Navigacija

Marko Đukanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MIN555 Informacioni sistemi
1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C10TNS1005 Web dizajn
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MIN543 Baze podataka
1C09MNS965 Osnove programiranja 2
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže
1C10TNS1011 Računarske mreže i komunikacije
1C09MIN547 Logičko projektovanje baza podataka
1C09MNS911 Baze podataka
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2
1C09MOS976 Informacioni sistemi
1C10TNS538 Internet programiranje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Dejan Radic
  Volumen XXII (1)(2016)
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_1_2016/mat_kol_22_1_2016_61_69.pdf

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović i Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf

  Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja čestica

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2014
  Autori Marko Đukanović
  Volumen XXI (2)(2015)
  Strana od 117
  Strana do 129
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_117_129.pdf

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

  VARIJACIONE ANTI - GAUS KVADRATURE

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 28
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-apstrakata.pdf

  Jedan algoritam za konstrukciju generalizovanih anti- Gaus kvadratura

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 10
  Strana do 10
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAM-RADA-2015-A5-PDF.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173

Projekti

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim doc. dr Dragan Matić
mr Biljana Sukara-Ćelić
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Tatjana Zec
Miroslav Treml
Marko Đukanović, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2017.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM