Navigacija

Marko Đukanović
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C09MNS964 Osnove programiranja 1
1C10TNS1011 Računarske mreže i komunikacije
1C09MIN545 Uvod u računarske mreže
1C09MOS295 Osnovi programiranja 1
1C09MOS976 Informacioni sistemi
1C09MIN543 Baze podataka
1C09MOS296 Osnovi programiranja 2
1C09MIN555 Informacioni sistemi
1C09MNS912 Uvod u računarske mreže
1C09MNS911 Baze podataka
1C10TNS538 Internet programiranje
1C10TNS1005 Web dizajn
1C09MNS965 Osnove programiranja 2
1C09MOS984 Baze podataka 1
1C09MIN547 Logičko projektovanje baza podataka

Bibliografija

Radovi u časopisima

  PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Dejan Radic
  Volumen XXII (1)(2016)
  Strana od 61
  Strana do 69
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_22_1_2016/mat_kol_22_1_2016_61_69.pdf

  Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2015
  Autori Slavko Brdar, Marko Đukanović i Ilija Lalović
  Volumen XXI (3)(2015)
  Strana od 179
  Strana do 203
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_3_2015/mat_kol_2_2015_179_203.pdf

  Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja čestica

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2014
  Autori Marko Đukanović
  Volumen XXI (2)(2015)
  Strana od 117
  Strana do 129
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_21_2_2015/mat_kol_2_2015_117_129.pdf

Radovi sa skupova

  Neke geometrijske interpretacije jedinične kugle

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović i Tatjana Zec
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/Program-konferencije.pdf

  VARIJACIONE ANTI - GAUS KVADRATURE

  Naučni skup VI Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 28
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Knjiga-apstrakata.pdf

  Jedan algoritam za konstrukciju generalizovanih anti- Gaus kvadratura

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Marko Đukanović
  Strana od 10
  Strana do 10
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2015/06/PROGRAM-RADA-2015-A5-PDF.pdf

Knjige

  Zbirka urađenih zadataka sa prijemnih ispita iz matematike

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-45-5
  Godina 2016
  Autori Bojan Nikolić, Boris Petković, Marko Đukanović, Milana Grbić i Tatjana Zec
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 173