Navigacija

mr Biljana Sukara-Ćelić
viši asistent

Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07MNS517 Metodika nastave algebre
1C09MIN274 Uvod u algebru
1C09MOS980 Izabrana poglavlja algebre
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C07FOS274 Uvod u algebru

Bibliografija

Knjige

  Linearna algebra

  Izdavač Glas srpski Grafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-37-82-4
  Godina 2010
  Autori Momir Ćelić i Biljana Sukara-Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 434

Projekti

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Marko Đukanović, ma
mr Biljana Sukara-Ćelić
Miroslav Treml
doc. dr Dragan Matić
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Tatjana Zec
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM