Navigacija

Biljana Sukara-Ćelić
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS980 Izabrana poglavlja algebre
1C09MOS274 Uvod u algebru
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre
1C07FOS1133 Uvod u matematiku
1C07FOS274 Uvod u algebru
1C09MNS274 Uvod u algebru
1C09MIN274 Uvod u algebru

Bibliografija

Knjige

  Linearna algebra

  Izdavač Glas srpski Grafika, Banja Luka
  ISBN 978-99938-37-82-4
  Godina 2010
  Autori Momir Ćelić i Biljana Sukara-Ćelić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 434