informatičke nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera) viši asistent 26. januar 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C12EKO002 Bioinformatika
2C13BIO002 Bioinformatika
Akademske studije prvog ciklusa
1C07MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C07MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C09MIN900 Uvod u programiranje
1C09MNS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MNS905 Uvod u programiranje
1C09MNS913 Primjena multimedije u obrazovanju
1C09MOS277 Osnovi računarskih sistema 1
1C09MOS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C09MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C10TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C10TNS190 Informatika
1C10TNS271 Osnovi programiranja
1C18TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C18TNS1019 Primjena multimedija u obrazovanju
1C19MIN001 Osnovi programiranja 1
1C19MIN008 Proceduralno programiranje

Bibliografija

Radovi sa skupova

  A heuristic approach for clustering metabolic networks into highly connected components

  Naučni skup 4th NGP-NET symposium
  Publikacija NGP-Net4 abstract book
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Strana od 48
  Strana do 48
  Veb adresa http://www.ngp-net.gmc.vu.lt/wp-content/uploads/2018/10/NGP-Net4_abstract_book.pdf

  On clustering large biological networks into dense components

  Naučni skup US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop
  Godina 2018
  Autori Dragan Matić, Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Veb adresa https://nsfserbia.rs/posters/

  Conditional Random Fields based approach for classification of the reactants in some metabolic reactions

  Naučni skup Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Publikacija Book of Abstracts Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Savka Janković, Dragan Matić i Gordana Pavlović-Lažetić
  Strana od 109
  Strana do 109
  Veb adresa http://belbi.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Book-of-abstracts-Belbi2018.pdf

  A local search based heuristic for clustering large biological networks into highly connected components

  Naučni skup First Congress of Molecular Biologists of Serbia
  Publikacija CoMBos, Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 126
  Strana do 126
  Veb adresa https://docs.google.com/a/bio.bg.ac.rs/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YmlvLmJnLmFjLnJzfG1vbGJpb3N8Z3g6NWE0YWRlMTUxZjg5ZDk4Mg

  Partitioning biological networks in k-plex subnetworks with maximum edge weights

  Naučni skup 3rd NGP-NET symposium
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS NGPnet17 KOSICE
  Godina 2017
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 42
  Strana do 42
  Veb adresa http://ngp-net17.saske.sk/BOOK%20OF%20ABSTRACTS%20NGP-net17%20KOSICE.pdf

  "Improving 1NN strategy for classification of some prokaryotic organisms"

  Naučni skup Belgrade Bioinformatics Conference (BelBI) 2016.
  Publikacija Proceedings Belgrade BioInformatics Conference 2016
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 43
  Strana do 54
  Veb adresa http://alas.matf.bg.ac.rs/~websites/bioinfo/wp-content/uploads/2017/03/Proceedings.BelBi_2016.pdf

  "Analysis of classification algorithms applied to some prokaryotic organisms"

  Naučni skup The 9th Biocuration Conference
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić
  Veb adresa https://f1000research.com/posters/5-757

  "Bioinformatičke baze podataka i algoritmi koji se koriste za poravnanje sekvenci"

  Naučni skup Peta matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Book of Abstracts Fifth Mathematical Conference of the Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Milana Grbić
  Strana od 39
  Strana do 39

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Izrada Alumni pametne internet i mobilne aplikacije za potrebe povezivanja bivših, trenutnih i budućih studenata matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Predmet ovog projekta je razvoj Inovativne Alumni pametne internet i mobilne aplikacije koja ima za cilj da na jednom mjestu objedini informacije o bivšim, trenutnim i budućim studentima matematike i informatike i tako omogući umrežavanje, bolje informisanje, razmjenu iskustava, lakše zaposlenje, kao i mogućnost karijernog napretka i cjeloživotnog učenja...

Broj projekta 1259031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac Milana Grbić, ma
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
Milan Predojević
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 3135.0 BAM

Razvoj i primjena metoda kombinatorne optimizacije i metoda mašinskog učenja u bioinformatici

U okviru ovog projekta predviđena su istraživanja koja se odnose na razvoj i primjenu matematičkih i računarskih metoda u istraživanju podataka u bioinformatici. Bioinformatika je interdisciplinarna nauka tumačenja bioloških podataka pomoću informacionih tehnologija i računaraskih nauka, čiji značaj raste iz dana u dan. Razlozi za to su enorman rast količine podataka koji se svakodnevno pronalaze i čuvaju u raznim bazama podataka...

Broj projekta 1259015
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim Marko Đukanović, ma
Sara Jevđenić
Milana Grbić, ma
Milan Predojević
prof. dr Vladimir Jovanović
prof. dr Duško Bogdanić
doc. dr Vladimir Filipović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 12410.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Milanka Treml, ma
Alen Đurić
mr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
Milana Grbić, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Duško Bogdanić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM