Navigacija

Milana Grbić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 26. januar 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

2C13BIO002 Bioinformatika
1C09MOS309 Osnovi računarskih sistema 3
1C10TNS271 Osnovi programiranja
2C12EKO002 Bioinformatika
1C09MNS905 Uvod u programiranje
1C09MOS519 Osnovi računarskih sistema 4
1C10TNS1004 Objektno orijentisano programiranje
1C10TNS190 Informatika
1C09MNS913 Primjena multimedije u obrazovanju
1C09MIN900 Uvod u programiranje
1C09MNS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS283 Osnovi računarskih sistema 2
1C09MOS277 Osnovi računarskih sistema 1

Bibliografija

Radovi sa skupova

  "Improving 1NN strategy for classification of some prokaryotic organisms"

  Naučni skup Belgrade Bioinformatics Conference (BelBI) 2016.
  Publikacija Book of abstracts, Belgrade Bioinformatic Conference (BelBI) 2016
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 57
  Strana do 58
  Veb adresa http://alas.matf.bg.ac.rs/~websites/bioinfo/?page_id=267

  "Analysis of classification algorithms applied to some prokaryotic organisms"

  Naučni skup The 9th Biocuration Conference
  Godina 2016
  Autori Milana Grbić
  Veb adresa https://f1000research.com/posters/5-757

  "Bioinformatičke baze podataka i algoritmi koji se koriste za poravnanje sekvenci"

  Naučni skup Peta matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Book of Abstracts Fifth Mathematical Conference of the Republic of Srpska
  Godina 2015
  Autori Milana Grbić
  Strana od 39
  Strana do 39

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173